For surgery

Hi everyone!
This is my fiancée Sonila. Right now she will have to do a sugery to remove the ovary, uterus and lymph nodes due to a diagnosed malignant tumor. We do not have the possibility of making a residence permit because this would take too long. She need to do privately this operation in Italy.  Thanks for your attention!
God bless you for what you can do. (English language)

Pershendetje te gjitheve!
Kjo eshte e fejuara ime Sonila. Tani për tani ajo do të duhet të bëjë një operacion ​​për të hequr vezoret, mitrën dhe nyjet limfatike për shkak të një tumori malinj të diagnostikuar. Ne nuk kemi mundësinë e bërjes së lejes së qëndrimit sepse kjo gje do të zgjasë shumë kohe. Ajo duhet të bëjë privatisht këtë operacion në Itali. Faleminderit për vëmendjen tuaj!
Zoti ju bekoftë për atë që mund të bëni. (Albania language)

Buongiorno 
Questa é Sonila la mia fidanzata . In questo momento dovra affrontare una operazione per esportare ovaio utero e linfonodi a causa di un tumore maligno diagnosticato. 
Non abbiamo possibilità di fare il permesso di soggiorno perché questo richiederebbe troppo tempo  . 
Lei ha bisogno del vostro aiuto per fare privatamente in Italia questa operazione. 
Grazie per la vostra attenzione.
Dio vi benedica per quanto potete fare. (Italian Language)

Donations (0)

 • Anonymous 
  • €20 
  • 4 mins
 • Luca Marchi 
  • €30 
  • 17 hrs
 • Blerina Bicja  
  • €50 
  • 23 hrs
 • Ledina Mesiti 
  • €50 
  • 1 d
 • Anonymous 
  • €180 
  • 3 d

Organizer 

Andrea Tani 
Organizer
Milano, LM, Italy
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more