AGRON PIRECI'S FAMILY

I have a close friend Donika Morina, who's sister, Mimoza Pireci, lost her husband Agron Pireci, age 29, on April 20, 2014 in a car accident. He left behind a wife along with a son and two daughters ages eight, four and two. The family and I would appreciate any donations, doesn't matter how small or big. If not capable of donating to the family, please share the site with friends and family on social netowrking sites so you can help spread the word. That is equivalent to making either the smallest or largest donation. As a mother, Mimoza is left with many responsibilities for her kids and without the help of her husband it will be very tough to make it these next couple of months. Daily necessities are expensive and making sure the kids have everything can be tough to provide all on her own. These donations will help with feeding, clothing, rent, bills and etc so Mimoza can have some time to get back up on her feet after the loss of an amazing dad to these three kids. All donations will go directly to the family. -Condolences to the Pireci and Morina Family---------------------------------- Unë kam një shoqe të ngushtë Donika Morina, motra saj, Mimoza Pireci, humbi bashkëshortin e saj Agron Pireci, mosha 29, më 20 prill 2014 në një aksident me makinë. Ai la pas një grua së bashku me një djalë dhe dy vajza vjet tetë, katër dhe dy. Familja dhe unë do të vlerësojmë çdo donacione, nuk ka rëndësi sa e vogël apo e madhe. Nëse jo të aftë për të dhuruar për të familjes, ju lutem ndani faqen me miqtë dhe familjen në social networking faqet kështu që ju mund të ndihmojë në përhapjen e fjalës. Si një nënë, Mimoza ka mbetur me shumë përgjegjësitë për fëmijët e saj dhe pa ndihmën e bashkëshortit të saj ajo do të jetë shumë e vështirë për të bërë atë. Nevojat e përditshme janë të shtrejta dhe duke ajo si nenë eshte e siguruar që fëmijët të kenë gjithçka. Këto donacione do të ndihmojë me të ushqyerit, veshmbathje, qira, faturat dhe disa tjera. Kështu me ndimen e juaj Mimoza mund të ketë disa kohë për të marrë përsëri deri në këmbët e saj pas humbjes së bashkëshortit dhe bab të mahnitshme këtyre tre fëmijët. Të gjitha donacionet do të shkojnë direkt në familje. -Ngushëllimi familjes Pireci dhe Morina

 • Sherry Lin 
  • $100 
  • 88 mos
 • Max Yen 
  • $100 
  • 99 mos
 • Andre Le 
  • $20 
  • 100 mos
 • Krista Ruiz 
  • $100 
  • 100 mos
 • Billy Buhrkuhl 
  • $200 
  • 100 mos
See all

Organizer

Gentiana Raka 
Organizer