#backaborgen

kr14,050 of kr2.0M goal

Raised by 19 people in 4 months
Lunds studentliv växer och antalet aktiviteter har fördubblats i AF-borgen, som är navet. Här engagerar sig studenter utöver studierna i allt från spex till arbetsmarknadsdagar. Här ryms baler, studiecirklar, debatter, radio, och helt nya projekt.

Allt detta sliter såklart på vår borg. Den byggdes 1851 och nu måste den uppgraderas och renoveras. Vi behöver din hjälp för att säkra en hållbar och tillgänglig borg för dagens och framtidens studenter. Är du med?

Vi vill bland annat:
- Skapa en modern scen för teater och event på första plan
- Förbättra flödena kring Stora Salen och Athen genom en ny trappa
- Bygga en ny hiss med ingång från S:t Annegatan som går hela vägen upp till 5:e våningen
- Uppdatera brandsäkerhet, avloppsstammar och ventilationssystem

Vi räknar med att behöva 80 msek. Vi kan inte finansiera detta kommersiellt, dvs med lån, utan är helt beroende av donationer, bidrag och olika former av stöd i stort och smått.

Arbetet med detta har pågått en längre tid och vi har fått ett fantastiskt gensvar från ett antal organisationer och företag i Lund. Men, vi har en bit kvar. Nu behöver vi DIN hjälp.

Läs mer på www.af.lu.se/sv-backaborgen


Student life in Lund is growing. The number of activities in AF-borgen has more than doubled. The building has room for parties, study groups, debates, radio, theatre and entirely new projects.
 
This of course takes its toll. AF-borgen was built in 1851 and is in dire need of upgrading and renovation. We need your help securing a sustainable and inclusive building for today’s and future students. Will you help us?
 
Amongst other things, we want to:
-      Create a modern stage for theatre and events on the ground floor
-      Increase flows around Stora Salen and Athen through new stairs
-      Build a new elevator, accessible from S.t Annegatan, all the way up to the 5thfloor
-      Update fire safety, sewage pipes, electricity and ventilation
 
We need 80 million sek. This can’t be funded commercially (e.g. with loans) so we depend entirely on donations and other support.
The work making this possible has been going on for quite some time, and the response has been amazing. However, there’s still some way left to go before we reach our goal. Now we need YOUR help.

Read more on:  www.af.lu.se/en-backaborgen
+ Read More

kr14,050 of kr2.0M goal

Raised by 19 people in 4 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
EL
kr1,000
Eva Leire
26 days ago
MH
kr250
Margareta Hellgren
27 days ago
HW
kr5,000
Henrik Widegren
27 days ago
MH
kr500
Margareta Hellgren
27 days ago
GL
kr500
Gunilla Linton
1 month ago
DA
kr500
Daniel Andersson
1 month ago
kr100
Lovisa Broberg
1 month ago
TG
kr2,000
Tony Gustavsson
1 month ago
PF
kr1,000
Petra Francke
1 month ago
RJ
kr200
Robin Jakobsson
1 month ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a kr5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.