Help Anya Walk Again

€970 of €18,000 goal

Raised by 36 people in 46 months
My name is Ana, I was born on February 9, 1984. I live in Moldova, in the city of Komrat. I was 21 years old when my life tragically changed. 

It happened in 2005 when I got sick and I was diagnosed with volvulus guts and surgeons performed urgent operation after experiencing sharp stomach aches and excruciating pain. Sadly the operation didn’t go to plan and brought about a deadly blood infection. The infection went onto spine and took away ability to walk. Passed already 10 years as I can't walk. I went to the rehabilitation centers on treatment few times in a year and so some years proceeded. Over the last 5 years more I don't go anywhere as there is no money for rehabilitation.

The last 5 years I simply live with hope that there will be still a chance to go to rehabilitation, but by myself it is impossible to raise money, as pension help on disability in our country is very small. It isn't enough for me even to live, it is the sum of 170 Moldovan lei (or 8 euros). Of course with this sum is not enough to live even a week but what to do if drugs are required to be bought. Thanks that my family whenever possible, they help.

For the last 2 years it became noticeable that at me weakened a hand, and right especially as I can't well move it.

Now I hope to collect sum of money  with help of friends, acquaintances and all kind people, this time to go to treatment to the European country, for example to France or Germany. Please share my history with the friends and acquaintances. (when I will collect
first 3000 Euro  will start first Rehabilitation after long time without.)


I thank all for attention!
Ana Stanchu
Skype: marika-9 
Facebook:  https://www.facebook.com/astanchu1 
Odnoklassniki:  http://ok.ru/annushka..best84  Меня зовут Аня, я родилась 9 февраля 1984 года. Проживаю в Молдавии, в городе Комрат. Мне было 21 год когда моя жизнь трагично изменилось.

Это случилось в 2005 году, когда я заболела острыми болями в животе и попала в больницу. Мне сделали УЗИ на живот и определили что у меня заворот кишок и сделали срочную операцию. Операция прошла не успешно, так как занесли инфекцию в кровь. Инфекция пошла по позвоночнику и случился паралич ног. Прошло вот уже 10 лет как я не могу ходить. Я ездила в реабилитационные центры на лечение пару раз в год и так продолжалось несколько лет. За последние 5 лет больше никуда не езжу, так как не хватает денег на реабилитацию.

Последние 5 лет я просто живу с надеждой что будет ещё шанс поехать на реабилитацию, но у меня не получается собрать самой деньги, так как пенсия на инвалидность в нашей стране очень маленькая. Мне её не хватает даже прожить, это сумма 170 молдавских леев (или 8 евро). Конечно на эту сумму никак не прожить даже неделю, а что сделать если мне лекарства понадобится покупать. Спасибо, что есть родные, которые, по возможности, помогают.

За последние 2 года стало заметно, что у меня ослабли руки, а правая особенно, так как не могу хорошо ею двигать.

Сейчас надеюсь собрать денег с помощью друзей, знакомых и всех добрых людей, чтоб на этот раз поехать на лечение в Европейскую страну, например во Франций
 или Германию. Поделитесь моей историей со своими друзьями и знакомыми. (когда я соберу первые 3000 евро начну первую реабилитацию после длительного времени без.)

Благодарю всех за внимание!
Анна Станчу
Skype: marika-9
Webmoney kasheleok WMR: R221593479719  ,  Z374798690315  ,  E336928627949
Facebook: https://www.facebook.com/astanchu1 
Odnoklassniki: http://ok.ru/annushka..best84 

Mă numesc Ana, m-am născut pe 9 februarie 1984. Eu locuiesc în Republica Moldova, în orașul Comrat. Aveam 21 de ani, când viața mea sa schimbat tragic.Sa întâmplat în 2005, când m-am îmbolnăvit cu având dureri acute în burta și am fost internată la spital. Medicii au făcut ecografie la stomac și zis ca am avut ocluzia intestinala (mațe încurcate) și au efectuat operație chirurgicală de urgență. Operația a avut loc nu cu nesucces fiindca a fost introdusă o infecție în sânge. Infecția a mers la coloana vertebrală și creând paralizia picioarelor. Au trecut deja 10 ani de cînd eu nu pot merge. M-am dus la centrele de tratament și reabilitare din țară de câteva ori într-un an și așa am procedat câțiva ani. În ultimii 5 ani mai mult nu am mers nicăieri că nu dispun de bani pentru reabilitare.În acești ultimi 5 ani, pur și simplu trăisc cu speranța că va exista o șansă de a merge la reabilitare, dar personal este imposibil de a strange bani, ca ajutorul din pensia de handicap în țara noastră este foarte mică. Nu este de ajuns pentru mine chiar a trăi, aceasta este suma de 170 de lei moldovenești (sau 8 euro). Desigur, cu această sumă nu este suficient pentru a trăi chiar și o săptămână, dar ce să fac dacă sunt necesare medicamente să fie cumpărate. Mulțumesc că familia mea ori de câte ori este posibil, mă ajută.

În ultimii doi ani, a devenit vizibil că la mine au slăbit o mîinile, dreapta mai ales o pot mișca dar nu prea bine.

Acum sper să colectez suma de bani din ajutorul prietenilor, cunocuților și a tuturor oamenilor buni, de data aceasta pentru a merge la tratament într-o țară europeană, de exemplu, în Germania. Vă rog să împărtășiți istoria mea cu prietenii și cunoscuții. (cand voi aduna prima suma de 3.000 Euro voi incepe prima reabilitare după o lungă perioadă de timp, fără.)

Vă mulțumesc tuturor pentru atenție.
Ana Stanciu
Skype: marika-9
Webmoney WMR: R221593479719
Facebook: https://www.facebook.com/astanchu1 
Odnoklassniki: http://ok.ru/annushka..best84 
+ Read More
Anna Stanchu
41 months ago

ALL YOU mulțumesc pentru ajutor.

+ Read More

€970 of €18,000 goal

Raised by 36 people in 46 months
Created March 16, 2015
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
JA
€50
Jose Ausina
26 months ago
LH
€100
Luke Hamilton
33 months ago
€10
Anonymous
34 months ago
CM
€30
Cristina Martínez
35 months ago
€70
Anonymous
40 months ago
1
1
€10
Anonymous
41 months ago
1
1
BA
€18
budnar alexandru-tudor
41 months ago
1
1
BA
€40
budnar alexandru-tudor
41 months ago
1
1
DS
€5
Dmitri Sari
41 months ago
1
1
€10
Anonymous
41 months ago
1
1
Anna Stanchu
41 months ago

ALL YOU mulțumesc pentru ajutor.

+ Read More
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.