1
1

Alternatief Onderwijs

€60 of €13,000 goal

Raised by 1 person in 3 months
ENGLISH

Wonderful donators,

I am starting up a project alternative qualitative free education in countries on several continents such as The Netherlands, Germany, France, Spain, the U.S. and certain African countries. This education will be supported by donations and voluntary contributions OF BOOKS I HAVE WRITTEN AND PUBLISHED. By keeping the books - also educational books - under my own management, I will generate income in order to donate autonomously to The Voluntary Education in the form of a FOUNDATION. I would like to provide some further insight into the project. The project consists of two parts.

I. Editing, publishing and distributing the books written by me in collaboration with a specialized self-publishing business organization.

II. The continuation of the start-up and provision of as yet free adult education, including for example Mathematics on the basis of the Bible in the form of a foundation.

It is an ALTERNATIVE form of education for the less fortunate in the societies of countries, with which they can ultimately do State exams in relevant countries. Candidates are therefore enrolled for the study program on their own initiative and in cooperation with their authorities. The lessons are given by competent local teachers in cooperation with respective authorities. Pay attention please to the following! This is not a REFORM PROGRAM, but an ALTERNATIVE form of education! Education in general terms, is never focused on developing moral values. This education is SURE to focus on moral values ​​such as respect for the opinions of others. Teaching students to understand that every statement must be provided with a good argumentation in order to convince others is an OVERCOVERING learning goal FOR THIS FORM OF EDUCATION. We can never individually allow ridicule, false information and violence to become a cover for incompetency and ignorance, right?

I need at least € 13.000, - to edit and publish the books. I prefer to concentrate on this first, then on the foundation. Why education based on books written with the Bible as a basis. Most people have access to the Bible or possess or have one! This means that education can simply be free. Most education books can be rewritten on the basis of a Methodic that is described in it. The Methodology from the Bible is known to very, very few people on the planet!

Feel free to donate ... then they can be brought to the market faster, right?

For additional information about the books and donations you can also go to:
 
1. the Facebook page of H.S. Veldwachter;
 
2. Website: http://www.top-advice.nl/crowdfunding-campagne-campaign/;
3. On the gofundme website you can only donate with credit cards, but on the slides of the link of Top Advide mentioned under point 2 you can find information about my bank account in order to donate with a debit card(betaalpas) or internet banking.
 
After publication of the books, 10 copies will be given away to the first 8 donors above € 100, - and 15 will be awarded by all other donors regardless the amount of the donor's voluntary donation. 7 among donors with an amount higher than € 2000. - as a sign of gratitude. The books to be raffled are: Genre fiction: The Fourth Reich and the return of the Führer (English) or genre counsels: The principle, the Law, and the Power behind Co-or-der (English). Mathematics the basics, based on the Bible, will not be awarded, but sold. This is a one of the study book for classes. PEOPLE CAN DONATE whatever PEOPLE WANT. All the bits with a good heart help to achieve the goal!
 
Thank you for your voluntary contributions!
 
Yours faithfully,
 
H.S. Veldwachter
 
N.B .:
- Please feel free to let me know for my personal administration via info@top-advice.nl  please when you made a deposit;

Taal/language: Nederlands/Dutch:

Beste  donateur,

Ik ben bezig met het opstarten van een project alternatief kwalitatief kosteloos onderwijs in landen op meerdere continenten Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, de V.S. en bepaalde Afrikaanse landen. Dit onderwijs zal worden ondersteunt door donaties en vrijwillige bijdragen ALSMEDE INKOMSTEN VAN BOEKEN DIE IK ZELF HEB GESCHREVEN en gepubliceerd. Door de boeken – eveneens onderwijsboeken - onder eigen beheer te houden zal ik inkomsten genereren teneinde autonoom aan het vrijwillige onderwijs in de vorm van een STICHTING te doneren. Graag verschaf ik wat verder inzicht in het project. Het project bestaat uit twee delen.

I. De door mij persoonlijk geschreven boeken redigeren, publiceren en distribueren in samenwerking met een gespecialiseerde self-publishing bedrijfsorganisatie.

II. Het verder voortzetten van de opstart en verzorgen van vooralsnog gratis volwassen onderwijs (onder- en bovenbouw) waaronder o.a. voorlopig Wiskunde op basis van de Bijbel in de vorm van een stichting.

Het is een ALTERNATIEVE vorm van educatie voor de minder draagkrachtigen in de samenlevingen van landen, waarmee zij uiteindelijk gewoon staatsexamens in desbetreffende landen kunnen afleggen. Kandidaten worden dus op eigen initiatief en in samenwerking met hun overheden ingeschreven voor de opleiding. De lessen worden door bevoegde lokale en plaatselijke onderwijzers gegeven in samenwerking met respectievelijke overheden. Let op! Dit is geen HERVORMINGSPROGRAMMA, maar een ALTERNATIEVE vorm van onderwijs! Onderwijs in algemene zin is SOWIESO nooit gericht op het ontwikkelen van morele waarden. Dit onderwijs is er ZEKER op gericht morele waarden zoals respect voor de mening van anderen bij te brengen. Studenten onderwijzen om te begrijpen dat iedere bewering dient te worden voorzien van een goede argumentatie teneinde anderen te overtuigen is een OVERKOEPELEND leerdoel VAN DEZE VORM VAN EDUCATIE. We kunnen individueel nooit toelaten dat spot en geweld een dekmantel worden van onkunde en onwetendheid, toch?

Ik heb minstens €13.000,- nodig om de boeken te redigeren en te publiceren. Ik concentreer me eerst liever hierop, daarna op de stichting. Waarom onderwijs op basis van boeken die met de Bijbel als grondbasis zijn geschreven. De meeste mensen hebben toegang tot de Bijbel of hebben er één. Hierdoor kan onderwijs gewoon gratis zijn. De meeste boeken zijn te herschrijven op basis van een Methodiek die erin wordt beschreven. De Methodiek uit de Bijbel  is aan heel, heel weinig mensen op de planeet bekend!

Doneer ...  dan kunnen ze sneller op de markt worden gebracht, toch?

Voor extra informatie over de boeken en doneren kunt u ook naar:

1. de Facebookpagina van H.S. Veldwachter voor familie en vrienden en vrienden van vrienden;

2. Website: http://www.top-advice.nl/crowdfunding-campagne-campaign/ ;
3. Op de gofundme website is het alleen mogelijk om met creditcard te doneren. kijk op de link onder "punt 2" van Top Advice op te internet bankieren of met je bankpas over te maken;


Na publicatie van de boeken worden er 10 exemplaren weggegeven aan de eerste 8 donateurs boven de € 100,- en 15 verloot onder alle willekeurige andere donateurs ongeacht de hoogte van de vrijwillige gave van de donateur alsmede 7 onder donateurs met een bedrag hoger vanaf €2000,- als blijk van dankbaarheid. De te verloten boeken zijn: Genre fictie: Het Vierde Rijk en de terugkeer van de Führer (Nederlands) of genre raadgevingen : Het beginsel, de Wet, en de Kracht achter Co-or-de (Engels). Mathematics the basics, based on the Bible wordt niet verloot, wel verkocht, dit is een studieboek. Let op a.u.b.! U MAG DONEREN WAT U WILT. Alle beetjes met een goed hart helpen  om dit doel te bereiken!

Alvast bedankt voor jullie vrijwillige bijdragen!

Met hartelijke groet,

H.S. Veldwachter

N.B.:
-Laat mij via info@top-advice.nl sowieso weten of je een storting hebt gedaan a.u.b.;

- Ondervindt u problemen met het doneren,  klik dan even op https://support.gofundme.com/hc/;

-OP DEZE PAGE KUN JE ALLEEN MET CREDIT CARDS DONEREN  en BETAALPAS;

-DE GEGEVENS INTERNETBANKIEREN VIA MIJN BANK ACCOUNT VIND(T) U/JE OP http://www.top-advice.nl/crowdfunding-campagne-campaign/

-There are also videos in other languages available on www.top-advice (English )/ Facebook HS Veldwachter (English, Spanish, German & French)!

- Change the language on the page of donations to the language you prefer when and if you want to donate;
+ Read More

€60 of €13,000 goal

Raised by 1 person in 3 months
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
€60
Anonymous
2 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.