7
7

Aerolis: data driven air filtration

€580 of €10,000 goal

Raised by 7 people in 13 months
-----------------ENGLISH VERSION BELOW-----------------

Wie zijn we?

Wij zijn 5 masterstudenten die bio-ingenieurswetenschappen (UGent) of architectuur (LUCA School of Arts) studeren. Deze zomer zullen wij deelnemen aan de internationale competitie: Biodesign Challenge 2018 (BDC). Deze wedstrijd biedt jonge onderzoekers en ontwerpers een podium om een brug te slaan tussen biotechnologie en ontwerp. We worden uitgedaagd om de biotechnologie dichter bij de mensen te brengen via interessante ontwerpen. In juni ontmoeten alle deelnemende teams elkaar in New York om er hun project voor te stellen aan een jury, aan de andere teams en aan de wereld op de Biodesign Challenge top in het MoMa (Museum of Modern Arts).

Wat houdt ons bezig?

Luchtvervuiling is een ernstig milieu- en maatschappelijk probleem, vooral in stadsomgevingen. Groeiende steden en toenemend verkeer leidt tot een zwaar vervuilde stadslucht, dewelke nefast is voor de gezondheid van haar inwoners. Uit deze problematiek vloeit ons project voort: een biofilter die een lokale bubbel van zuivere lucht creëert in een stedelijke omgeving.

Welk ontwerp werkten we uit?

Aerolis, ons designconcept, is gegroeid tot een structuur die gebaseerd is op gegevens omtrent de wind en leent zich ertoe om de originele functionaliteit op te schalen. Aerolis kan gezien worden als een organische structuur die steden of parken omgeeft, met een uniek design in overeenstemming met het lokale klimaat. Aerolis kan tegelijk een thuishaven vormen voor biologische luchtfiltratie technologieën die inwerken op de luchtvervuiling.  Windsnelheid, -versnelling en -richting beïnvloeden het groeipatroon van Aerolis als een dynamische vorm en deze geven het zijn unieke uitzicht.

Waarom hebben we hulp nodig?

Deelname aan de BDC is niet gratis: de inschrijving bedraagt 1250 dollar. Ook gaan we ons werk op grote schaal kunnen uitprinten (3D) om ter plaatse ten toon te stellen, waarvoor materiaal en transportkosten gedekt moeten worden. Uiteraard zouden we ook graag de verplaatsing maken met het gehele team (5 studenten en 2 promotoren) om ons project in het MoMa, tijdens de BDC Top in New York, zelf te gaan voorstellen; om die reden hebben we ook een pot nodig voor transport en verblijf tijdens de Top.

Waarom ons steunen?

De BDC is een prestigieuze, internationale competitie. Het geeft ons als bio-ingenieursstudenten de kans om te werken rond een concrete aanpak van een milieu- en gezondheidsprobleem. Het geeft ons als ontwerpstudent een platform om een interessant ontwerp uit te denken dat deze technologie dichter bij mensen brengt.

Met uw steun kunnen we dit veelbelovende project uitwerken en het aan de wereld voorstellen! Elk donatie helpt, zelfs 1 euro!

U kan ons ook helpen door onze pagina en onze fundraising pagina te delen met vrienden en familie om het woord te verspreiden!

U kan onze vooruitgang ook volgen via onze website: www.aerolis.be en op onze blog:  https://aerolisbdc.blogspot.be/ 

Het UGent Biodesign Challenge team

-------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION

Who are we?

We are a group of master students at the Ghent University and at LUCA School of Arts. This summer we will participate in the international Biodesign Challenge 2018. This competition offers young researchers and designers a platform to establish contact between biology and design. We are challenged to bring biotechnology closer to the people through design. In June 2018, all teams come together in New York City, NY to present their project to the jury, to the other teams and to the world at the Biodesign Challenge Summit in the MoMa (Museum of Modern Arts).

What do we care about?

Air pollution is a serious environmental and social problem, especially in city environments. Growing cities and increase in traffic leads to heavily polluted city air, which is detrimental for its inhabitants’ health. That is why we came up with our project: a biofilter that creates a bubble of clean air in an urban environment

What design did we come up with?

Aerolis, our design concept, ended up as a structure that is based on wind data and lends itself to scaling up the original functionality. Instead of being installed in a private context and to function very locally, Aerolis can be envisioned as an organic structure surrounding cities or parks, uniquely designed in accordance with the local climate and harbouring biological air filtration technologies to act upon air pollution. Wind speed, acceleration and velocities influence the way Aerolis grows as a dynamic form and gives it its unique complexity.

Why do we need help?

Participating in the Biodesign Challenge is not for free: the registration fee is $1250 USD. We are also going to 3D-print our work on a big scale to showcase during the BDC exposition in the MoMA, for which we have to cover the material and shipping costs. And of course, we would like to present our project with the entire team (5 students and 2 promotors) in the Museum of Modern Arts (MoMA) during the Biodesign Challenge Summit itself in New York City, which is why we would also need resources to get there and to find a place to stay during the Summit.

Why support us?

The Biodesign Challenge is a prestigious, international competition. It gives us as bioengineering students the opportunity to work on a concrete solution for an environmental and health problem and as a design student a platform to create an interesting design to bring this technology closer to the people.

With your support we can elaborate this project and show it to the rest of the world! Every donation helps, even 1 euro!

You can also help us out by sharing our fundraising page with your friends and family to spread the word!

You can also follow our progress on our website:  www.aerolis.be  and on our blog:  https://aerolisbdc.blogspot.be/ 

The UGent Biodesign Challenge Team
+ Read More
Be the first to leave a comment on this campaign.

€580 of €10,000 goal

Raised by 7 people in 13 months
Created March 22, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
LS
€25
Lieve Saelens
10 months ago

Arne, We wensen u en uw vrienden veel succes met jullie prachtig project. Lieve en Freddy

€75
Anonymous
10 months ago
AM
€25
Anneke Van de Mergel
12 months ago

Veel succes Arne and friends.

€150
Anonymous
12 months ago
AW
€5
Arjen Van de Walle
12 months ago

Groetjes

NM
€150
Nuria TORRES MEANA
12 months ago

¡Yo también quiero una camiseta! PS: ¡Qué trabajón! ¡Mucha suerte!

FS
€150
Francesco SALDI
12 months ago

¡Quiero una camiseta! PS: All the best for you, guys!

Be the first to leave a comment on this campaign.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.