Gebruiksvoorwaarden voor GoFundMe

Vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op

 

Datum laatste wijziging: 4 July 2023

Onder deze Gebruiksvoorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (‘Gebruiksvoorwaarden’), biedt GoFundMe Inc. je het GoFundMe-platform aan via haar website op www.gofundme.com en bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk, met nieuwe functies en applicaties, het ‘Platform’) en de GoFundMe Community en gerelateerde diensten (gezamenlijk, met het Platform, inclusief nieuwe functies en applicaties, de ‘Diensten’). Als je een Organisator (zoals hieronder gedefinieerd), Begunstigde (zoals hieronder gedefinieerd) van een Inzamelingsactie (zoals hieronder gedefinieerd), iemand die op een Inzamelingsactie reageert of een Donateur (zoals hieronder gedefinieerd) (gezamenlijk aangeduid als ‘Gebruiker’) bent die in de Verenigde Staten is gevestigd, dan ga je een overeenkomst aan met GoFundMe, ℅ Legal Department, PO Box 121270, 815 E Street, San Diego, CA, 92101, Verenigde Staten. Als u een gebruiker bent die zich buiten de Verenigde Staten maar niet in Australië bevindt, gaat u een contract aan met GoFundMe Ireland, Ltd., 70 Sir John Rogerson Quay, Dublin 2, Ierland. Als u in Australië bent gevestigd, dan sluit u een contract met GoFundMe Australia PTY Ltd., Tower One – International Towers Sydney, Level 46, 100 Barangaroo Avenue, 2000, Sydney, NSW, Australië. Voor het volgen van de volgende Gebruiksvoorwaarden verwijzen “GoFundMe”, “wij”, “ons”, “onze” en andere soortgelijke termen naar de partij waarmee u een contract heeft gesloten. Om twijfel te voorkomen: GoFundMe Inc. kan deze Gebruiksvoorwaarden toepassen en onze rechten uitoefenen namens de partij waarmee u een overeenkomst sluit.

ARBITRAGE, AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK EN COLLECTIEVE ACTIES: BEHALVE ZOALS ANDERS BESCHREVEN IN HET ONDERDEEL GESCHILLEN HIERONDER GA JE ER DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN MEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN JOU EN ONS WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE WAARBIJ JE AFZIET VAN JE RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN JURYRECHTSPRAAK OF EEN RECHTSZAAK VOOR COLLECTIEVE ACTIES. LEES HET ONDERDEEL GESCHILLEN ZORGVULDIG DOOR; DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN ERKEN JE UITDRUKKELIJK DAT JE AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN.

Wij behouden ons het recht voor om, naar ons eigen goeddunken op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen. Wanneer wij dit doen, dan zullen we de herziene Gebruiksvoorwaarden op deze pagina publiceren en de datum vermelden waarop deze herziening plaatsvond.

Je voortgezette gebruik van de Diensten na de datum waarop de wijzigingen van kracht zijn geworden betekent je aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Voor zover de wet het toestaat, is de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden bindend en zijn hun vertalingen in andere talen alleen voor het gemak; in geval van verschillen tussen de Engelse versie van deze Gebruiksvoorwaarden en hun vertalingen, prevaleert de Engelse versie.   Indien u de nieuwe Gebruiksvoorwaarden niet wilt accepteren, dan kunt u uw gebruik van de Diensten staken.

Wanneer je de Diensten gebruikt, tenzij je je in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (gezamenlijk, ‘Europa’) bevindt, gelden er voor jou bovendien aanvullende toepasselijke beleidsregels, inclusief zonder beperking, de Privacyverklaring. Alle dergelijke voorwaarden worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden (waarbij echter geldt dat deze Gebruiksvoorwaarden in geval van tegenstrijdigheid voorrang hebben). We zullen dergelijke eventuele tegenstrijdigheden naar ons eigen oordeel oplossen en al onze beslissingen zijn definitief.

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

Beschrijving van de Diensten: De Diensten worden aangeboden als een platform waarmee een individuele persoon, entiteit of non-profitorganisatie (de ‘Organisator’) een inzamelingsactie (‘Inzamelingsactie’) kan plaatsen op het Platform om gelddonaties (‘Donaties’) te aanvaarden van donateurs (‘Donateurs’) namens de begunstigde van de Inzamelingsactie (‘Begunstigde’).  Betalingsverwerker:  GoFundMe is geen betalingsverwerker en beheert geen geld. GoFundMe maakt echter gebruik van externe partners voor betalingsverwerking om de Donaties voor een Inzamelingsactie te verwerken (“Betalingsverwerker”). Je erkent en gaat ermee akkoord dat het gebruik van Betalingsverwerkers een integraal onderdeel vormt van de Diensten en dat we informatie met Betalingsverwerkers uitwisselen om de levering van de Diensten te vergemakkelijken. Zie onze Privacyverklaring.

Transactiekosten: hoewel er geen kosten zijn om een Inzamelingsactie te starten of te beheren, moet u er rekening mee houden dat er transactiekosten, inclusief krediet- en debetkosten, worden afgetrokken van elke donatie (hierna en op de website aangemerkt als “Transactiekosten”). Ga voor meer informatie over het Platform en de toepasselijke transactiekosten naar GoFundMe-prijzen.

De Diensten zijn platforms: Wij zijn geen makelaar, financiële instelling, kredietverstrekker of goed doel: de Diensten zijn uitsluitend administratieve platforms. GoFundMe faciliteert de Inzamelingsactie van de Organisatoren en stelt Donateurs in staat om Donaties te geven aan deze Inzamelingsacties. GoFundMe is geen makelaar, agent, financiële instelling, kredietverstrekker of 501(c)(3) non-profitorganisatie.

Alle informatie en content geleverd door GoFundMe met betrekking tot de Diensten is alleen voor informatieve doeleinden en GoFundMe garandeert de juistheid, volledigheid, tijdigheid of betrouwbaarheid van dergelijke informatie of content niet. Niets van de content is bedoeld om financieel, juridisch, belasting- of ander professioneel advies te verschaffen. Alvorens u een beslissing neemt met betrekking tot Inzamelingsacties, Goede Doelen (zoals hierna gedefinieerd), Donaties, Donateurs of andere informatie of inhoud met betrekking tot de Diensten, dient u waar nodig uw financiële, juridische, fiscale of andere professionele adviseur te raadplegen. U erkent dat alle informatie en content waartoe u toegang verkrijgt door gebruik te maken van de Diensten onder uw eigen risico valt.

GoFundMe heeft geen controle over het gedrag van of de informatie verstrekt door een Gebruiker en wijst hierbij alle aansprakelijkheid in dit opzicht af, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij geven geen garantie dat een Inzamelingsactie een bepaald bedrag aan Donaties of überhaupt enige Donaties zal verkrijgen. Wij onderschrijven geen enkele Inzamelingsactie, Gebruiker of goed doel en wij geven geen garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie die via de Diensten wordt verstrekt juist is. Wij wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid af voor het resultaat of succes van een Inzamelingsactie. U, als Donateur, moet de uiteindelijke beslissing nemen over de waarde en de geschiktheid van het bijdragen aan een Gebruiker of Inzamelingsactie.

Geen werving: Het Platform wordt aangeboden om Organisatoren te helpen geld in te zamelen. GoFundMe biedt alleen de technologie waarmee Inzamelingsacties contact kunnen maken met Donateurs. Het bestaan van de Diensten is geen werving van Donaties door GoFundMe, GoFundMe houdt zich niet namens een persoon, entiteit of organisatie bezig met enige wervingsactiviteiten en geeft hen geen advies over de werving van bijdragen van het publiek. Door gebruik te maken van de Diensten begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat GoFundMe niet verantwoordelijk is voor het gebruik van uw Donaties of het bedrag dat wordt ingezameld voor de Gebruiker of de Inzamelingsactie.

Donateurs: Alle Donaties komen voor uw eigen risico. Wanneer u een Donatie doet via het Platform, is het uw verantwoordelijkheid om te begrijpen hoe uw geld zal worden gebruikt en om de inhoud van de Inzamelingsactie regelmatig te controleren op eventuele updates. GoFundMe is niet verantwoordelijk voor enige aanbiedingen, beloftes, beloningen of Promoties (zoals hieronder gedefinieerd) gemaakt of aangeboden door Gebruikers of Inzamelingsacties; dergelijk gedrag schendt deze Gebruiksvoorwaarden. We controleren de informatie die Gebruikers of Inzamelingsacties opgeven niet en kunnen dat niet doen. We garanderen evenmin dat de Donaties worden gebruikt in overeenstemming met het inzamelingsdoel dat een Gebruiker of Inzamelingsactie opgeeft of in overeenstemming met het toepasselijk recht. Niettemin nemen we de aan ons gemelde mogelijke frauduleuze activiteiten en het misbruik van ingezamelde donaties uiterst serieus. U kunt meer informatie raadplegen over Hoe we onze gemeenschap beschermen. Als u vermoedt dat een Gebruiker of Inzamelingsactie de gelden niet inzamelt of gebruikt voor het aangegeven doel, vragen wij u ons team hiervan op de hoogte te stellen via de ‘Melden’ knop op de pagina van de Inzamelingsactie, waarna we dit zullen onderzoeken. Als u een Donateur bent, dan valt uw donatie mogelijk ook onder de GoFundMe-Giftengarantie.

Als u een Donateur bent van een non-profitorganisatie die als zodanig is opgericht onder de toepasselijke wetgeving voor oprichting (‘Goed Doel’):

A. Het is u niet toegestaan beperkingen op te leggen aan het gebruik van een dergelijke Donatie door het Goede Doel. Voor zover u een Donatie doet in reactie op een verzoek voor een bepaald programma van een Goed Doel, of voor zover u de bedoeling heeft het gebruik van Donaties door een Goed Doel te regelen, zullen dergelijke aanwijzingen slechts niet-bindende aanbevelingen vormen en heeft het Goede Doel de volledige discretie om te beslissen hoe alle Donaties zullen worden gebruikt.

B. U dient uw belastingadviseur te raadplegen over het bedrag van uw Donatie dat fiscaal aftrekbaar is of in aanmerking komt voor fiscale erkenning, met betrekking tot (onder andere) de belastingstatus van de ontvanger van een Donatie in een relevante jurisdictie. GoFundMe doet geen uitspraak over de vraag of alle of een deel van uw Donaties, inclusief, waar van toepassing, Betalingsverwerkingskosten, fiscaal aftrekbaar zijn of in aanmerking komen voor belastingvermindering. GoFundMe heeft geen aansprakelijkheid voor enige claim door een federale, staats-, provinciale, territoriale, lokale of andere belastingautoriteit met betrekking tot de karakterisering van een Donatie op een toepasselijke belastingaangifte door u, een Gebruiker of een Goed Doel.

C. Tenzij je ervoor kiest dergelijke openbaarmaking niet toe te staan (door middel van opt-out), erken je en ga je ermee akkoord dat, in overeenstemming met onze Privacyverklaring, bepaalde persoonsgegevens van jou zullen worden gedeeld met het Goede Doel waaraan je een Donatie doet inclusief zonder beperking als onderdeel van een Donateurslijst, (zoals hieronder uiteengezet) en door een dergelijk Goed Doel kunnen worden gebruikt voor het uitgeven van officiële Donatiebewijzen (of een gelijkwaardig document) en in overeenstemming met het privacybeleid van het Goede Doel. GoFundMe is niet verantwoordelijk en zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van Donateursgegevens door een Goed Doel.

D. Gelieve hier alle van toepassing zijnde, door de staat vereiste, openbaarmakingen na te kijken die gelden  voor Goede Doelen die bijdragen vragen: openbaarmakingen zonder winstoogmerk van de staat.

Organisators: U, als Organisator, verklaart, garandeert en komt overeen dat: (i) alle informatie die wordt verstrekt (door uzelf, door een agent of via kunstmatige intelligentie) in verband met een Inzamelingsactie of Begunstigde juist en volledig is, en redelijke Gebruikers waarschijnlijk niet zal misleiden en dat u indien nodig updates zult plaatsen, zodat de Gebruikers inzicht krijgen in het gebruik van de fondsen en alle andere relevante informatie over uw Inzamelingsactie zult plaatsen; (ii) alle Donaties die aan uw Inzamelingsactie worden bijgedragen, uitsluitend zullen worden gebruikt zoals beschreven in de materialen die u plaatst of anderszins verstrekt; (iii) als u Donaties opneemt waarvan door Donateurs wordt aangenomen dat deze zijn ingezameld namens iemand anders dan u (d.w.z. de Begunstigde), alle Donaties zullen worden gegeven aan en/of worden uitgegeven namens de Begunstigde; (iv) als u via de Diensten een Begunstigde toevoegt, u de controle over de Donaties opgeeft; (v) u geen inbreuk zult maken op de rechten van anderen; (vi) u zult voldoen aan alle relevante en toepasselijke wetgeving en verplichtingen inzake financiële verslaglegging, inclusief maar niet beperkt tot wetgeving en verplichtingen met betrekking tot registratie, belastingaangifte, politieke bijdragen en openbaarmaking van activa voor uw Inzamelingsactie; (vii) voor zover u voor enig doeleinde persoonsgegevens van derden met ons deelt, met inbegrip van de namen, e-mailadressen en telefoonnummers van uw persoonlijke contacten, u de bevoegdheid heeft (met inbegrip van eventuele noodzakelijke toestemmingen), zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, om ons dergelijke persoonsgegevens te verstrekken en ons toe te staan dergelijke persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ze met ons hebt gedeeld; (viii) u geen goederen of diensten zult leveren of aanbieden om te leveren in ruil voor Donaties. U machtigt GoFundMe, en GoFundMe behoudt zich het recht voor, om informatie over uw Inzamelingsactie te verstrekken aan Donateurs, Begunstigden van uw Inzamelingsactie of wetshandhavings- of andere regelgevende instanties, en om te helpen bij een eventueel onderzoek daarvan.

Als u de Diensten gebruikt als een agent van een Goed Doel om geld in te zamelen voor een dergelijk Goed Doel verklaart en garandeert u dat: (a) u een vertegenwoordiger bent van het Goede Doel die bevoegd is om geld in te zamelen voor het Goede Doel en om het Goede Doel aan deze Gebruiksvoorwaarden te binden; (b) u geld inzamelt voor een Goed Doel met een doel of een activiteit die wettelijk is toegestaan volgens alle toepasselijke federale, staats-, provinciale, territoriale en lokale wetten en voorschriften; (c) alle gedoneerde fondsen uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doeleinde dat u hebt vermeld op en in verband met uw Inzamelingsactie, en dat u de fondsen onder geen enkele omstandigheid mag gebruiken voor enige andere doelstelling; (d) uw Goed Doel een belastingvrije status heeft en zal behouden onder de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld de Internal Revenue Code in de Verenigde Staten of de Income Tax Act in Canada); en (e) als uw Goed Doel zich in de Verenigde Staten bevindt, als het is ingeschreven bij GuideStar of de IRS-databank voor belastingvrije organisaties, of, als uw Goed Doel zich in Canada bevindt, staat het vermeld in de databank van ingeschreven Goede Doelen en van de Canada Revenue Agency.

Uw registratieverplichtingen: U dient zich mogelijk aan te melden bij GoFundMe om toegang te verkrijgen tot en gebruik te kunnen maken van bepaalde functionaliteiten van de Diensten. Indien u ervoor kiest zich aan te melden voor de Diensten, dan gaat u akkoord om waarheidsgetrouwe, juiste, up-to-date en volledige informatie over uzelf of uw Goed Doel te verschaffen zoals wordt gevraagd op het registratieformulier van de Diensten. Organisatoren moeten zich aanmelden met gebruik van hun daadwerkelijke identiteit (of de identiteit van de gemachtigde vertegenwoordigers van het Goede Doel), inclusief hun naam, adres en een foto of video die de Organisator of de Begunstigde van een dergelijke Inzamelingsactie weergeeft. U stemt ermee in om de registratiegegevens actueel en up-to-date te houden.

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over jou zijn onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacyverklaring. Als je jonger bent dan 13 jaar (16 jaar in Europa) dan mag je onze Diensten niet gebruiken, met of zonder registratie. Bovendien, indien je jonger bent dan de meerderjarige leeftijd in je land (gewoonlijk 18 of 19 jaar), dan mag je de Diensten uitsluitend gebruiken, met of zonder registratie, met de toestemming van je ouder of voogd. Bepaalde aspecten van onze Diensten kunnen ook vereisen dat je je registreert bij, en akkoord gaat met de voorwaarden van, externe dienstverleners (bijv. Betalingsverwerkers) waarmee GoFundMe een contract heeft afgesloten, om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Indien GoFundMe of onze Betalingsverwerkers op wat voor moment dan ook ontdekken dat de door jou verstrekte informatie over jou of de doeleinden van je Inzamelingsactie incorrect is of indien je enige van deze Gebruiksvoorwaarden of hun gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan kan je toegang tot de Diensten onmiddellijk worden opgeschort en/of beëindigd en dan kunnen boetes worden toegepast door de relevante autoriteiten, welke in dergelijke gevallen door jou betaald moeten worden.

Goede Doelen: De Diensten omvatten de hier beschreven functies en diensten. Voor alle Donaties gelden Transactiekosten per Donatie.

A. Terugboekingen en restituties. Het kan voorkomen dat een Donateur een creditcardbetaling voor een Donatie via de Diensten betwist of een verzoek om terugbetaling indient in het kader van de GoFundMe-Giftengarantie.

    1. Als er door PayPal Donaties worden terugbetaald aan de Donateur of in het kader van de GoFundMe-Giftengarantie of als het PayPal Giving Fund al een betaling aan Goede Doel heeft overgemaakt, dan zullen de terugboekingen of terugbetalingen worden afgetrokken van toekomstige betalingen aan het Goede Doel, en zal waar nodig een factuur worden gestuurd naar het betreffende Goede Doel. Het betreffende Goede Doel stemt er uitdrukkelijk mee in dat: (a) het verantwoordelijk is voor het betalen aan PayPal of het PayPal Giving Fund van het volledige bedrag van elke terugbetaling van een Donatie die is verschuldigd aan een Donateur; en (b) PayPal of het PayPal Giving Fund, al naargelang het geval, ervoor kan kiezen om een toekomstige Donatie te compenseren in plaats van te verzoeken dat het Goede Doel de terugbetaalde Donatie terugstort.
    2. Als Donaties zijn gedaan via Adyen of Stripe, heeft het Goede Doel controle over de Donaties en is het Goede Doel, in plaats van GoFundMe of Ayden of Stripe, verantwoordelijk voor het uitvoeren van terugbetalingen en het rechtstreeks afhandelen van terugboekingen met Donateurs.

B. Verwijdering van een Goed Doel uit onze databank. Als u de bevoegde vertegenwoordiger van een Goed Doel bent en u niet wilt dat uw Goed Doel verschijnt in de doorzoekbare databank van GoFundMe, kunt u hier contact met ons opnemen om te verzoeken dat uw Goed Doel uit onze databank wordt verwijderd. Uw e-mail moet uw volledige naam, titel en een e-mailadres en telefoonnummer bevatten die bij uw Goed Doel horen. Houd er rekening mee dat als uw Goed Doel uit de databank van GoFundMe wordt verwijderd, het niet langer in aanmerking komt om via het Platform bijdragen te ontvangen.

C. Ontvangen van fondsen. Voor een Goed Doel is de ontvangst van Donaties, met aftrek van eventuele toepasselijke Transactiekosten, gebaseerd op en onderworpen aan de geldende procedures en voorwaarden van de Betalingsverwerker. Beschikbare Betalingsverwerkers worden hieronder beschreven in het gedeelte ‘Betalingsverwerkers voor Goede Doelen’. GoFundMe is geen betalingsverwerker en beheert geen fondsen.

D. Belastingen. GoFundMe houdt geen gelden in voor belastingdoeleinden of anderszins. Goede Doelen zijn als enige verantwoordelijk voor belastingen op basis van toepasselijke internationale, federale, staats-, lokale of andere belastingen of heffingen, of voor toepasselijke belastingen op basis van hun netto-inkomsten of bruto ontvangsten (indien van toepassing).

E. Donateurslijsten en andere gegevens. Een Goed Doel heeft toegang tot informatie over een Organisator van een Inzamelingsactie voor het Goede Doel, Donateurslijsten (hieronder gedefinieerd) en Donateursgegevens (hieronder gedefinieerd) voor compliance- en transactiedoeleinden. Neem bij vragen hier contact met ons op. “Donateursgegevens” betekent de naam, het e-mailadres van een Donateur, het Donatiebedrag, de transactiedatum, het transactie-identificatienummer en de naam van het project. DE LIJST VAN DONATEURS DIE BIJDRAGEN AAN DE INZAMELINGSACTIE VAN EEN GOED DOEL VIA DE DIENSTEN (“DONATEURLIJSTEN”) WORDT GELEVERD ALS ZODANIG (“AS IS”), EN GOFUNDME GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF ACTUALITEIT VAN EEN DONATEURSLIJST OF INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN. Tenzij een Donateur het selectievakje “Anoniem” aanvinkt op het moment van Donatie of anoniem wenst te blijven op een andere hierin voorziene wijze, stemt de Donateur door gebruik te maken van de Diensten in met de bekendmaking van Donateursgegevens van de Donateur zoals hierin beschreven, inclusief maar niet beperkt tot bekendmaking als onderdeel van een Donateurslijst.

Belastingen: Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke, indien enige, belastingen van toepassing zijn op de Donaties die u ontvangt via het gebruik van de Diensten. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de juiste belastingen, in voorkomend geval, te bepalen, collecteren, rapporteren en over te maken aan de gepaste belastingautoriteit.

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging: Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account te bewaren en u bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U gaat akkoord om (i) GoFundMe onmiddellijk in kennis te stellen van ieder onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account of ander beveiligingsincident; en (ii) te zorgen dat u uitlogt aan het einde van uw sessie waarbij u toegang heeft tot de Diensten. GoFundMe is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan dit onderdeel.

reCAPTCHA: Het Platform gebruikt het product reCAPTCHA om een aanvullend veiligheidsniveau te bieden. reCAPTCHA is onderworpen aan het Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden van Google.

GoogleMaps: Het Platform maakt gebruik van de functie en inhoud van Google Maps, die onderhevig is aan de dan geldende versies van de (i) Aanvullende Gebruiksvoorwaarden van Google Maps/Google Earth op https://maps.google.com/help/terms_maps.html; en (ii) het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Wijzigingen aan de Diensten: GoFundMe behoudt zich het recht voor om de Diensten (of een deel daarvan) op elk gewenst moment en om welke reden dan ook met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of aan enige derde partij voor claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Content die duidelijk door de Gebruiker openbaar is gemaakt.

A. Openbare content; Openbare weergave van informatie en Donaties. Sommige van uw activiteiten op en via de Services zijn openbaar, zoals inhoud die u openbaar op het Platform plaatst (inclusief beschrijvingen, teksten, muziek, geluid, informatie, gegevens, software, afbeeldingen, opmerkingen, foto’s, video’s, afbeeldingen, handelsmerken, logo’s, merken of ander materiaal dat u uploadt of plaatst via de Diensten, inclusief via GoFundMe-clips of andere functies op het GoFundMe-platform, of deelt met andere Gebruikers of ontvangers) (gezamenlijk “Gebruikersinhoud”). Daarnaast kunnen profielgegevens van Gebruikers, waaronder uw voor- en achternaam, openbaar e-mailadres, organisatie, persoonlijke biografie en andere informatie die u invoert in verband met uw Gebruikersprofiel, worden weergegeven aan andere Gebruikers om de interactie tussen Gebruikers binnen de Diensten te ondersteunen. Als Organisator kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens posten – zoals informatie over een recent ziekenhuisverblijf – die als gevoelige gegevens kunnen worden beschouwd. Daarnaast hebt u als Donateur de optie om uw Donatie openbaar te maken zodat iedereen het kan zien, inclusief op zoekmachines (zoals Google en Yahoo). Om de gegevens van uw Donatie privé te houden voor het algemene publiek, klikt u tijdens het Donatieproces gewoon op het vakje “Privé”. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om informatie te verstrekken met behulp van bepaalde openbare functies van de Diensten, deze informatie vervolgens is onderworpen aan de privacyinstellingen van die specifieke functies en mogelijk openbaar beschikbaar is. Personen die dergelijke informatie lezen kunnen dit zonder ons of uw medeweten gebruiken of openbaar maken aan andere personen of entiteiten, en zoekmachines kunnen die informatie indexeren. Daarom raden wij u aan om zorgvuldig na te denken over welke specifieke informatie u mogelijk als privé beschouwt in content die u aanmaakt of informatie die u via de Diensten indient. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor informatie over de manieren waarop wij bepaalde informatie over jou en je gebruik van de Diensten kunnen verzamelen, gebruiken en opslaan.

B. Andere informatie. Houd er rekening mee dat Gebruikersinhoud en andere informatie die u, gevraagd of ongevraagd, aan GoFundMe verstrekt mogelijk openbaar toegankelijk is, zoals informatie die in forums of reacties wordt geplaatst of in reactie op enquêtes die wij kunnen uitsturen. We verzamelen ook informatie door middel van communicatie met de klantenservice, uw communicatie met ons over ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten, en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk, met openbaar toegankelijke informatie, ‘Andere Informatie’). Door ons Andere Informatie te sturen, geldt ook dat u (i) ermee akkoord gaat dat wij geen expliciete of impliciete geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot de Andere Informatie; (ii) erkent dat wij iets vergelijkbaars als de Andere Informatie mogelijk reeds in overweging of in ontwikkeling hebben; (iii) ermee akkoord gaat dat GoFundMe recht heeft op het onbeperkte gebruik en verspreiding van de Andere Informatie voor elk doeleinde, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u; (iv) verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt die nodig zijn om de Andere Informatie in te dienen; (v) voor zover nodig GoFundMe hierbij een volledig betaalde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve, en volledig overdraagbare en in sublicentie te geven recht (via meerdere niveaus) en licentie verleent om alle Andere Informatie te gebruiken, te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te distribueren, aan te passen, te wijzigen, opnieuw te formatteren, afgeleide werken ervan te maken en anderszins op welke wijze dan ook commercieel of niet-commercieel te exploiteren, en om de bovenstaande rechten in sublicentie te geven; en (vi) onherroepelijk afstand doet van alle claims en beweringen tegen GoFundMe en haar Gebruikers over eventuele morele rechten die in dergelijke Andere informatie zijn opgenomen. Dit onderdeel ‘Andere Informatie’ blijft van toepassing na beëindiging van uw account of de Diensten.

U erkent en gaat ermee akkoord dat GoFundMe zowel Andere Informatie als Gebruikersinhoud kan bewaren en uw Andere Informatie of Gebruikersinhoud ook kan verstrekken als dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen dat een dergelijke bewaring of verstrekking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) te voldoen aan juridische procedures, toepasselijke wetgeving of overheidsverzoeken; (b) deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op claims dat Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de rechten van derden; of (d) de rechten, eigendommen of de persoonlijke veiligheid van GoFundMe, haar Gebruikers, medewerkers of het publiek te beschermen.

Communicatie van derden: Als u een functie van de Diensten gebruikt waarmee u met derden kunt communiceren (zoals om een derde naar de Diensten te verwijzen of om met hen over een Inzamelingsactie of een Donatie te communiceren), hetzij door gegevens over de derde (‘Gegevens van Derden’) te verstrekken aan de Diensten of door de Diensten op een andere manier toe te staan om automatisch toegang te krijgen tot Gegevens van Derden in uw bezit, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u de toestemming van de betreffende derde hebt voor onze toegang tot en gebruik van de betreffende Gegevens van Derden, en dat u deze derden op de hoogte hebt gesteld en hen hebt geïnformeerd hoe hun gegevens door GoFundMe worden verzameld en gebruikt om de Diensten te leveren. Wij behouden ons het recht voor om in berichten die naar hen worden verzonden u te identificeren als degene die de doorverwijzing heeft gemaakt. We gebruiken Gegevens van Derden om (i) contact op te nemen met dergelijke derden met behulp van de verstrekte Gegevens van Derden; en/of (ii) u een bewerkbaar sjabloon-bericht te bieden dat is ontworpen om communicatie tussen en dergelijke derden via de Diensten te faciliteren. Naast het verzenden van de voorgaande berichten kunnen we ook van tijd tot tijd herinneringen of gerelateerde berichten sturen naar u en namens u naar derden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In elk geval zullen dergelijke berichten die met behulp van de Gegevens van Derden naar derden worden verzonden een mogelijkheid bieden om af te melden voor het ontvangen van verdere communicatie van dezelfde aard.

Promoties op het Platform: Als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt dan mag u weggeefacties aanbieden (bijv. een sticker, zolang de voorraad strekt, voor elke gedane donatie) in verband met uw Inzamelingsactie. In andere gevallen is het u niet toegestaan om een wedstrijd, competitie, beloning, weggeefactie, loterij, sweepstake of soortgelijke activiteit (elk een “Promotie”) op of via de Diensten aan te bieden.

Verkoop verboden op het Platform: Het is u niet toegestaan goederen of diensten aan te bieden in ruil voor een Donatie op het Platform.

Bewaren van gegevens: U erkent dat GoFundMe geen verplichting tegenover u heeft om gegevens te bewaren met betrekking tot een account of Inzamelingsactie. U erkent dat GoFundMe zich het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder kennisgeving, gegevens te verwijderen of accounts of Inzamelingsacties te beëindigen, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of derden voor claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien. Het voorgaande is niet van toepassing op Inzamelingsacties of accounts die door Goede Doelen zijn opgestart op het Platform, in welk geval GoFundMe waar mogelijk een redelijke kennisgeving zal verstrekken.

Mobiele Diensten en tekstberichten: De GoFundMe Diensten bevatten bepaalde functies die beschikbaar kunnen worden gesteld via een mobiel apparaat, waaronder de mogelijkheid om (i) Gebruikersinhoud te uploaden naar het Platform; (ii) door het Platform te browsen; en (iii) toegang te krijgen tot bepaalde items via een applicatie die is gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat (gezamenlijk de “Mobiele Diensten”). Voor zover je toegang hebt tot Mobiele Diensten, kunnen de standaardtarieven, datatarieven en andere vergoedingen van je mobiele serviceprovider van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten door je provider worden verboden of beperkt, en werken mogelijk niet alle Mobiele Diensten met alle providers of apparaten. Door de Mobiele Diensten te gebruiken, stem je ermee in dat we met jou mogen communiceren over zaken die verband houden met je account via sms, mms, tekstbericht of andere elektronische middelen naar je mobiele apparaat en dat bepaalde informatie over je gebruik van de Mobiele Diensten kan worden doorgegeven aan ons. Als je bij het instellen van je GoFundMe-account klikt op ‘Code verzenden’ via ‘Tekstbericht’, ga je ermee akkoord om geautomatiseerde tekstberichten met betrekking tot je account te ontvangen van of namens GoFundMe op het opgegeven telefoonnummer. Je kunt STOP antwoorden op dergelijke tekstberichten om te annuleren, behalve voor geautomatiseerde tekstberichten met betrekking tot de beveiliging van je account. De frequentie van berichten varieert. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. We zullen voldoen aan alle aanvullende vereisten die van toepassing kunnen zijn op grond van lokale wet- en regelgeving voordat we op deze manier met jou communiceren. In het geval dat je je mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, stem je ermee in om je GoFundMe-accountgegevens zo snel mogelijk bij te werken om ervoor te zorgen dat je berichten niet worden verzonden naar de persoon die je oude nummer heeft gekregen.

VERBODEN GEDRAG

Je bent als enige verantwoordelijk voor je naleving van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot je Inzamelingsactie of gebruik van de Diensten. Je bent verder als enige verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud die je uploadt, plaatst, publiceert, weergeeft, verzendt of anderszins gebruikt. Je bent er ook verantwoordelijk voor dat de ingezamelde fondsen worden gebruikt voor het doel dat in de Inzamelingsactie beschreven staat. Als je niet de Begunstigde bent van de Inzamelingsactie die je organiseert, dan ga je ermee akkoord om fondsen rechtstreeks en zo snel mogelijk aan de uiteindelijke Begunstigde te verstrekken. Je gaat ermee akkoord om volledig mee te werken aan elk verzoek om bewijs dat we nodig achten om je naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te verifiëren.

Hieronder volgen voorbeelden van Gebruikersinhoud en/of gebruik dat illegaal is of verboden wordt door GoFundMe. Deze lijst is niet uitputtend en we behouden ons het recht voor om een Inzamelingsactie te verwijderen en/of een Gebruiker te onderzoeken die, naar eigen goeddunken, de voorwaarden of de geest van deze Gebruiksvoorwaarden of ander beleid, zoals de GoFundMe-Giftengarantie of de Begunstigden-garantie, heeft overtreden. Naarmate we uw Inzamelingsactie, een Gebruiker of Gebruikersinhoud onderzoeken, kunnen we al het beschikbare materiaal, inclusief maar niet beperkt tot social media, gerelateerd nieuws en alle andere informatie die wij naar eigen goeddunken relevant achten in onze beoordeling, in overweging nemen. We behouden ons verder het recht voor, zonder beperking, om uw gebruik van de Diensten te verbieden of uit te schakelen, beledigende Gebruikersinhoud te verwijderen, uw account op te schorten of te beëindigen, betalingen aan dergelijke Inzamelingsacties te stoppen, Donaties te bevriezen of in te houden en u te melden bij rechtshandhavingsinstanties of anderszins passende juridische stappen te ondernemen, waaronder maar niet beperkt tot het vragen van restitutie namens onszelf en/of onze Gebruikers.

Zonder het voorgaande te beperken gaat u ermee akkoord en verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe:

A. de Diensten niet te gebruiken om fondsen te werven of een Inzamelingsactie op te zetten of aan een Inzamelingsactie bij te dragen met het impliciete of expliciete doeleinde van het promoten of het betrekken van:

    1. de schending van enige wet, verordening, sectorvereiste, of richtlijnen of overeenkomsten van derden waaraan u bent gebonden, inclusief die van betaalkaartaanbieders en transactieverwerkers die u gebruikt in verband met de Diensten;
    2. Inzamelingsacties die frauduleus, misleidend, onjuist, oneerlijk of onmogelijk zijn;
    3. beledigende, grafische, perverse of gevoelige of seksuele content;
    4. de financiering van losgeld, mensenhandel of uitbuiting, eigenrichting, steekpenningen of premies;
    5. drugs, verdovende middelen, steroïden, gereguleerde stoffen, farmaceutische producten of soortgelijke producten of therapieën die illegaal, verboden of door een van toepassing zijnde toezichthouder gelast zijn; legale middelen die hetzelfde effect bieden als een illegale drug; of andere producten, medische praktijken of gerelateerde apparatuur of parafernalia die door een van toepassing zijnde toezichthouder schadelijk zijn bevonden voor de consument;
    6. activiteiten met, in of met betrekking tot landen, regio’s, overheden, personen of entiteiten die onderworpen zijn aan economische sancties van de V.S. en andere economische sancties onder het toepasselijk recht, tenzij zulke activiteiten expliciet zijn toegestaan door de relevante overheidsinstantie;
    7. messen, explosieven, munitie, vuurwapens of andere wapens of accessoires;
    8. Gebruikersinhoud die gedrag weerspiegelt, aanmoedigt of bevordert dat wij naar ons eigen oordeel beschouwen als misbruik van macht of ter ondersteuning van terrorisme, haat, geweld, intimidatie, pesten, discriminatie, terrorisme, financiering van terrorisme of intolerantie van welke aard dan ook of die machtsmisbruik weerspiegelt met betrekking tot ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, geslacht, gender, genderidentiteit, genderexpressie, handicap of ziekten;
    9. de juridische verdediging van vermeende financiële en gewelddadige misdaden;
    10. Gebruikersinhoud die zelfmoord of zelfverminking weergeeft;
    11. publicatie van Gebruikersinhoud (zoals mug shots) die reputatieschade veroorzaakt;
    12. Gokken, spellen en/of elke andere activiteiten met entreegeld en een prijs, inclusief, maar niet beperkt tot loterijen, casinospelen, sportweddenschappen, fantasiesporten, paarden- of windhondenraces, loterijtickets, lotingen, veilingen en andere ondernemingen die gokken, of behendigheids- of kansspelen faciliteren (ongeacht of het wettelijk gedefinieerd is als een loterij), promoties met geldbeloningen, waaronder cadeaubonnen of sweepstakes;
    13. de samenvoeging van fondsen verschuldigd aan derden, factoring, of andere activiteiten die zijn bedoeld om de herkomst van de fondsen te verduisteren;
    14. annuïteiten, investeringen, leningen, aandelen- of loterijcontracten, reserveringssystemen, off-shore bankieren of soortgelijke transacties, gelddiensten (inclusief wisselkantoren, cheques verzilveren of iets dergelijks), piramideschema’s, ‘regelingen om snel rijk te worden’ (d.w.z. beleggingskansen of andere diensten die hoge beloningen beloven), programma’s voor netwerkmarketing en verwijzingsmarketing, schuldincasso’s of crypto-valuta;
    15. het ontvangen of verlenen van voorschotten in contanten of kredietlijnen aan uzelf of aan een andere persoon of voor andere doeleinden dan die welke duidelijk in de Inzamelingsactie worden vermeld of voor diensten op het gebied van kredietherstel of schuldregeling;
    16. vervalste muziek, films, software of andere gelicentieerde materialen zonder de passende toestemming van de houder van de rechten;
    17. producten of diensten die rechtstreeks het merkenrecht, octrooi, auteursrecht, handelsgeheim of eigendoms- of privacyrechten van derden schenden of het schenden daarvan faciliteren;
    18. de ongeoorloofde verkoop of wederverkoop van goederen of diensten;
    19. verkiezingscampagnes in een niet-ondersteund land, tenzij geleid door een geregistreerde organisatie in een ondersteund land;
    20. het inzamelen van betalingen namens handelaren door Betalingsverwerkers of anderszins; met inbegrip van maar niet beperkt tot zelfstandige betalingen op Inzamelingsacties of een poging om de aangewezen methode van betaling zoals geboden door GoFundMe te omzeilen of anderszins te ontwijken;
    21. het verzamelen en verschaffen van fondsen voor andere doeleinden dan beschreven in een beschrijving van een Inzamelingsactie; of
    22. elke andere activiteit waarvan GoFundMe, naar eigen oordeel kan oordelen dat deze: (a) onaanvaardbaar of verwerpelijk is; (b) andere personen beperkt of verhindert om de Diensten te gebruiken of ervan te profiteren; of (c) GoFundMe, haar werknemers of Gebruikers blootstelt aan schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

B. de Diensten niet te gebruiken voor het verzenden of anderszins uploaden van Gebruikersinhoud: (i) die een inbreuk is op enig intellectueel eigendomsrecht of ander eigendomsrecht van een andere partij; (ii) waarvan je niet het recht hebt die te uploaden op grond van een wet of contractuele of fiduciaire relatie; (iii) die softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van computersoftware, -hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, vernietigen of te beperken; (iv) een privacy- of beveiligingsrisico oplevert of creëert voor een persoon; (v) die bestaat uit ongeadresseerde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, commerciële activiteit en/of verkoop, ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, piramidespellen, wedstrijden, sweepstakes of een andere vorm van aanbiedingen;

C. de servers of netwerken die verbonden zijn met of gebruikt worden voor het verlenen van de Diensten of hun respectieve functies niet te verstoren of onderbreken, of de vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van de netwerken die verbonden zijn met of gebruikt worden voor het verlenen van de Diensten niet te negeren;

D. geen persoonlijk identificeerbare informatie van anderen te verzamelen of publiceren;

E. geen fondsen te werven van een minderjarige zonder de uitdrukkelijke toestemming van de voogd van de minderjarige, tenzij de fondsen worden overgebracht naar een trust-, UTMA- of UGMA-rekening uitsluitend ten behoeve van de minderjarige;

F. de Diensten niet te gebruiken namens een derde of persoonsgegevens of andere informatie over een derde te publiceren zonder de uitdrukkelijke toestemming van die derde;

G. geen account of URL van een andere Gebruiker te gebruiken zonder toestemming, zich niet voor te doen als een persoon of entiteit, geen valse of anderszins onjuiste voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit, geen verkeerde voorstelling te geven van een Goed Doel of Inzamelingsactie via de Diensten, en geen Gebruikersinhoud te plaatsen in een ongeschikte categorie of gebieden op de Diensten;

H. geen aansprakelijkheid te creëren voor GoFundMe en er niet voor te zorgen dat wij de diensten van onze Internetserviceprovider(s), webhostingbedrijf of andere dienstverleners of leveranciers (geheel of gedeeltelijk) verliezen;

I. geen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de Diensten, of tot een account, computersysteem of netwerk verbonden met de Diensten door middel van onbevoegde of illegale middelen;

J. geen materialen of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld via de Diensten;

K. de Diensten niet te gebruiken om informatie, software of andere materialen te publiceren, te verzenden of op enige wijze te gebruiken voor commerciële doeleinden, of doeleinden die reclame bevatten, behalve dat het gebruik van de Diensten voor inzamelingsactiviteiten in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk is toegestaan;

L. niet meer verzoekberichten via de Diensten in een bepaalde tijdsperiode te verzenden dan een mens redelijkerwijs kan produceren in dezelfde periode door gebruik te maken van een gebruikelijke webbrowser;

M. geen activiteiten te ondernemen of zich bezig te houden met gedrag dat in strijd is met de activiteiten of het doeleinde van de Diensten; of

N. niet te proberen om iets van het voorgaande op indirecte manier te doen.

Met betrekking tot alle Donaties die u doet of accepteert via de Diensten gaat u ermee akkoord en verklaart, garandeert en verbindt u zich ertoe:

A. geen Donaties te doen of te aanvaarden waarvan u weet of vermoedt dat ze onjuist, verdacht of frauduleus zijn;

B. de Diensten niet te gebruiken in of ten behoeve van een land, organisatie, entiteit of persoon die onder een embargo valt of geblokkeerd is door een regering, inclusief diegenen die op een sanctielijst staan van het Amerikaanse Office of Foreign Asset Control (OFAC);

C. redelijke en standaard beveiligingsmaatregelen te onderhouden ter bescherming van de gegevens die worden verzonden en ontvangen via de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het naleven van alle beveiligingsprocedures en controles die GoFundMe van tijd tot tijd vereist;

D. een kopie van alle elektronische en andere bescheiden in verband met Inzamelingsacties en Donaties te behouden die nodig zijn voor GoFundMe ter verificatie van naleving van deze Gebruiksvoorwaarden, en deze gegevens ter beschikking van GoFundMe te stellen op ons verzoek. Voor de duidelijkheid, het voorgaande is niet van invloed op of beperkt niet uw verplichtingen om documentatie te behouden zoals vereist door het toepasselijk recht, voorschriften, verordeningen of door een overheidsinstantie; en

E. op verzoek van GoFundMe, volledig mee te werken aan de controle van, onderzoek naar (met inbegrip van maar niet beperkt tot onderzoeken door GoFundMe, een Betalingsverwerker of een toezichthouder of overheidsinstantie) en herstelpogingen om een vermeende of aan het licht gekomen overtreding of wangedrag van een Gebruiker te corrigeren aan wie, of een Inzamelingsactie of Donatie waaraan, u bent verbonden.

GoFundMe behoudt zich het recht voor om Donaties of andere transacties te weigeren, wijzigen, of op te schorten waarvan wij vermoeden dat ze deze Gebruiksvoorwaarden overtreden of de belangen van onze Gebruikers, zakelijke partners, het publiek of GoFundMe schaden of die u, anderen of GoFundMe blootstellen aan een risico dat voor ons onaanvaardbaar is. We kunnen mogelijk informatie met betrekking tot uw gebruik van de Diensten delen met de relevante financiële instelling, toezichthouder of een wetshandhavingsinstantie in overeenstemming met onze Privacyverklaring. Deze gegevens bevatten mogelijk informatie over u, uw account, uw Donateurs, uw Donaties en transacties die via of in verband met uw gebruik van de Diensten zijn geschied.

GEDRAG VAN DONATEURS

Donaties: om een bijdrage te kunnen leveren aan een Inzamelingsactie of een Goed Doel, zal een Donateur GoFundMe informatie moeten verstrekken over de creditcard van de Donateur of een ander betaalmiddel (‘Betaalmiddel’) dat gekoppeld is aan de GoFundMe-account van de Donateur (een ‘Factureringsaccount’). U, als Donateur, verklaart en garandeert jegens GoFundMe dat deze informatie juist, actueel en nauwkeurig is en dat je bevoegd bent dat Betaalmiddel te gebruiken. Je gaat ermee akkoord dat een minimumbedrag voor een Donatie van toepassing kan zijn, en dat alle Donaties definitief zijn en niet zullen worden terugbetaald, tenzij GoFundMe, naar haar eigen oordeel, akkoord gaat met een terugbetaling, bijvoorbeeld overeenkomstig de GoFundMe-Giftengarantie. GoFundMe maakt gebruik van externe partners voor betalingsverwerking om je te factureren via je Betaalmiddel en Factureringsaccount voor de gemaakte Donaties en Donateurs erkennen dat door een Donatie aan een Inzamelingsactie te doen, de Donateur akkoord gaat met de verwerking, het gebruik, de overdracht of openbaarmaking van gegevens door de Betalingsverwerkers in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en met alle toepasselijke voorwaarden die door onze betalingspartners zijn opgesteld. Voor een lijst met onze huidige Betalingsverwerkers en links naar hun gebruiksvoorwaarden, zie onderstaand onderdeel BETALINGSVERWERKERS.

ORGANISATOREN, BEGUNSTIGDEN OF GOEDE DOELEN

Accountblokkeringen: GoFundMe kan van tijd tot tijd, naar eigen oordeel, een blokkering plaatsen op een account van een Inzamelingsactie (een ‘Blokkering’), Opnamen (hierin gedefinieerd als de overdracht van opgehaalde fondsen aan de Begunstigde) beperken, een omgekeerde ACH-overdracht initiëren, reserves veilig stellen of soortgelijke acties ondernemen om zijn belangen en die van zijn Gebruikers te beschermen. Enkele redenen waarom we dergelijke acties kunnen ondernemen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, onze overtuiging of vaststelling, naar ons eigen goeddunken, dat: (i) informatie die door een Organisator wordt verstrekt onjuist, misleidend of frauduleus is, of fondsen worden gebruikt op een verboden manier; (ii) de beschikbare fondsen rechtstreeks aan een andere persoon dan de Organisator moeten worden verstrekt, zoals een wettelijke begunstigde of een persoon die wettelijk bevoegd is om namens een Organisator op te treden; (iii) een Inzamelingsactie of Organisator deze Gebruiksvoorwaarden heeft geschonden; (iv) de Organisator samenspant met Donateurs om deel te nemen aan frauduleuze activiteiten; (v) er mogelijk verdachte of frauduleuze Donatie-activiteiten plaatsvinden; of (vi) dergelijke actie(s) vereist is om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, dagvaarding, of bevelschrift, of zoals anderszins is vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Als u vragen hebt over een Blokkering die we mogelijk op uw Inzamelingsactie-account hebben geplaatst of informatie nodig hebt over hoe u de Blokkering kunt oplossen, kunt u dit artikel raadplegen.

Donaties opnemen van een Inzamelingsactie: Hoewel GoFundMe ernaar streeft om Opnamen snel aan u beschikbaar te stellen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat: (i) Opnamen niet direct beschikbaar kunnen zijn voor uw gebruik; (ii) GoFundMe niet garandeert dat Opnamen beschikbaar voor u zullen zijn binnen een bepaald tijdsbestek; en (iii) GoFundMe elke verantwoordelijkheid afwijst voor enige vertraging met betrekking tot Opnamen of uw onmogelijkheid om toegang te krijgen tot uw Opnamen op een bepaald moment, en voor enige consequentie die voortvloeit uit dergelijke vertraging of onmogelijkheid. U, als Organisator en/of Begunstigde, bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan GoFundMe verstrekt om een Geldopname mogelijk te maken, inclusief informatie over uw bankrekening, correct en up-to-date is. GoFundMe kan te allen tijde, om welke reden dan ook, en naar eigen goeddunken, een terugbetaling van Donatie(s) bieden met of zonder overleg met u; deze kan bestaan uit het volledige bedrag gedoneerd aan uw Inzamelingsactie. GoFundMe is niet aansprakelijk jegens u of derden voor claims, schade, kosten, verliezen of andere gevolgen veroorzaakt door GoFundMe bij terugbetalingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot transactie- of debetkosten.

BETALINGSVERWERKERS

GoFundMe gebruikt Betalingsverwerkers om Donaties voor uw Inzamelingsactie te verwerken en deze daarna aan u te leveren. Om fondsen op te nemen uit een Inzamelingsactie is een Organisator of, indien niet dezelfde, de Begunstigde (gezamenlijk ‘Opnemende Entiteit’) verplicht de Betalingsverwerker informatie te verstrekken over bankrekeninggegevens (‘Opnemende Rekening’). U, als Opnemende Entiteit, verklaart en garandeert aan de Betalingsverwerker en GoFundMe dat dergelijke informatie juist is en dat u bevoegd bent om de toepasselijke Opnemende Rekening te gebruiken.

Door een Inzamelingsactie op te zetten of de rol van Begunstigde in een Inzamelingsactie te aanvaarden, stemt de Opnemende Entiteit in met de verwerking, het gebruik, de overdracht of verstrekking van gegevens door de Betalingsverwerkers overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke voorwaarden uiteengezet door de toepasselijke Betalingsverwerkers. Tot onze huidige Betalingsverwerkers behoren: Adyen LLC (algemene voorwaarden van Adyen), Stripe, Inc. (gebruiksvoorwaarden van Stripe) en PayPal, Inc. (gebruiksvoorwaarden van PayPal). De betalingspartner van GoFundMe in Australië is Adyen Australia. Adyen Australia heeft een contract met de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), welke de contractpartij is die verantwoordelijk is voor transacties ten gunste van de Australische Gebruiker. Australische Gebruikers kunnen de gecombineerde financiële dienstengids en de productbeschrijving van Adyen Australia doorlezen.

Betalingsverwerkers voor Goede Doelen: GoFundMe werkt samen met PayPal en, in beperkte gevallen, Adyen of Stripe, voor Donaties aan Goede Doelen. Hoewel er uitzonderingen kunnen worden gemaakt, zullen Goede Doelen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada en Australië standaard PayPal gebruiken voor het verwerken van Donaties die via de Diensten worden gedaan. Hieronder wordt uitgelegd hoe transacties worden verwerkt. Goede Doelen in andere landen gebruiken standaard Adyen of Stripe.

A. PayPal.

i. Behalve zoals hierboven vermeld, is PayPal de Betalingsverwerker voor Inzamelingsacties met een Goed Doel als Begunstigde.

ii. In de Verenigde Staten worden alle via Inzamelingsacties gemaakte Donaties aanvaard door het PayPal Giving Fund, een subsidieverstrekkend, bij de IRS geregistreerd 501(c)(3) openbaar goed doel. Het PayPal Giving Fund ontvangt Donaties van Gebruikers als het geregistreerde Goede Doel en verstrekt vervolgens, voor zover het daartoe in staat is, de Fondsen aan het door de Organisator geselecteerde en in de Inzamelingsactie vastgestelde Goede Doel. Hoewel het PayPal Giving Fund verschillende stappen onderneemt om te proberen gedoneerde fondsen te verstrekken volgens de vastgestelde voorkeur van de Donateur, behoudt het PayPal Giving Fund de exclusieve controle over alle Donaties. Als een Goed Doel niet voldoet aan de voorwaarden van het Certificeringsbeleid voor non-profitorganisaties van het PayPal Giving Fund en/of niet voldoet aan de due diligence-normen van het PayPal Giving Fund voor ontvangst van een Donatie, dan kan het PayPal Giving Fund de fondsen opnieuw toewijzen in overeenstemming met haar beleid zoals hier beschreven. Wanneer het PayPal Giving Fund uw Donatie ontvangt zal het de Donatie doorsturen naar het Goede Doel van uw keuze, maar het PayPal Giving Fund staat vermeld op uw fiscaal ontvangstbewijs. Donaties die zijn gedaan via het PayPal Giving Fund vallen onder het privacybeleid en de gebruikersovereenkomst van het PayPal Giving Fund en PayPal.

iii. PayPal Giving Fund heeft buitenlandse tegenhangers, die ook geregistreerde goede doelen zijn in die landen. Als een Organisator in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld een Inzamelingsactie voor een Goed Doel in het Verenigd Koninkrijk start, treedt PayPal op als Betalingsverwerker en ontvangt PayPal Giving Fund UK de Donaties.  Daarna kent PayPal Giving Fund UK de fondsen toe aan het Goede Doel dat is vastgesteld in de Inzamelingsactie, voor zover het daartoe in staat is, en verstrekt het nationale belastingdocumenten voor alle Donaties die via haar worden ontvangen.

B. Adyen of Stripe. Wanneer Adyen of Stripe een Donatie verwerkt via de Diensten voor een Goed Doel, gaat de Donatie rechtstreeks van de Donateur naar de betaalrekening van het Goede Doel. Donaties verschijnen op het creditcardafschrift van de Donateur onder de naam van het Goede Doel waaraan de Donateur heeft bijgedragen. Zie voor meer informatie de Algemene voorwaarden van Adyen of de serviceovereenkomst van Stripe.

SPECIALE KENNISGEVING VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK; EXPORTCONTROLES

Software (zoals hieronder gedefinieerd) die beschikbaar is in verband met de Diensten en de overdracht van toepasselijke gegevens, waar van toepassing, kan onderworpen zijn aan exportcontroles en economische sanctiewetten van de Verenigde Staten of andere jurisdicties. Er mag geen Software worden gedownload van de Diensten of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd in strijd met dergelijke exportcontroles en economische sanctiewetten. Het downloaden of gebruiken van de Software is volledig voor uw eigen risico. U erkent de wereldwijde aard van het internet en gaat ermee akkoord alle lokale regels en wetten met betrekking tot uw gebruik van de Diensten na te leven, ook wat betreft online gedrag en aanvaardbare inhoud.

VOOR APPLE GESCHIKTE SOFTWARE APPLICATIES

 

GoFundMe biedt Software-applicaties aan die zijn bedoeld om te worden gebruikt in verband met producten die commercieel beschikbaar worden gesteld door Apple Inc. (‘Apple’), naast andere platforms. Met betrekking tot Software die beschikbaar is gesteld voor uw gebruik in verband met een product van het merk Apple (zoals Software, ‘Voor Apple Geschikte Software’), gelden de volgende voorwaarden in aanvulling op de andere voorwaarden als uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden:

 • GoFundMe en u erkennen dat deze Gebruiksvoorwaarden worden gesloten tussen GoFundMe en u alleen, en niet met Apple, en dat in de relatie tussen GoFundMe en Apple GoFundMe, en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor de Voor Apple Geschikte Software en de inhoud daarvan.
 • U mag de Voor Apple Geschikte Software niet gebruiken op een manier die in strijd of inconsistent is met de Gebruiksregels van Voor Apple Geschikte Software, of anderszins in conflict is met de Gebruiksvoorwaarden van de App Store.
 • Uw licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken is beperkt tot een niet overdraagbare licentie om de Voor Apple Geschikte Software te gebruiken op een iOS Product waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle heeft, zoals toegestaan in de Gebruiksregels die zijn opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van de App Store.
 • Apple heeft geen enkele verplichting om onderhoud of ondersteuningsdiensten te leveren met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software.
 • Apple is niet verantwoordelijk voor productgaranties, hetzij expliciet hetzij impliciet op grond van de wet. In het geval dat Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke garantie, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen, en Apple zal de aankoopprijs van de Voor Apple Geschikte Software aan u terugbetalen, indien daarvan sprake is; en, voor zover is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, zal Apple geen enkele garantieverplichting hebben met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, of enige ander claim, verlies, aansprakelijkheid, schade, kosten of uitgaven die zijn toe te schrijven aan het niet voldoen aan een garantie, hetgeen uitsluitend de verantwoordelijkheid zal zijn van GoFundMe, voor zover het niet kan worden uitgesloten op grond van het toepasselijk recht.
 • GoFundMe en u erkennen dat GoFundMe, en niet Apple, verantwoordelijk is voor het behandelen van enige claim van u of van een derde partij met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software of uw bezit en/of gebruik van die Voor Apple Geschikte Software, inclusief maar niet beperkt tot: (i) productaansprakelijkheidsclaims; (ii) enige claim dat de Voor Apple Geschikte Software niet voldoet aan enige toepasselijke juridische of wettelijke vereisten; en (iii) claims die ontstaan uit hoofde van consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.
 • In het geval van een claim van een derde dat de Voor Apple Geschikte Software of het bezit en gebruik van de eindgebruiker van die Voor Apple Geschikte Software inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, geldt voor wat betreft GoFundMe en Apple dat GoFundMe, en niet Apple, uitsluitend verantwoordelijk is voor het onderzoek, het verweer, de afhandeling en de kwijting van die intellectuele eigendomsclaim.
 • U staat ervoor in en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een overheidsembargo van de Verenigde Staten, of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; (ii) u niet op enige lijst staat van de overheid van de Verenigde Staten van verboden of aan beperking onderhevige partijen en (iii) u zich niet bevindt in een ander land of rechtsgebied vanuit waar u de Diensten niet zou mogen gebruiken onder het toepasselijk recht.
 • Indien u vragen, klachten of claims hebt met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, dan dienen deze als volgt te worden gericht aan GoFundMe:

GoFundMe
℅ Legal Department
PO Box 121270
815 E Street
San Diego, CA, 92101
Verenigde Staten
Of GFMLegal@gofundme.com

GoFundMe en je erkennen en gaan ermee akkoord dat Apple en dochtervennootschappen van Apple derde begunstigden zijn van deze Gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software, en dat, met je acceptatie van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, Apple het recht heeft (en wordt geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om deze Gebruiksvoorwaarden te handhaven jegens jou met betrekking tot de Voor Apple Geschikte Software als een derde begunstigde. In dat verband erkennen partijen en komen zij overeen dat GoFundMe met deze bepaling akkoord gaat (‘Voor Apple Geschikte Software Applicaties’), voor haar eigen voordeel en namens zichzelf alsook als agent voor het voordeel van en namens Apple en haar dochtermaatschappijen, met betrekking tot het uitoefenen en handhaven van alle rechten, voordelen en rechtsmiddelen van Apple en haar dochterondernemingen (maar niet enige verplichting of last) in deze bepaling (‘Voor Apple Geschikte Software Applicaties’) welke rechten, voordelen en rechtsmiddelen kunnen worden ingeroepen door GoFundMe zelf alsook als agent voor en namens Apple en elk van haar dochtermaatschappijen. GoFundMe mag deze Gebruiksvoorwaarden zonder toestemming van Apple of haar dochtermaatschappijen aanpassen, beëindigen of ontbinden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Inhoud van de Diensten, Software en Handelsmerken: U erkent en gaat ermee akkoord dat de Diensten inhoud of functies kunnen bevatten (‘Inhoud van de Diensten’) die zijn beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door GoFundMe, gaat u ermee akkoord dat u de Diensten of de Inhoud van de Diensten niet geheel of gedeeltelijk zult wijzigen, kopiëren, framen, scrapen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of er geen afgeleide werken van zult maken, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikersinhoud die u legaal uploadt naar de Diensten. In verband met uw gebruik van de Diensten zult u zich niet bezighouden met of gebruik maken van datamining, spiders, robots, scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens. Als u door GoFundMe wordt geblokkeerd van toegang tot de Diensten (inclusief door het blokkeren van uw IP-adres), gaat u ermee akkoord om geen maatregelen te treffen om dergelijke blokkering te omzeilen (bijvoorbeeld door uw IP-adres te maskeren of een proxy IP-adres te gebruiken). Elk gebruik van de Diensten of de Inhoud van de Diensten anders dan zoals specifiek in dit document is toegestaan, is strikt verboden. De technologie en software die ten grondslag liggen aan de Diensten of die in verband daarmee worden gedistribueerd, zijn het eigendom van GoFundMe, onze verbonden ondernemingen en onze partners (de ‘Software’). U gaat ermee akkoord om de Software niet te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering of reverse assembling of op een andere manier te proberen de broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins enig recht in de Software over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan GoFundMe.

De GoFundMe naam en logo’s zijn handelsmerken en dienstmerken van GoFundMe (gezamenlijk aangeduid als ‘GoFundMe Merken’). Andere namen en logo’s van bedrijven en producten die worden weergegeven in de Diensten kunnen merken zijn van hun respectievelijke eigenaren, die GoFundMe al dan niet onderschrijven, daaraan gelieerd of verbonden zijn. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden of de Diensten moet worden beschouwd als het verlenen, impliciet of door een rechtsverwerking of anderszins, van een licentie of recht om de GoFundMe Merken die zijn weergegeven op de Diensten te gebruiken zonder onze voorafgaande toestemming in ieder afzonderlijk geval. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van de GoFundMe Merken zal uitsluitend tot ons exclusieve voordeel komen.

Materiaal van derden: In geen geval zal GoFundMe op enige wijze aansprakelijk zijn voor enige inhoud of materialen van derden (inclusief Gebruikers) of enige Gebruikersinhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige Gebruikersinhoud), of voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud. U erkent dat GoFundMe Gebruikersinhoud niet van tevoren screent, maar dat GoFundMe en haar aangestelde personen het recht (maar niet de verplichting) hebben om alle Gebruikersinhoud die beschikbaar is via de Diensten naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook te weigeren, te verwijderen of toe te staan, met of zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde voor eventuele claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

Gebruikersinhoud die via de Diensten wordt verzonden: Met betrekking tot de Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van alle rechten, aanspraken en belangen in en op, of anderszins alle noodzakelijke rechten en toestemmingen hebt voor (en anderen toestemming geeft voor) de volledige exploitatie van dergelijke Gebruikersinhoud, inclusief, zonder beperking, met betrekking tot alle auteursrechten, merkenrechten en rechten van publiciteit of privacy die hiermee verband houden. Door het uploaden, delen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van enige Gebruikersinhoud of enig deel daarvan in verband met de Diensten, verleent u en zult u GoFundMe en haar verbonden bedrijven en Gebruikers hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, sublicentieerbare, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie verlenen voor het kopiëren, weergeven, uploaden, uitvoeren, distribueren, opslaan, wijzigen en anderszins gebruiken van uw Gebruikersinhoud in verband met de werking van de Diensten of de promotie, reclame of marketing daarvan, in elke vorm, medium of technologie die nu bekend is of later wordt ontwikkeld. Zonder het voorgaande te beperken, als enige Gebruikersinhoud uw naam, afbeelding of gelijkenis bevat, ontheft en vrijwaart u GoFundMe en haar aannemers en werknemers hierbij van: (i) alle claims voor inbreuk op privacy, publiciteit of smaad; (ii) enige aansprakelijkheid of andere claims op grond van eventuele vervaging, vervorming, wijziging, optische illusie of ander gebruik of exploitatie van uw naam, afbeelding of gelijkenis; en (iii) enige aansprakelijkheid voor claims van u (of enige opvolger van een claim die u zou kunnen indienen) in verband met uw Gebruikersinhoud, naam, afbeelding of gelijkenis. U doet afstand van elk recht op inzage of goedkeuring van tussenliggende versie(s) of voltooide versie(s) van de resultaten van het gebruik van uw Gebruikersinhoud (inclusief uw naam, afbeelding of gelijkenis). Bovendien verklaart en garandeert u, als een persoon (anders dan u) in uw Gebruikersinhoud verschijnt, dat u alle noodzakelijke licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven hebt verkregen van dergelijke perso(o)n(en) ten behoeve van GoFundMe op een manier die volledig overeenkomt met de hierboven vermelde licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven. Verder erkent u dat uw deelname aan de Diensten en het indienen van Gebruikersinhoud vrijwillig is en dat u geen financiële vergoeding zult ontvangen van welke aard dan ook in verband met de licenties, verklaringen van afstand en vrijgaven die hierin zijn uiteengezet (of de exploitatie door GoFundMe hiervan), en dat de enige overweging voor het onderwerp van deze overeenkomst de mogelijkheid is om de Diensten te gebruiken.

We kunnen niet garanderen dat alle Inhoud van de Diensten beschikbaar wordt gesteld via de Diensten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben geen verplichting tot: (a) het verwijderen, bewerken of wijzigen van de Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud, naar eigen oordeel, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u, en voor welke reden dan ook (inclusief maar niet beperkt tot na ontvangst van claims of beweringen van derden of instanties met betrekking tot dergelijke Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud, of als wij signaleren dat u deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk heeft overtreden), of zonder enige reden; en (b) het verwijderen of blokkeren van de Inhoud van de Diensten of Gebruikersinhoud van de Diensten.

Payment Card Industry Data Security Standard: De Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) is een beveiligingsstandaard van verplichte eisen voor elk bedrijf dat creditcardinformatie gebruikt, verwerkt of opslaat. Het primaire doel van deze standaard is om controles rond gegevens van kaarthouders te onderhouden om creditcardfraude te verminderen. Hoewel kaartgegevens worden verwerkt en opgeslagen door onze Betalingsverwerkers, heeft GoFundMe het hoogste niveau van PCI-naleving bereikt als PCI DSS Level 1 Compliance Service Provider. Voor meer informatie, zie hier.

Klachten over auteursrecht of handelsmerken: GoFundMe respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en we vragen onze Gebruikers om hetzelfde te doen. Indien u gelooft dat uw werk gekopieerd is op een manier die auteursrechtinbreuk oplevert, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, dient u GoFundMe op de hoogte te stellen van uw inbreukclaim in overeenstemming met onderstaande procedure.

GoFundMe zal kennisgevingen van vermeende inbreuk verwerken en onderzoeken en zal passende maatregelen nemen onder de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’), wetgeving inzake inbreuken op handelsmerken en andere toepasselijke intellectuele eigendomswetten met betrekking tot een vermeende of daadwerkelijke inbreuk. Een kennisgeving van een vermeende inbreuk moet per e-mail worden verzonden naar de auteursrechtenagent (Copyright Agent) van GoFundMe: Legal@gofundme.com (Onderwerpregel: ‘DMCA Takedown Request’ [DMCA Verwijderingsverzoek]). U kunt ook contact met ons opnemen per post via:

GoFundMe Copyright Agent:
GoFundMe
℅ Legal Department
PO Box 121270
815 E Street
San Diego, CA, 92101
Verenigde Staten

Een kennisgeving moet schriftelijk zijn en de volgende informatie bevatten om effectief te zijn:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht waarvan u meent dat er een inbreuk op is gemaakt;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan u meent dat het inbreuk maakt zich bevindt op de Diensten, met voldoende detail zodat wij het kunnen vinden op de Diensten;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, het handelsmerk of het intellectuele eigendomsrecht, diens agent, of op grond van de wet; en
 • een verklaring van u onder ede dat de bovenstaande informatie in uw melding nauwkeurig is en dat u de eigenaar bent van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten of gemachtigd bent om te handelen namens de eigenaar van de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten.

Tegenbericht: Indien u meent dat de Gebruikersinhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt) niet inbreukmakend is, of dat u de machtiging hebt van de eigenaar, diens agent, of op grond van de wet, om de content in uw Gebruikersinhoud te uploaden en te gebruiken, kunt u een schriftelijk tegenbericht met de volgende informatie naar de bovengenoemde Copyright Agent sturen:

 • uw fysieke of elektronische handtekening;
 • identificatie van de content die is verwijderd of waartoe de toegang onmogelijk is gemaakt en de locatie waar de content verscheen voordat deze werd verwijderd of onbruikbaar gemaakt;
 • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat de content is verwijderd of onbruikbaar gemaakt als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de content, en
 • uw naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres en een verklaring dat u enige aanzegging voor een procedure accepteert van de persoon die de melding van de vermeende inbreuk deed.

Indien een tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright Agent, zal GoFundMe een kopie van het tegenbericht naar de originele klagende partij sturen, waarmee deze persoon geïnformeerd wordt dat GoFundMe de verwijderde content kan terugplaatsen of de onbruikbaarheid kan staken binnen 10 werkdagen. Tenzij de eigenaar een actie instelt voor het verkrijgen van een rechterlijk bevel tegen de verschaffer van content, het lid of de Gebruiker, kan de verwijderde content worden teruggeplaatst of de toegang worden hersteld binnen 10 tot 14 of meer werkdagen na het ontvangen van het tegenbericht, volledig naar ons eigen goeddunken.

Beleid ten aanzien van herhaaldelijke inbreukmakers: In overeenstemming met de DMCA, handelsmerk- en andere toepasselijke wetgeving, heeft GoFundMe, in gepaste omstandigheden en naar eigen goeddunken van GoFundMe, een beleid ingesteld om Gebruikers die geacht worden herhaaldelijke inbreukmakers te zijn, te stoppen. GoFundMe kan naar eigen inzicht toegang tot de Diensten beperken en/of het lidmaatschap van Gebruikers die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen beëindigen, ongeacht of er sprake is van herhaaldelijke inbreuk.

WEBSITES/DIENSTEN VAN DERDEN

De Diensten of derde partijen kunnen links, tools, widgets of andere functies verstrekken of faciliteren waarmee u toegang krijgt tot andere sites, diensten en middelen die door derden worden verstrekt (gezamenlijk ‘Middelen van derden’). GoFundMe heeft geen controle over dergelijke Middelen van derden of producten, diensten of inhoud die beschikbaar wordt/worden gesteld via of door dergelijke Middelen van derden, of de zakelijke praktijken van derden die dergelijke Middelen van derden verstrekken, en GoFundMe is niet verantwoordelijk voor en geeft geen goedkeuring aan dergelijke Middelen van derden of de producten, diensten of inhoud die daardoor beschikbaar wordt/worden gesteld. U erkent dat GoFundMe niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor de inhoud, functies, juistheid, legaliteit, geschiktheid of enig ander aspect van dergelijke Middelen van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat GoFundMe niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, evenementen, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke Middelen van derden. Alle interacties die u hebt met derden die u tijdens het gebruik van de Diensten hebt gevonden zijn tussen u en een dergelijke derde en kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die door de derde worden verstrekt, waarmee u akkoord gaat door het gebruik van dergelijke Middelen van derden. Als voorbeeld hiervan: als u het Platform gebruikt via uw mobiele apparaat en u een video uploadt naar een Inzamelingsactie, wordt die video geüpload met behulp van YouTube, en is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van YouTube. En u gaat ermee akkoord dat GoFundMe niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige claim dat/die u tegen een dergelijke derde kunt hebben.

VRIJWARING EN VRIJGAVE

U gaat ermee akkoord om GoFundMe en haar verbonden ondernemingen en hun functionarissen, werknemers, bestuurders en agenten vrij te stellen, op verzoek te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle verliezen, schade, onkosten, inclusief redelijke advocaatkosten, kosten, toekenningen, boetes, schadevergoedingen, rechten, claims, acties van welke aard dan ook en letsel (inclusief overlijden) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Diensten, een Donatie of Inzamelingsactie, enige Gebruikersinhoud, uw verbinding met de Diensten, uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of uw schending van de rechten van een ander. U gaat ermee akkoord dat GoFundMe het recht heeft om naar eigen goeddunken haar eigen verdediging van eventuele claims uit te voeren, en dat u GoFundMe schadeloos zult stellen voor de kosten van haar verdediging (inclusief, maar niet beperkt tot advocaatkosten). Als u een inwoner van Californië bent, doet u afstand van paragraaf 1542 van de California Civil Code, waarin staat: ‘Een algemene vrijgave strekt zich niet uit tot claims waarvan de schuldeiser of de vrijgevende partij op het moment van de uitvoering van de vrijgave niet weet of vermoedt dat deze in zijn of haar voordeel bestaan, en die, als ze bij hem of haar bekend waren van wezenlijke invloed zouden zijn geweest op zijn of haar schikking met de schuldenaar of vrijgegeven partij.’ Als u een inwoner bent van een andere jurisdictie, in of buiten de Verenigde Staten, doet u afstand van elke vergelijkbare wet of doctrine.

AFWIJZING VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN KOMT VOOR UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD ZOALS HET IS (‘AS IS’) EN ZOALS BESCHIKBAAR (‘AS AVAILABLE’). GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN SLUITEN UITDRUKKELIJK UIT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN VERKLARINGEN VAN WELKE AARD OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

GOFUNDME EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE OF VOORWAARDE DAT: (I) DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN; (II) DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN; (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN GEKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ACCURAAT OF BETROUWBAAR ZIJN; OF (IV) DE KWALITEIT VAN ENIG PRODUCT, DIENST, INFORMATIE, OF ANDER MATERIAAL GEKOCHT OF VERKREGEN DOOR U VIA DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT, VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, GOFUNDME NOCH HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIGE: (I) INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE, PUNITIEVE OF MORELE SCHADE; (II) SCHADE WEGENS WINSTVERLIES; (III) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GOODWILL; (IV) SCHADE WEGENS VERLIES VAN GEBRUIK; (V) VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, OF (VI) ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS INDIEN GOFUNDME IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, RESULTEREND UIT: (A) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN; (B) DE KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE PRODUCTEN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN DE AANKOOP OF VERKRIJGING VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN, OF BERICHTEN DIE WORDEN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE WORDEN AANGEGAAN VIA OF VANUIT DE DIENSTEN; (C) ENIGE PROMOTIES EN GERELATEERDE PRIJZEN OF BELONINGEN DIE VIA DE DIENSTEN BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD; (D) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIE OF GEGEVENS; (E) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN ENIGE DERDE PARTIJ OP DE DIENSTEN; OF (F) ENIG ANDER GEVAL GERELATEERD AAN DE DIENSTEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN GOFUNDME VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN (INCLUSIEF OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) OF GRONDSLAGEN VOOR EEN ACTIE IN GEEN ENKEL GEVAL HET BEDRAG DAT U AAN GOFUNDME IN DE LAATSTE ZES (6) MAANDEN HEEFT BETAALD, OF INDIEN HOGER, HONDERD AMERIKAANSE DOLLAR (US$ 100), TE BOVEN GAAN.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. IN DAT GEVAL ZIJN SOMMIGE VAN DE BEPERKINGEN ZOALS HIERBOVEN UITEENGEZET MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG ONDERDEEL VAN DE DIENSTEN OF MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET UW ENIGE MOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE STAKEN.

GESCHILLEN

ARBITRAGECLAUSULE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE ACTIES – BELANGRIJK – NEEM DIT DOOR OMDAT DIT VAN INVLOED IS OP UW RECHTEN

Arbitrage; afstand van collectieve acties: U STEMT ERMEE IN DAT ALLE GESCHILLEN TUSSEN U EN ONS OF EEN VAN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN OF MEDEWERKERS DIE IN HUN CAPACITEIT ALS ZODANIG (ONGEACHT OF BIJ EEN DERGELIJK GESCHIL EEN DERDE PARTIJ BETROKKEN IS) MET BETREKKING TOT UW RELATIE MET ONS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GESCHILLEN GERELATEERD AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN/OF RECHTEN VAN PRIVACY EN/OF PUBLICITEIT, WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U EN WIJ HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK. BEWIJSVERKRIJGING (‘DISCOVERY’) EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN ZIJN BIJ ARBITRAGE IN HET ALGEMEEN BEPERKTER DAN IN EEN RECHTSZAAK EN DE OVERIGE RECHTEN DIE U EN WIJ IN EEN RECHTSZAAK HEBBEN ZIJN MOGELIJK NIET BESCHIKBAAR IN ARBITRAGE. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT, DOOR HET AANGAAN VAN DEZE VOORWAARDEN, U EN WIJ AFZIEN VAN ONS RECHT OP JURYRECHTSPRAAK OF DEELNAME AAN EEN COLLECTIEVE ACTIE.

Niettegenstaande het voorgaande, wordt geen enkele bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden geacht als een vrijstellen, uitsluiten of anderszins beperken van het recht van een van ons om: (i) een geringe individuele claim te vorderen bij een rechtbank; (ii) een handhavingsactie te verzoeken door de toepasselijke federale, staats- of een lokale entiteit indien die actie beschikbaar is; (iii) een dwangmaatregel in een rechtszaak te vorderen; of (iv) een inbreukclaim betreffende intellectueel eigendom te vorderen.

Het proces: Elke arbitrage tussen u en ons wordt beslecht volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act en wordt beheerd door de American Arbitration Association (‘AAA’) volgens haar Arbitrageregels voor consumenten (gezamenlijk ‘AAA-regels’) zoals gewijzigd door deze Gebruiksvoorwaarden. De AAA-regels en indieningsformulieren zijn online beschikbaar op www.adr.org.

Een partij met het voornemen een arbitrage procedure te beginnen moet eerst een schriftelijke mededeling van het geschil aan de wederpartij sturen door middel van een gecertificeerde brief met de Amerikaanse post of een Federal Express-brief (handtekening vereist) of, en uitsluitend als de wederpartij momenteel geen fysiek adres heeft, via e-mail (‘Kennisgeving van Arbitrage’). Ons huidige adres voor kennisgeving is: GoFundMe Inc., ℅ Juridische Afdeling, PO Box 121270, 815 E Street, San Diego, CA 92101, Verenigde Staten. De Kennisgeving van arbitrage moet: (i) de aard en grondslag van de claim of het geschil beschrijven; en (ii) de specifieke gezochte maatregel uiteenzetten (‘Eis’). We gaan akkoord om met je samen te werken en ons te goeder trouw in te spannen om de claim rechtstreeks op te lossen maar als ons dat niet lukt binnen 60 dagen nadat de Kennisgeving van Arbitrage is ontvangen, dan kun je of kunnen wij een arbitrage procedure beginnen. Alle arbitrage procedures tussen de partijen zijn vertrouwelijk tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door de partijen. Tijdens de arbitrage wordt het bedrag van een eventueel schikkingsaanbod door ons niet aan de arbiter bekendgemaakt totdat de arbiter een eindbeslissing maakt en het bedrag bepaalt, indien daarvan sprake is. Als het bedrag hoger is dan het laatste bedrag in het schikkingsaanbod dat door ons werd geboden in de schikking van het geschil voorafgaand aan het laatste bedrag, dan betalen we je welke het hoogste is van: (a) het bedrag dat werd toegekend door de arbiter; of (b) US$ 10.000,00.

Vergoedingen: Als u een arbitrage begint in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, zullen we u de door u betaalde indieningstaks vergoeden tenzij uw claim hoger is dan US$ 10.000, in welk geval de betaling van eventuele vergoedingen zal worden bepaald door de AAA-regels. Alle arbitrage hoorzittingen zullen plaatsvinden op een overeengekomen locatie in San Francisco, Californië, maar als de claim US$ 10.000 of minder bedraagt, dan kunt u bepalen of de arbitrage zal plaatsvinden: (i) uitsluitend op basis van documenten voorgelegd aan de arbiter; (ii) door middel van een telefonische hoorzitting; of (iii) door een persoonlijke hoorzitting (zoals beschreven in de AAA-regels) in de provincie of regio van uw factuuradres. Als de arbitrage tot de conclusie komt dat de kern van uw claim of gezochte maatregel in de Eis onbeduidend is of is gevorderd op basis van een oneigenlijk doel (zoals bepaald door de normen uiteengezet in de federale regel van de burgerlijke procedure (Federal Rule of Civil procedure) 11 (b)), dan wordt de betaling van alle vergoedingen beheerst door de AAA-regels. In dat geval gaat u akkoord om ons te vergoeden voor alle gelden die door ons betaald zijn die anders uw betaalverplichting zijn onder de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, moet de arbiter een met redenen omklede schriftelijke beslissing uitbrengen omtrent de essentiële bevindingen en conclusies waarop de beslissing en toekenning, indien van toepassing, is gebaseerd. De arbiter kan beslissingen nemen en geschillen oplossen over de betaling en vergoeding van kosten of uitgaven op elk moment tijdens de procedure en op verzoek van een van de partijen binnen 14 dagen na de uitspraak van de arbiter in de hoofdzaak.

Geen collectieve acties: U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT, VOOR DE VOLLEDIGE DOOR DE WET TOEGESTANE OMVANG, IEDER CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INDIENEN IN DIENS EIGEN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS EISER OF DEELNEMER AAN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. Voorts, tenzij zowel u als wij anderszins overeenkomen, mag de arbiter niet de claims van meer dan één persoon consolideren, en niet anderszins de leiding nemen aangaande enige vorm van een collectieve of representatieve procedure.

Wijzigingen in deze arbitragebepaling: Als we toekomstige wijzigingen aanbrengen in deze arbitragebepaling, anders dan een wijziging van ons adres voor de Kennisgeving van arbitrage, dan kunt u de wijziging weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen binnen 30 dagen na de wijziging op ons adres voor de Kennisgeving van arbitrage, in welk geval uw account bij ons onmiddellijk zal worden beëindigd en deze arbitragebepaling zal voortbestaan, zoals deze van kracht was onmiddellijk voorafgaand aan de wijziging.

Uitvoerbaarheid: Als in dit onderdeel Geschillen onuitvoerbaar wordt geacht, dan is het geheel van dit onderdeel ‘Geschillen’ nietig, en in dat geval komen de partijen overeen dat de exclusieve jurisdictie en locatie, beschreven in het onderdeel ‘Algemeen’ hieronder, elke actie zullen bepalen die voortkomt uit of gerelateerd is aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Vertrouwelijkheid: U en wij gaan ermee akkoord de arbitrageprocedure, alle informatie die tussen u en ons wordt uitgewisseld, en een eventueel schikkingsvoorstel, vertrouwelijk te houden, tenzij anders door de wet vereist of opgevraagd door rechtshandhaving of enige rechtbank of overheidsinstantie. Echter, u en wij kunnen deze kwesties in vertrouwen aan onze respectieve accountants, auditors, en verzekeraars verstrekken.

BEËINDIGING

U gaat ermee akkoord dat GoFundMe naar eigen goeddunken uw account (of een deel daarvan) of uw toegang tot de Diensten kan opschorten of beëindigen en Gebruikersinhoud of gegevens op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met of zonder voorafgaande kennisgeving kan verwijderen en weggooien, en zonder enige aansprakelijkheid jegens u of een derde voor eventuele claims, schade, kosten of verliezen die daaruit voortvloeien.

GEBRUIKERSGESCHILLEN

U gaat ermee akkoord dat uitsluitend u verantwoordelijk bent voor uw interactie met een andere Gebruiker in verband met de Diensten en dat GoFundMe geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking daartoe heeft. GoFundMe behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om op welke manier dan ook te worden betrokken bij een geschil tussen u en enige andere Gebruiker van de Diensten.

ALGEMEEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en GoFundMe en regelen uw gebruik van de Diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en GoFundMe met betrekking tot de Diensten. Mogelijk bent u ook onderworpen aan aanvullende gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u diensten van verbonden partijen of derde partijen, inhoud van derde partijen of software van derde partijen gebruikt. Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met zijn bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. Met betrekking tot geschillen of claims die niet aan arbitrage zijn onderworpen, zoals hierboven uiteengezet, komen u en GoFundMe overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Mateo County, Californië. Het nalaten door GoFundMe om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of te handhaven vormt geen verklaring van afstand van dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden (of anderszins is), komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank ernaar moet streven om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weerspiegeld in de bepaling, en de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enig statuut of wet die het tegenovergestelde bepaalt, enige claim of actie die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de Diensten of deze Gebruiksvoorwaarden dient te worden ingediend binnen één (1) jaar na het ontstaan van dergelijke claim of actie of anders voorgoed worden uitgesloten. Een geprinte versie van deze overeenkomst en van elke kennisgeving die in elektronische vorm is verstrekt, is ontvankelijk in gerechtelijke of administratieve procedures op basis van of in verband met deze overeenkomst in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GoFundMe, maar GoFundMe kan deze Gebruiksvoorwaarden zonder beperking geheel of gedeeltelijk toewijzen of overdragen. Als wij een van onze rechten niet handhaven, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht. De rubriektitels in deze Gebruiksvoorwaarden worden alleen gemakshalve gebruikt en hebben geen juridisch of contractueel effect. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of per post. De Diensten kunnen u ook op de hoogte brengen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden of andere zaken door het vertonen van kennisgevingen of links naar kennisgevingen in het algemeen op het Platform. GoFundMe kan op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u onze rechten toewijzen of onze verplichtingen hieronder overdragen in verband met een fusie, overname, reorganisatie of verkoop van eigen vermogen of activa, of van rechtswege of anderszins. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden belet GoFundMe om de wet na te leven. GoFundMe is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming die voortvloeit uit oorzaken buiten zijn redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot handelingen van God, oorlog of dreiging van oorlog, terrorisme of dreiging van terrorisme, rellen, embargo’s, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten, brand, overstromingen, ongevallen, overheidsregulering of -advies, erkende gezondheidsbedreigingen, zoals bepaald door de Wereldgezondheidsorganisatie, de Centers for Disease Control, of lokale overheidsinstantie of gezondheidsinstanties, stakingen of tekorten of inperking van transportfaciliteiten, brandstof, energie, arbeid of materialen.

PRIVACYVERKLARING

Bij GoFundMe respecteren we de privacy van onze Gebruikers.  Voor details verwijzen wij je door naar onze Privacyverklaring. Door onze Diensten te gebruiken, stem je in met het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens zoals daarin beschreven. Als je in Europa woont en de Diensten gebruikt, erken je de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens door GoFundMe zoals beschreven in de Privacyverklaring.

VRAGEN?  ZORGEN?  SUGGESTIES?

Ga naar het Hulpcentrum om meer te weten te komen over het platform van GoFundMe of neem contact met ons op om overtredingen te melden of vragen te stellen.