Privacyverklaring

Vragen over onze privacyverklaring? Neem contact met ons op 

Datum van laatste herziening: 18 july 2023

Welkom bij de websites, mobiele applicaties of widgets (al naargelang het geval) die worden beheerd door GoFundMe, Inc. (met inbegrip van haar dochtermaatschappijen, verbonden bedrijven, agenten en dienstverleners, allen gezamenlijk ‘GoFundMe’, ‘we/wij’, ‘ons’ of ‘onze’). GoFundMe biedt een platform via de website www.gofundme.com en de bijbehorende mobiele applicaties (gezamenlijk met alle nieuwe functies en applicaties, het ‘Platform’) en aanverwante diensten (gezamenlijk met het Platform, de ‘GoFundMe-diensten’). Het Platform verstrekt informatie over GoFundMe en legt uit hoe gebruikers een inzamelingsactie kunnen plaatsen en geldelijke donaties kunnen aanvaarden. Daarnaast beschrijft het onze gerelateerde diensten (samen met het Platform, de ‘Diensten’) voor gebruikers en bezoekers (‘u’ of ‘uw’).

Deze privacyverklaring (de ‘Verklaring’) beschrijft en bepaalt hoe we gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen die zijn verzameld in het kader van onze Diensten. Voordat u via of in verband met de Diensten gegevens gebruikt of indient, dient u deze Verklaring zorgvuldig door te nemen. Door enig onderdeel van de Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw gegevens zoals uiteengezet in deze Verklaring. Voor zover de wet het toestaat, is de Engelse versie van deze Verklaring bindend en zijn de vertalingen ervan in andere talen alleen voor het gemak; in geval van verschillen tussen de Engelse versie van deze Verklaring en de vertalingen ervan, prevaleert de Engelse versie.

Als u zich bevindt in de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland (gezamenlijk ‘Europa’):

 • voor de doeleinden van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de ‘AVG’), is de verwerkingsverantwoordelijke GoFundMe, Inc. en deze kan worden bereikt op het adres zoals vermeld bij ‘Contact opnemen met GoFundMe’ hieronder; en
 • bevestigt u dat u deze Verklaring heeft gelezen en begrepen.

Als u een inwoner bent van Californië, biedt de California Consumer Privacy Act van 2018 u aanvullende rechten. Bekijk onze “California Privacy Notice” voor meer informatie.

Als u inwoner bent van Colorado, Connecticut, Utah of Virginia geven de respectievelijke wetten in uw Staten u bijkomende rechten. Bekijk ons “Privacybeleid van bepaalde andere Staten in de Verenigde Staten” voor meer informatie.

GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Zoals hieronder verder wordt beschreven, verzamelen wij, wanneer u de Diensten gebruikt of op een andere manier toegang tot de Diensten verkrijgt, gegevens op verschillende manieren, waaronder wanneer u rechtstreeks gegevens aan ons verstrekt, en wanneer wij passief gegevens verzamelen van uw browser of apparaat (bijv. door te registreren hoe u onze Diensten gebruikt).

A. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt:

 I. Registratiegegevens:
Wanneer u zich registreert voor onze Diensten of een account opent, verzamelen wij uw e-mailadres en inloggegevens, uw postcode, uw land, uw telefoonnummer (voor multi-factor authenticatie en om u te voorzien van belangrijke berichten) en alle gegevens die u verkiest aan ons te verstrekken (zoals een profielfoto).

Als u een goed doel of non-profitorganisatie bent en als zodanig bent opgericht onder de toepasselijke wetten (‘Goed Doel’), en u zich bevindt in de PayPal Giving Fund-databanken van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Canada of Australië, dan verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Daarna zullen we u vragen uw Goed Doel te selecteren en informatie te verstrekken om te verifiëren dat u een vertegenwoordiger van dat Goed Doel bent. Als u zich buiten deze vijf landen bevindt, of als u vragen heeft over de informatie die wij over u bijhouden, of als u deze wilt controleren of corrigeren, bezoek dan deze pagina.

II. Oprichting van een inzamelingsactie:
Wanneer u een inzamelingsactie op het platform maakt, verzamelen we de informatie die u ons verstrekt met betrekking tot uw inzamelingsactie en wordt deze weergegeven op ons platform. U kunt bijvoorbeeld een inzamelingsactietitel opgeven, een inzamelingsactiecategorie kiezen, afbeeldingen uploaden en uw inzamelingsactiedoel(en) beschrijven.

U kunt, bij het organiseren van een inzamelingsactie, ervoor kiezen om ons informatie over andere partijen te geven door een inzamelingsactie te organiseren voor een familielid of vriend, en daarbij de naam of omstandigheden van dat familielid of die vriend bekend te maken. Door informatie te verstrekken in een inzamelingsactie geeft u ons toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruik van uw gegevens. Als u persoonsgegevens met betrekking tot andere partijen uploadt, erkent u en stemt u ermee in dat u de toestemming van de betreffende andere partij hebt om ons toegang te geven tot de betreffende gegevens en ze te gebruiken, en dat u de andere partijen op de hoogte hebt gebracht en hen hebt geïnformeerd over hoe hun informatie door GoFundMe wordt verzameld en gebruikt om de Diensten aan te bieden. Wij behouden ons het recht voor om in berichten die naar hen worden verzonden u te identificeren als degene die de doorverwijzing heeft gedaan.

Onze betalingsverwerkers verzamelen en bewaren ook gegevens met betrekking tot uw opname van fondsen van een inzamelingsactie.

III. Geldopnamen instellen:
Wanneer u de begunstigde bent (of de ontvanger van fondsen van een inzamelingsactie), verzamelen wij uw contactgegevens (zoals naam en e-mailadres), postcode, land, uw telefoonnummer (ten behoeve van multi-factor authenticatie en om u te voorzien van belangrijke berichten) en alle informatie die u verkiest aan ons te verstrekken.

Onze betalingsverwerkers verzamelen uw bankgegevens en andere informatie die nodig is om de geldopnamen op te zetten.

IV. Gegevens over donaties:
Wanneer u doneert aan een inzamelingsactie op het Platform, verzamelen wij uw contactgegevens (zoals naam en e-mailadres), postcode, land en alle informatie die u verkiest aan ons te verstrekken (zoals een beschrijving van waarom u hebt gedoneerd).

Onze betalingsverwerkers verzamelen uw creditcardgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de donatie te verwerken, zoals uw thuisadres.

V. Openbare communicaties:
U kunt via ons Platform reacties plaatsen, feedback achterlaten, bedankberichten versturen of op een andere manier met andere gebruikers communiceren. Alle inhoud, met inbegrip van dergelijke reacties, feedback en berichten die u via ons Platform plaatst, is standaard beschikbaar voor het publiek.

Denk eraan dat alle informatie die op deze manier wordt vrijgegeven, wordt gezien als openbare informatie voor zowel onze en andere gebruikers die deze informatie kunnen gebruiken en delen. Zorg ervoor dat u geen persoonsgegevens openbaar maakt, tenzij het uw bedoeling is dat deze gegevens openbaar worden. Wees ook attent en respectvol ten opzichte van anderen wanneer u de community gebruikt om uw mening te uiten. Wij behouden ons het recht voor, maar hebben niet de verplichting, om dergelijke posts of andere inhoud op onze Diensten te beoordelen en te controleren, en om posts of inhoud te verwijderen die als ongepast of beledigend voor anderen kunnen worden beschouwd.

VI. Berichten aan GoFundMe
Als u vragen hebt over hoe GoFundMe omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier, e-mail, chatdiensten of op andere manieren (bijvoorbeeld met vragen over onze Diensten, voor klantenondersteuning of om ons uw ideeën te laten weten voor nieuwe producten of wijzigingen aan bestaande producten). U kunt er ook voor kiezen om te reageren op enquêtes die we versturen, of vragen over uw inzamelingsacties. Wanneer u dit doet, verzamelen wij de gegevens die u ons wilt verstrekken, zoals uw contactgegevens, afbeeldingen die u wilt uploaden en de inhoud en aard van uw bericht.

We kunnen leveranciers inschakelen om bepaalde interactieve functies op ons Platform aan te bieden. Uw gebruik van deze interactieve functies is vrijwillig en we kunnen de informatie bewaren die u via deze functies verstrekt. We kunnen bijvoorbeeld een interactieve chatfunctie op het Platform aanbieden voor klantenondersteuningsdoeleinden. Wanneer u deelneemt aan de interactieve chat, kan de inhoud van de chat worden vastgelegd en bewaard als een transcriptie. Door deze functies te gebruiken, begrijpt u dat onze leveranciers de via de functie verkregen informatie kunnen verwerken om namens ons de dienst te verlenen. We kunnen ook informatie die via deze functies is verkregen, combineren met informatie die we over u hebben.

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat u geen financiële informatie of andere gevoelige persoonsgegevens naar ons verzendt via onze chatdiensten of via andere middelen, tenzij wij u specifiek om die gegevens vragen als onderdeel van onze Dienstverlening aan u. Wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, stemt u in met de verwerking van deze gegevens door GoFundMe en/of onze dienstverleners. We verzamelen de informatie die in deze rubriek wordt vermeld voor de doeleinden die hieronder worden beschreven in de rubrieken ‘Ons gebruik van verzamelde informatie’ en ‘Onze verstrekking van informatie die via de Diensten is verzameld’. Hoewel u niet verplicht bent om ons dergelijke gegevens te verstrekken, is het mogelijk dat als u ervoor kiest dergelijke gegevens niet te verstrekken, wij niet in staat zijn om u sommige of alle Diensten te verlenen.

VII. Informatie met betrekking tot andere partijen:
U kunt ervoor kiezen om ons informatie te verstrekken met betrekking tot andere partijen. Bijvoorbeeld indien u ervoor kiest om uw inzamelingsactie te delen met familie en vrienden via de SMS-diensten van ons Platform. Indien u besluit om dat te doen, geven wij u de mogelijkheid om informatie toe te voegen aan ons Platform of om ons toegang te verlenen tot informatie die is opgeslagen in de adresboeken van uw e-mail en mobiele apparaat, zoals namen, e-mailadressen of telefoonnummers van uw contactpersonen (gezamenlijk, “Gegevens van Derden”).

Als u een functie van de Diensten gebruikt die het mogelijk maakt om met andere partijen te communiceren (zoals een andere partij verwijzen naar de Diensten of met hen over een inzamelingsactie of een donatie communiceren), dan erkent u, verklaart u en gaat u akkoord, ofwel door Gegevens van Derden toe te voegen aan de Diensten, ofwel door anderszins toe te staan dat de Diensten automatisch toegang verkrijgen tot Gegevens van Derden die in uw bezit zijn, dat u (a) over de toestemming beschikt van de relevante andere partij voor onze toegang tot en gebruik van de relevante Gegevens van Derden en (b) dat u deze andere partijen heeft gemeld en heeft geïnformeerd over hoe hun informatie wordt verzameld en gebruikt door GoFundMe om de Diensten te leveren.

Wij behouden ons het recht voor om in berichten die naar hen worden verzonden u te identificeren als degene die de doorverwijzing heeft gemaakt. We gebruiken Gegevens van Derden om (1) contact op te nemen met een dergelijke derde via gebruik van de Gegevens van Derden, en/of (2) u te voorzien van een te bewerken sjabloonbericht dat ontworpen is om de communicatie tussen u en deze partij te vergemakkelijken via de Diensten. Naast het verzenden van de voorgaande berichten kunnen we ook van tijd tot tijd namens u herinneringen of gerelateerde berichten sturen naar u en andere partijen, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In ieder afzonderlijk geval zullen dergelijke naar deze partijen verstuurde mededelingen, met gebruik van de Gegevens van Derden, een middel bieden om u “uit te schrijven” voor het ontvangen van nadere mededelingen van gelijke aard.

VIII. Gevoelige informatie:
U kunt ons ook informatie over uzelf of andere partijen verstrekken die als gevoelig worden beschouwd, zoals politieke opvattingen, ras, etniciteit, gezondheidsinformatie of religieuze overtuigingen. Als u deze informatie in een inzamelingsactie plaatst, kiest u ervoor om dergelijke informatie openbaar te maken met betrekking tot uw inzamelingsactie, donatie of anderszins. GoFundMe kan alle informatie gebruiken die duidelijk openbaar is gemaakt, inclusief het verwerken van informatie over u die gevoelige informatie onthult.

Wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks of indirect aan ons verstrekt, stemt u in met de verwerking van deze gegevens door GoFundMe en/of onze dienstverleners. We verzamelen de informatie die in deze rubriek wordt vermeld voor de doeleinden die hieronder worden beschreven in de rubrieken ‘Ons gebruik van verzamelde informatie’ en ‘Onze verstrekking van informatie die via de Diensten is verzameld’.

IX. Biometrische informatie:
We gebruiken leveranciers voor identiteitsverificatie en fraudepreventie. Deze leveranciers van biometrische informatie, die optreden als onze dienstverleners en verwerkers, kunnen een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs (d.w.z. uw rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) en een scan van de foto op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs verzamelen voor identificatiedoeleinden (“biometrische informatie”) en gezichtsherkenningstechnologie gebruiken om uw identiteit te verifiëren. Deze biometrische informatiediensten geven ons een bevestiging of uw identiteit al dan niet is gevalideerd. Behalve zoals hier vermeld, bewaart GoFundMe geen biometrische informatie, en in plaats daarvan wordt die informatie bijgehouden door de verwerkers/dienstverleners die de diensten uitvoeren.

Door uw informatie openbaar te maken voor deze biometrische informatiediensten, stemt u in met het verzamelen, verwerken, openbaar maken en opslaan van uw biometrische informatie voor identiteitsverificatie en fraudepreventie.

Uw biometrische informatie zal worden gebruikt voor identiteitsverificatie en fraudepreventie en in overeenstemming met deze Verklaring. Als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw biometrische informatie, zullen we een kopie van uw door de overheid uitgegeven geldige en niet verlopen identiteitsbewijs en andere informatie gebruiken om uw identiteit te verifiëren.

Uw biometrische informatie wordt door onze verwerkers bewaard zolang als nodig is voor identiteitsverificatie en fraudepreventie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Neem contact met ons op zoals beschreven in de rubriek ‘Contact opnemen met GoFundMe’ indien u vragen heeft over uw biometrische informatie.

X. Gegevens van andere diensten:
GoFundMe kan leveranciers gebruiken om de kwaliteit van onze eigen klantendatabase te verbeteren, zodat we onze Diensten aan u kunnen verbeteren, en/of voor verificatie en fraudepreventie. Als u zich wilt afmelden voor deze inspanningen (met uitzondering van de doeleinden voor verificatie en fraudepreventie), neem dan contact met ons op via het e-mailadres of postadres vermeld onder “Contact opnemen met GoFundMe”.

Daarnaast verkrijgt GoFundMe contactgegevens en andere persoonsgegevens over mediacontacten en influencers van verschillende groepen zoals Cision en MuckRack. Zie het privacybeleid van Cision en het privacybeleid van Muckrack voor meer informatie.

B. Gegevens die passief of automatisch worden verzameld:

I. Apparaat- en gebruiksgegevens:
Wanneer u via de Diensten met GoFundMe communiceert, ontvangen en bewaren we automatisch bepaalde gegevens van apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Deze gegevens worden passief verzameld door gebruik te maken van verschillende technologieën en omvatten het type geolocatie-informatie, internetbrowser of mobiel apparaat dat u gebruikt, de website van waaruit u naar de Diensten bent gekomen, uw besturingssysteem en locatiegegevens via een IP-adres dat de woonplaats identificeert waar u hebt ingelogd op het Platform of uw precieze geolocatie als u uw mobiele apparaat hebt toegestaan om die gegevens aan ons te verstrekken. GoFundMe bewaart dergelijke gegevens ofwel zelf, of dergelijke gegevens zijn opgenomen in databanken die eigendom zijn van, en onderhouden worden door, GoFundMe, en/of haar agenten of dienstverleners.

II. Locatiegegevens:
Wanneer u de Diensten gebruikt om een inzamelingsactie te organiseren, kunnen de Diensten u vragen om uw postcode, stad of gemeente en staat of provincie van uw woonplaats op te geven. Houd er rekening mee dat uw postcode, woonplaats en provincie in verband met de inzamelingsactie zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Diensten, als deze beschikbaar is in de openbare zoeklijst van GoFundMe. We gebruiken uw locatiegegevens ook zoals hierboven beschreven onder ‘Apparaat- en gebruiksgegevens’, en op een geaggregeerde manier, zoals hieronder beschreven in de rubriek ‘Geaggregeerde gegevens’.

III. Cookies en andere elektronische technologieën:
Wanneer u met de Diensten communiceert, proberen we die ervaring eenvoudig en zinvol te maken. Wanneer u ons Platform, onze webserver, zakelijke leveranciers en/of de Sociale Netwerkdiensten (hieronder gedefinieerd) die in de Dienst zijn geïntegreerd bezoekt, gebruiken wij cookies of andere elektronische technologieën (zoals web-bakens of pixel-tags) voor verschillende doeleinden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die aan uw computer of mobiele apparaat worden toegewezen wanneer u een website bezoekt of een mobiele applicatie opent of gebruikt. Die informatie over uw gebruik van het Platform wordt opgeslagen en soms gevolgd. Webbakens zijn transparante afbeeldingsbestanden waarmee het Platform informatie over het gebruik van websites kan volgen. In tegenstelling tot cookies worden webbakens niet op uw computers geplaatst. Pixel-tags zijn kleine grafische afbeeldingen met unieke identificatiemiddelen die de online bewegingen van onze gebruikers volgen. In tegenstelling tot cookies zijn pixel-tags ingebed in webpagina’s. Voor de doeleinden van deze Verklaring, zullen we naar de cookies en andere technologieën, die hier zijn geïdentificeerd, gezamenlijk verwijzen als ‘Cookies’.

i. Soorten Cookies
Sommige Cookies zijn strikt noodzakelijk om onze Diensten voor u beschikbaar te maken (‘Essentiële Cookies’). Essentiële Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de chat- en inlogfunctionaliteit te bieden en om uw toestemmings- en privacykeuzes te onthouden. Zonder deze Essentiële Cookies kunnen wij onze Diensten niet aanbieden.

We gebruiken Cookies ook voor functionele doeleinden om onze Diensten of uw ervaringen te onderhouden en te verbeteren, en voor marketingdoeleinden (gezamenlijk ‘Niet-essentiële Cookies’). Sommige van de gebruikte Niet-essentiële Cookies worden door ons geplaatst om bepaalde gegevens namens ons te verzamelen en te verwerken, en sommige worden geplaatst door derden en/of onze Sociale Netwerkdiensten.

Informatie van en naar Sociale Netwerkdiensten Niet-essentiële Cookies omvatten Cookies die we gebruiken in combinatie met social-netwerkservices. Een van de bijzondere kenmerken van de Diensten is dat het u de mogelijkheid biedt om de Diensten in te schakelen of daartoe in te loggen via verschillende sociale media-applicaties, zoals Facebook of Twitter, of video’s te uploaden met behulp van YouTube APIs (“Sociale-netwerkservice(s)”). Door deze diensten rechtstreeks te integreren willen we uw online ervaringen rijker en persoonlijker maken. Om te zorgen dat u kunt profiteren van deze functies, zullen wij u vragen om uw logingegevens van de betrokken Sociale-netwerkservice te verstrekken om in te loggen bij onze Diensten. Wanneer u een account voor een Sociale-netwerkservice toevoegt aan de Diensten of inlogt op de Diensten met behulp van uw account voor een Sociale-netwerkservice, verzamelen wij relevante gegevens die nodig zijn om de Diensten toegang te verlenen tot die Sociale-netwerkservice. Als onderdeel van een dergelijke integratie zal de Sociale-netwerkservice ons toegang verschaffen tot bepaalde gegevens die u aan de Sociale-netwerkservice hebt verstrekt (bijvoorbeeld uw naam en foto, evenals andere gegevens die u de Sociale-netwerkservice toestaat om met ons te delen).

We zullen dergelijke gegevens gebruiken, bewaren en openbaar maken in overeenstemming met deze Verklaring. Houd er echter rekening mee dat de manier waarop Sociale Netwerkdiensten uw gegevens gebruiken, bewaren en openbaar maken wordt geregeld door de beleidsregels van dergelijke derden, en GoFundMe is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de privacypraktijken of andere handelingen van enige Sociale Netwerkdiensten, die kunnen worden ingeschakeld binnen de Diensten. Als u bijvoorbeeld via de mobiele applicatie voor het Platform een video uploadt naar uw inzamelingsactie, wordt uw video geüpload via YouTube en is deze onderworpen aan het privacybeleid van Google en de beveiligingsinstellingen van Google. Wanneer u content opent via de Diensten hebt u ook de mogelijkheid om eenmalige aanmelding te gebruiken of uw activiteiten op Sociale Netwerkdiensten te plaatsen. Door verder te gaan geeft u de Sociale Netwerkdienst toegang tot uw gegevens op het Platform en gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de Sociale Netwerkdienst voor uw gebruik van de Dienst. U erkent verder dat als u ervoor kiest om deze functie te gebruiken, uw vrienden, volgers en abonnees op alle Sociale Netwerkdiensten die u heeft ingeschakeld, dergelijke activiteiten kunnen bekijken. Als u zich bijvoorbeeld aanmeldt via Facebook, zijn het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Facebook van toepassing op de gegevens die Facebook kan verkrijgen via uw activiteiten op GoFundMe. Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de relevante Sociale Netwerkdienst om meer te weten te komen over uw rechten en keuzes, en om uw keuzes over die technologieën uit te oefenen.

ii. Analytics
We gebruiken leveranciers van webanalyse op onze Diensten, zoals die van Google Analytics, om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de Diensten gebruiken, onder meer door de website te noteren waar u vandaan komt, en u bepaalde functies te bieden, waaronder Google Signal-functies zoals gebruikersIDtracking, dynamische remarketing, op interesses gebaseerd adverteren, doelgroeptargeting, gedragsrapportage, demografische en interesse-rapportage, analyse van gebruikerssegmenten, apparaat-rapportage, display-advertenties en rapportage van videoadvertenties. De gegevens (met inbegrip van een geanonimiseerd IP-adres) die door de technologie worden verzameld, worden openbaar gemaakt aan of rechtstreeks verzameld door deze dienstverleners, die de gegevens gebruiken om uw gebruik van de Diensten te evalueren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om op interesse gebaseerde advertenties op het Platform te plaatsen. Dit kan ertoe leiden dat u advertenties voor ons Platform ziet wanneer u andere websites bezoekt. Om beperkingen te stellen aan het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voor analyse, kunt u de Google Analytics Opt-out browser-add-on installeren door hier te klikken. U kunt uw advertentie-instellingen ook aanpassen door hier te klikken.

We gebruiken Hotjar, een dienstverlener, om ons te helpen begrijpen en analyseren hoe bezoekers onze diensten gebruiken, en om de Diensten te verbeteren. Hotjar kan de volgende soorten informatie verzamelen van gebruikers van onze Diensten: IP-adres van het apparaat, schermgrootte van het apparaat, soort apparaat (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze Diensten weer te geven en details over uw gebruik van de Diensten (waaronder klikken, cursorbewegingen en scrollen).

Hotjar slaat bovenstaande informatie op in een gepseudonimiseerd formaat. Hotjar gebruikt deze informatie niet om individuele gebruikers te identificeren, of om de informatie te matchen of te linken met andere informatie over gebruikers. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens te verkopen. Voor meer informatie over de verzameling en het gebruik van informatie door Hotjar kunt u hier het privacybeleid van Hotjar raadplegen. U kunt zich afmelden voor het gebruik van tracking cookies en het verzamelen van informatie met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten door Hotjar door deze link voor afmelden te volgen.

iii. Waarom we Cookies gebruiken
Wij gebruiken Cookies om informatie te verzamelen over uw toegang tot en gebruik van het Platform, onder meer om: (1) u in staat te stellen op het Platform te navigeren en alle functies te gebruiken die door ons Platform worden aangeboden; (2) elementen van de lay-out en/of inhoud binnen het Platform aan te passen en te onthouden dat u ons eerder hebt bezocht; (3) het aantal unieke bezoekers van het Platform te identificeren; (4) het Platform te verbeteren en te ontdekken welke functies van het Platform het meest populair zijn bij gebruikers; en (5) te begrijpen hoe u het Platform gebruikt (bijv. door te leren hoeveel tijd u op het Platform doorbrengt en van waar u naar het Platform bent gekomen). Wanneer we aanvullende technologieën toepassen, kunnen we via andere methoden aanvullende gegevens verzamelen. Wij zullen u van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen via updates van deze Verklaring.

 iv. Uw Cookievoorkeuren
De meeste webbrowsers en browsers op mobiele apparaten accepteren cookies automatisch, maar als u wilt, kunt u uw browser wijzigen om dit te voorkomen of om u op de hoogte te stellen telkens wanneer er een cookie wordt geplaatst. Als u zich in Californië, Colorado, Connecticut, Utah of Virginia bevindt, kunt u voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken onze “California Privacy Notice” of de “Privacybeleid van bepaalde andere staten in de Verenigde Staten” bezoeken. Daarnaast kunt u voor meer informatie over cookies naar www.allaboutcookies.org aan, waar u aanvullende nuttige informatie vindt over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met behulp van verschillende soorten browsers of mobiele apparaten.

U kunt ook de “Help” sectie van uw browser raadplegen voor meer informatie (bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, of Apple Safari). Als u op uw computer gepersonaliseerde advertenties ontvangt, kunt u over het algemeen voorkomen dat Cookies op uw computer worden geplaatst door te navigeren naar:

     1. voor advertenties in de Verenigde Staten, ofwel de Network Advertising Initiative’s Consumer opt-out link, de Digital Advertising Alliance’s Consumer opt-out link of de Your Ad Choices for App tool; of
     2. voor advertenties in Europa, de Digital Advertising Alliance Consumer Ad Choices opt-out

U kunt ook het gebruik van Flash-technologieën, waaronder Cookies en lokale opslagobjecten, beheren met de Flash-beheertools die beschikbaar zijn op de website van Adobe. Houd er rekening mee dat door het blokkeren van één of alle Cookies, u mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde functies of aanbiedingen van de Diensten.

Als u onze Diensten opent via een mobiel apparaat, kunt u ook uw privacyinstellingen bijwerken op uw apparaat door het instellen van de functie ‘Beperk reclametracking’ en ‘Diagnostiek- en gebruiksinstellingen’ in het instellingenscherm van uw Apple iPhone of iPad, of door uw Android ID te resetten via applicaties die beschikbaar zijn in de Play Store. U kunt het verzamelen van gegevens ook beperken door de applicatie van uw apparaat te verwijderen en u kunt hiervoor het standaard verwijderingsproces gebruiken dat beschikbaar is als onderdeel van uw apparaat. Tot slot, en in verband met de Sociale Netwerkdiensten, kunt u uw instellingen bij elk van de Sociale Netwerkdiensten raadplegen om uw keuze over elk van die technologieën uit te oefenen.

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE INFORMATIE
GoFundMe gebruikt de gegevens die zijn verzameld via de Diensten op een manier die overeenkomt met deze Verklaring. Wij gebruiken de gegevens die u verstrekt (of waarvoor u op een andere manier de Diensten toegang verstrekt) voor de volgende doeleinden:

A. Communicatie met u
Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om contact met u op te nemen voor administratieve doeleinden (bijv. om diensten en informatie te verstrekken die u aanvraagt, of om te reageren op opmerkingen en vragen). Indien u bijvoorbeeld contact met ons opneemt per e-mail, dan zullen we deze gegevens die u verstrekt gebruiken om uw vraag te beantwoorden of uw probleem op te lossen. Daarnaast kunnen we u bellen als u niet reageert op e-mail en uw inzamelingsactie onderhevig is aan terugbetalingen.

We gebruiken ook de gegevens die we verzamelen om u berichten te sturen met betrekking tot de Diensten, zoals updates over evenementen, berichten met betrekking tot producten en diensten die door ons en door derden worden aangeboden, en berichten over diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant zullen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld periodieke e-mails versturen aan geregistreerde gebruikers van de Diensten in verband met hun recente interactie met de Diensten, zoals het doneren aan een inzamelingsactie.

Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie waar nodig (i) om te voldoen aan onze verplichtingen onder ons contract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten, of (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals om onze relatie met u te onderhouden (waaronder direct marketing) of om u en ons te beschermen tegen fraude.

B. Mobiele diensten: als u toegang krijgt tot de Diensten via een mobiel apparaat en als u ervoor hebt gekozen ons uw mobiele nummer te verstrekken of andere elektronische middelen voor toegang tot uw mobiele apparaat, gaat u ermee akkoord dat wij met u kunnen communiceren over uw GoFundMe account via SMS, MMS, tekstbericht. Als u bij het opzetten van uw GoFundMe-account op “Code verzenden” per “Tekstbericht” klikt, stemt u in met de ontvangst van geautomatiseerde tekstberichten die betrekking hebben op uw account van of namens

GoFundMe op het opgegeven telefoonnummer. Om te annuleren kunt u dergelijke tekstberichten beantwoorden met STOP, behalve in geval van geautomatiseerde tekstberichten die verband houden met de veiligheid van uw account. De frequentie van de berichten zal variëren. Bericht- en gegevenstarieven kunnen van toepassing zijn. Als u uw mobiele telefoonnummer wijzigt of deactiveert, gaat u ermee akkoord om uw GoFundMe-accountgegevens onmiddellijk bij te werken om ervoor te zorgen dat uw berichten niet verkeerdelijk worden doorgestuurd. Houd er rekening mee dat de standaardkosten, gegevenstarieven en andere kosten van uw draadloze telecomdienstverlener mogelijk van toepassing zijn wanneer u de Diensten bezoekt via een mobiel apparaat. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Diensten op een mobiel apparaat door uw dienstverlener verboden of beperkt zijn, en mogelijk werken niet alle Diensten via alle dienstverleners of op alle apparaten.

Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie waar nodig (i) om te voldoen aan onze verplichtingen onder ons contract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten, of (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals om onze relatie met u te onderhouden, of om u en ons te beschermen tegen fraude.

C. Het leveren van de Diensten
Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om onze Diensten te beheren, te onderhouden en te leveren, zoals het verstrekken van toegang tot het Platform, klantenondersteuning of om transacties te voltooien.

 Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie voorzover nodig (i) om te voldoen aan onze verplichtingen krachtens ons contract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten, of (ii) voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals om onze relatie met u te onderhouden, of om u en ons te beschermen tegen fraude.

D. Beveiliging en fraudepreventie
We gebruiken de informatie die we verzamelen om onze Diensten te beveiligen en om de identiteit te verifiëren, fraude te voorkomen, en om deze aspecten van onze Diensten voortdurend te verbeteren. Dit omvat ons verzoek voor uw (mobiele) telefoonnummer om multi-factor authenticatie uit te voeren wanneer u een account aanmaakt en/of op het moment dat u geldopnamen instelt als begunstigde.

Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie waar nodig voor ons gerechtvaardigde belang bij het handhaven van de beveiliging of onze systemen, het beschermen van ons bedrijf en/of het beschermen van u en ons tegen fraude.

E. Analytics, onderzoek en productontwikkeling
We gebruiken de verzamelde gegevens om trends in het gegevensgebruik en voorkeuren te analyseren om de nauwkeurigheid, effectiviteit, beveiliging, bruikbaarheid of populariteit te verbeteren van onze diensten. Voorts gebruiken we gegevens in verband met ons onderzoek naar demografische informatie, interesses en gedrag van onze klanten.

Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie (i) om te voldoen aan onze verplichtingen onder ons contract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten, of (ii) voor ons gerechtvaardigde belang om onze Diensten en uw ervaring op het Platform te monitoren en te verbeteren of om onze relatie met u te onderhouden, of (iii) om ons bedrijf te beschermen of u en ons te beschermen tegen fraude.

F. Personalisatie
We gebruiken de verzamelde gegevens, zoals apparaat identificatiemiddelen (‘device identifiers’), om te leren hoe gebruikers omgaan met onze Diensten om de content van onze Diensten te personaliseren, zoals het personaliseren van taal en inzamelingsacties op onze startpagina op basis van uw locatie.

 Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij deze informatie (i) om te voldoen aan onze verplichtingen onder ons contract met u, of om op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract af te sluiten, of (ii) voor ons gerechtvaardigde belang om uw ervaring op het Platform te monitoren en te verbeteren.

 G. Juridische zaken
Wij gebruiken gegevens die wij verzamelen om onze juridische rechten te verdedigen, om te voldoen aan staats-, lokale, federale of internationale wetgeving en om onze Gebruiksvoorwaarden en deze Verklaring te handhaven.

Als u zich in Europa bevindt, verwerken wij informatie om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

ONZE VERSTREKKING VAN INFORMATIE DIE VIA DE DIENSTEN IS VERZAMELD

Er zijn bepaalde omstandigheden waarin we zonder verdere kennisgeving aan u informatie die via de Diensten is verzameld openbaar maken aan bepaalde andere partijen zoals hieronder uiteengezet.

A. Bedrijfsoverdrachten:
Naarmate we ons bedrijf ontwikkelen, is het mogelijk dat we andere bedrijven of activa kopen of verkopen. In geval van bedrijfsverkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of een soortgelijke gebeurtenis, of stappen die ondernomen worden ter voorbereiding van dergelijke gebeurtenissen (bijv. due diligence in een transactie) kunnen gebruikersgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.

B. Verbonden ondernemingen en dochterondernemingen:
Wij maken uw persoonsgegevens openbaar aan de GoFundMe-entiteiten, inclusief onze verbonden ondernemingen en dochterondernemingen, om onze Diensten te leveren, waaronder het uitvoeren van de hosting, marketing en publiciteit van inzamelingsacties, het verstrekken van klantenondersteuning, het beheren van fondsen in verband met inzamelingsacties, het verifiëren van donateurs, het verzenden van berichten aan u, en het uitvoeren van de andere activiteiten beschreven in deze Verklaring.

 C. Agenten, consultants, leveranciers en verwante derden:
GoFundMe doet beroep op andere bedrijven om namens GoFundMe bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren, en om dergelijke diensten te kunnen leveren hebben deze bedrijven toegang tot uw gegevens of delen wij uw gegevens met hen. Voorbeelden van dergelijke functies zijn marketing, mailinginformatie, gegevensopslag, beveiliging, identiteitsverificatie, fraudepreventie, betalingsverwerking, juridische diensten en het onderhouden van databases. Als u bijvoorbeeld een donateur bent in Australië, heeft de Australische entiteit van GoFundMe, GoFundMe Australia Pty Ltd (ACN 627 702 630), overeenkomsten met Adyen Australia voor de verwerking van betalingen. Adyen Australia zal daarom namens GoFundMe uw gegevens verzamelen, verwerken en bewaren. Wij beperken de persoonsgegevens die aan deze dienstverleners en entiteiten worden verstrekt tot wat er redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functies, en we vereisen dat ze akkoord gaan om de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens te handhaven.

 D. Niet-verbonden partijen die met ons of onze verbonden onderneming samenwerken of andere Diensten die u wenst te koppelen:
GoFundMe maakt persoonsgegevens openbaar aan derden die met ons samenwerken aan verschillende initiatieven en/of die diensten aanbieden die u kiest te koppelen aan uw GoFundMe inzamelingsactie of die gekoppeld zijn aan een GoFundMe inzamelingsactie waaraan u kunt doneren. Voorbeelden hiervan zijn Sociale Netwerkdiensten en hun geïntegreerde sociale media hulpmiddelen of “plug-ins”, of andere groepen zoals Caring Bridge of The Knot. Wanneer GoFundMe persoonsgegevens deelt met derden, eisen we van die derden dat ze de informatie behandelen in overeenstemming met de relevante wetgeving. Wanneer u linkt naar of direct communiceert met bedrijven van derden (of u doneert aan GoFundMe inzamelingsacties die gelinkt zijn), zijn hun gebruik van uw persoonsgegevens en uw gebruik van hun functies onderworpen aan de privacyverklaringen van die bedrijven. We raden u aan om hun privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 E. Wettelijke vereisten:
GoFundMe kan toegang krijgen tot uw gegevens, deze openbaar maken, overdragen en bewaren wanneer wij te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan de wet, waaronder onder meer dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen en andere juridische procedures; en te reageren op vragen of verzoeken van de overheid, regelgevende instanties, wetshandhavingsinstanties of organisaties voor inhoudsbescherming; (ii) de juridische rechten, privacy, veiligheid of eigendom van GoFundMe, haar gelieerde bedrijven, dochterondernemingen, werknemers, agenten, zzp’ers of gebruikers te beschermen en verdedigen; (iii) ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, een rechtszaak aan te spannen, daaraan deel te nemen of te verdedigen, of de schade die wij kunnen oplopen te beperken; of (iv) deze Verklaring of enige toepasselijke Gebruiksvoorwaarden te handhaven.

F. Organisatoren en begunstigden van inzamelingsacties:
We kunnen uw gegevens verstrekken aan de organisatoren en, als dit niet dezelfde personen zijn, aan de begunstigden van de inzamelingsactie. Als u bijvoorbeeld doneert aan een inzamelingsactie, verstrekken wij uw naam, e-mailadres en andere donatiegegevens die u heeft verstrekt in verband met uw donatie aan de organisator of begunstigde, die contact met u kan opnemen. Als een persoon bijvoorbeeld een inzamelingsactie start voor een Goed Doel en u doneert aan die inzamelingsactie, dan kan, indien verzocht, (i) het Goede Doel informatie ontvangen over de organisator, als dit niet dezelfde persoon is, en de donateurs en (ii) de organisator donateursinformatie ontvangen. In hetzelfde scenario kan de begunstigde met u communiceren over uw donatie en/of vertrouwen op uw gegevens om te voldoen aan zijn/haar wettelijke en auditvereisten.

G. Uw toestemming
In bepaalde situaties kunnen we uw gegevens openbaar maken als u toestemming geeft voor het openbaar maken van uw gegevens. We kunnen bijvoorbeeld samenwerken met externe organisaties om specifieke inzamelingsacties te beheren. Als u toestemming geeft voor het verstrekken van uw contactgegevens aan een specifieke partner, dan maken we uw naam, e-mailadres en andere informatie die u hebt verstrekt in verband met uw donatie aan de specifieke inzamelingsactie openbaar aan deze specifieke inzamelingsactie.

 H. Geaggregeerde gegevens
We aggregeren, anonimiseren en/of de-identificeren informatie die actief of passief over u is verzameld, zodat de informatie niet langer op u individueel betrekking heeft. We gebruiken die gegevens vervolgens voor verschillende rechtmatige doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot ons onderzoek naar de demografie, interesses en het gedrag van onze klanten. We maken deze informatie ook openbaar aan onze verbonden ondernemingen, agenten, zakenpartners, onderzoeksfaciliteiten of andere derden (bijv. Google Analytics).

 I. Cookies en andere elektronische technologieën
Gegevens worden openbaar gemaakt zoals vermeld in de rubriek “Cookies en andere elektronische technologieën”.

 J. Andere gebruikers van onze Diensten
Wij verstrekken uw gegevens aan andere gebruikers van onze Diensten als u ervoor kiest om uw gegevens openbaar beschikbaar te maken in een publiek toegankelijk deel van de Diensten, zoals in uw inzamelingsactie of in de reacties.

VRIJWILLIGE INFORMATIE
Houd er rekening mee dat sommige informatie die u verstrekt mogelijk openbaar toegankelijk is, zoals informatie die u plaatst in forums of in het gedeelte voor reacties. We verzamelen ook informatie door middel van forums en communities, klantenondersteuning, uw communicatie met ons over ideeën voor nieuwe producten of wijzigingen in bestaande producten, feedback en andere ongevraagde inzendingen (gezamenlijk, met openbaar toegankelijke informatie, ‘Vrijwillige informatie’). Door ons Vrijwillige informatie te sturen, geldt ook dat u (a) ermee akkoord gaat dat wij geen expliciete of impliciete geheimhoudingsplicht hebben met betrekking tot de Vrijwillige informatie; (b) erkent dat wij iets vergelijkbaars als de Vrijwillige informatie mogelijk reeds in overweging of in ontwikkeling hebben; (c) ons een onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie verleend om de Vrijwillige informatie te gebruiken, te wijzigen, afgeleide werken te maken, te publiceren, te verspreiden en in sublicentie te geven; (d) onherroepelijk afstand doet tegenover GoFundMe en haar gebruikers van alle claims en beweringen van morele rechten vervat in dergelijke Vrijwillige informatie. Deze rubriek Vrijwillige informatie blijft van toepassing na beëindiging van uw account of de Diensten.

KINDEREN
Onze Diensten zijn niet ontworpen voor gebruik door personen jonger dan 13 jaar (of 16 voor kinderen in Europa). Als u jonger bent dan 13 jaar (of 16 voor kinderen in Europa), verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten en/of geen gegevens te verstrekken via de Diensten. Als u reden hebt om te geloven dat een kind jonger dan 13 (of 16 voor kinderen in Europa) via de Diensten persoonsgegevens aan GoFundMe heeft verstrekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via GFMlegal@gofundme.com, waarna wij die informatie kunnen verwijderen uit onze databases voor zover wettelijk vereist .

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Deze Verklaring is alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door GoFundMe (de ‘Sites van Derden’). De beleidsregels en procedures die we hier hebben beschreven zijn niet van toepassing op de Sites van Derden. De links van de Diensten betekenen niet dat GoFundMe de Sites van Derden onderschrijft of heeft beoordeeld. We raden u aan om rechtstreeks contact op te nemen met deze sites voor informatie over hun respectieve privacybeleid.

BEVEILIGING
Hoewel geen enkele organisatie een perfecte beveiliging kan garanderen, heeft GoFundMe technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd en streven wij ernaar deze continu te verbeteren om de informatie die via de Diensten wordt verstrekt te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Zie hier voor details. Bijvoorbeeld door de toegang tot informatie te beperken tot alleen die werknemers en geautoriseerde dienstverleners die dergelijke informatie nodig hebben voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven.

DO-NOT-TRACK SIGNALEN
Do Not Track (“DNT”) is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. We reageren niet op door de browser geïnitieerde DNT-signalen. U kunt hier meer informatie vinden over Do Not Track. Als u een consument in Californië bent, kunt u onze “California Privacy Notice” bekijken voor meer informatie over de herkenning van andere signalen door ons.

BEWARING VAN UW INFORMATIE
We bewaren uw gegevens zolang wij dat nodig achten voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en voor onze gerechtvaardigde bedrijfsvoering; met dien verstande dat uw informatie alleen wordt bewaard voor zover toegestaan of vereist onder de toepasselijke wet- en regelgeving. Wanneer we uw gegevens niet meer hoeven te bewaren, zullen wij redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of nemen we stappen om deze te anonimiseren zodat u op basis van die gegevens niet meer geïdentificeerd kunt worden overeenkomstig ons interne beleid ten aanzien van gegevensbewaring. Bij het vaststellen van de bewaartermijn voor uw gegevens houden wij rekening met een aantal verschillende criteria, zoals het soort producten/diensten waar u om verzoekt of die wij aan u leveren, de aard en de duur van onze relatie met u, mogelijke herinschrijving voor onze producten en diensten, de gevolgen die de Diensten die wij aan u verlenen zullen ondervinden als wij een deel van de gegevens over u verwijderen, verplichte bewaartermijnen die wettelijk zijn vastgelegd en de verjaringstermijn.

GRENSOVERSCHRIJDENDE GEGEVENSDOORGIFTEN
GoFundMe is een wereldwijde organisatie met hoofdkantoor in de Verenigde Staten, die uw informatie verwerkt op servers in een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten. GoFundMe heeft andere passende oplossingen voor grensoverschrijdende doorgiften geïmplementeerd, zoals door de bevoegde autoriteiten goedgekeurde modelcontractbepalingen, om adequate bescherming te bieden voor de doorgifte van bepaalde persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland naar de Verenigde Staten.

GEBRUIKERS VAN BUITEN DE VERENIGDE STATEN
Het Platform wordt gehost in de Verenigde Staten. Als u het Platform bezoekt van buiten de Verenigde Staten, houd er dan rekening mee dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten waar onze servers zich bevinden en onze centrale databank wordt beheerd. De gegevensbeschermings- en andere wetten van de Verenigde Staten en andere landen zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die van uw eigen land. Door het Platform te gebruiken geeft u toestemming voor het overdragen van uw gegevens naar onze faciliteiten en naar de faciliteiten van de derden met wie wij deze delen, zoals beschreven in deze Verklaring.

GEBRUIKERS IN EUROPA
Als u zich in Europa bevindt, hebt u het recht om een overzicht op te vragen van de gegevens die wij over u verwerken, en een kopie van uw gegevens. Daarnaast kunt u ons verzoeken om onnauwkeurigheden bij te werken en te corrigeren, uw gegevens te verwijderen, de verwerking van uw gegevens te beperken of uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen om uw gegevens gemakkelijk over te dragen naar een ander bedrijf. In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens en, waar wij u om toestemming hebben gevraagd om uw gegevens te verwerken, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. U kunt ook een eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken; het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken. De bovenstaande rechten kunnen worden beperkt door toepasselijke wetgeving.

U kunt een verzoek indienen om deze rechten met betrekking tot uw gegevens uit te oefenen door het verzoek naar ons te sturen via het e-mailadres of postadres dat u ziet onder ‘Contact opnemen met GoFundMe.’ Voor uw eigen privacy en veiligheid kunnen we, als we dat nodig achten, vragen om een identiteitsbewijs voordat we de gevraagde informatie verstrekken. Houd er rekening mee dat het 30 dagen kan duren voordat GoFundMe aan deze verzoeken kan voldoen.

De bovenstaande rechten kunnen worden beperkt door de toepasselijke wetgeving. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit als u denkt dat wij niet hebben voldaan aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats, werkplek of de locatie waar een incident heeft plaatsgevonden.

De Ierse ‘Data Protection Commissioner’ treedt op als de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte.  Het ‘Information Commissioner’s Office’ treedt op als de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk.

Marketing opt-out
Alle marketingberichten die we sturen bevatten instructies waarmee u zich kunt uitschrijven (‘opt-out’) voor toekomstige marketingberichten. Als u bovendien op enig moment geen toekomstige marketingberichten meer wilt ontvangen of als u uw naam uit onze mailinglijsten wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of postadres zoals vermeld in het onderdeel ‘Contact opnemen met GoFundMe.’ Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten of andere informatie waarvan wij denken dat u deze mogelijk interessant zult vinden, kunnen wij u nog steeds e-mails sturen over uw account of Diensten die u van ons hebt aangevraagd of ontvangen.

ANDERE VOORWAARDEN
Uw toegang tot en gebruik van de Diensten is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden en dergelijke andere voorwaarden van GoFundMe die aan u beschikbaar kunnen worden gesteld in verband met uw gebruik van de Diensten.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING VAN GOFUNDME
GoFundMe behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment, en van tijd tot tijd, bij te werken of te wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele belangrijke updates of wijzigingen die wij aanbrengen in deze Verklaring. Als u het niet eens bent met onze herzieningen van de Verklaring, kunt u uw account deactiveren of het gebruik van onze Diensten stopzetten. Lees deze Verklaring regelmatig door voor eventuele updates of wijzigingen in deze Verklaring.

Door gebruik te maken van ons Platform en onze Diensten na een dergelijke update of wijziging, erkent u dat u de voorwaarden van de Verklaring zoals bijgewerkt of gewijzigd heeft gelezen en begrepen.

CONTACT OPNEMEN MET GOFUNDME

Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt over deze Verklaring of de gegevenspraktijken van de Diensten.

U kunt als volgt contact met ons opnemen:

GoFundMe
℅ Legal Department
PO Box 121270
815 E Street
San Diego, Californië, 92101
Verenigde Staten

Neem hier contact met ons op voor het Platform.

Voor de toepassing van de AVG, UK GDPR of andere AVG privacygerelateerde kwesties, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: DPO@gofundme.com.