GoFundMe-garantie?

Soms is het als een sprong in het diepe om iemand te helpen. Daarom willen we uw vrijgevigheid steunen met de eerste en enige garantie voor sociale fondsenwerving: de GoFundMe-garantie.

Ons team van specialisten werkt dag en nacht om ervoor te zorgen dat het geld naar de beoogde ontvanger gaat, elke keer weer.

In het zeldzame geval dat er iets niet klopt, zorgt onze Garantie ervoor dat donaties en donateurs beschermd zijn.

Bent u een donateur?

Het beschermen van uw vrijgevigheid is onze topprioriteit. Als GoFundMe ontdekt dat donaties aan inzamelingsacties misbruikt werden, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling.

Er kunnen vereisten en beperkingen van toepassing zijn. Raadpleeg ons Hulpcentrum en ons onderstaand Garantiebeleid voordat u uw claim indient.

Dien hier een claim van donateur in

Houd er rekening mee dat wanneer een claim van donateur wordt ingediend en een terugbetaling wordt verleend, de organisator op de hoogte wordt gesteld van de terugbetaling en de naam die werd gebruikt om te doneren. Alle andere informatie die in de claim van donateur wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Bent u een begunstigde?

Als er namens u een inzamelingsactie is en GoFundMe bewijs van misbruik vindt, komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage onder deze Garantie.

Er kunnen vereisten en beperkingen van toepassing zijn. Raadpleeg ons Hulpcentrum en ons onderstaand Garantiebeleid voordat u uw claim indient.

Dien hier een claim van begunstigde in

Meer informatie nodig?

Zie ons Hulpcentrum of het volledige Garantiebeleid van GoFundMe hieronder.

GoFundMe-garantiebeleid

 

 1. Inleiding. Bijna alle GoFundMe-inzamelingsacties zijn authentiek en de donaties aan deze campagnes worden verzonden en gebruikt voor het aangegeven doel. In het zeldzame geval dat er sprake is van misbruik, verzekert de GoFundMe-garantie (de ‘Garantie’ of het ‘Beleid’) dat donaties en donateurs beschermd zijn. De meeste conflicten ontstaan echter niet vanwege misbruik van het GoFundMe-platform en campagneorganisatoren proberen doorgaans om vragen te beantwoorden en eventuele problemen van donateurs en begunstigden snel op te lossen. Als uw probleem echter niet goed wordt opgelost, kunnen wij u verder helpen.
 2. Voor donateurs. Donateurs komen in aanmerking voor een terugbetaling (of andere oplossing zoals hieronder beschreven) als ze online doneren via het GoFundMe-platform (‘Platform’) aan een Gedekte Inzamelingsactie¹ en de organisator of begunstigde (als die er is) van de Gedekte Inzamelingsactie het geld Misbruikt. 

Voor de doeleinden van dit Beleid betekent “Misbruik” een van de volgende zaken: 

 1. De organisator stuurt het ingezamelde geld niet naar de Beoogde Begunstigde² (zoals hieronder gedefinieerd);
 2. De inhoud van de inzamelingsactie is onjuist met betrekking tot een materieel feit over de organisator, begunstigde of doel, waarvan GoFundMe bepaalt dat dit de belangrijkste reden is waarop een redelijke donateur zou vertrouwen bij het doen van een bijdrage; of
 3. Ander misleidend gedrag van de organisator of begunstigde waarvoor GoFundMe naar eigen goeddunken bepaalt dat een volledige of gedeeltelijke terugbetaling gerechtvaardigd is.

Als GoFundMe naar eigen goeddunken vaststelt dat er sprake is van Misbruik, kan GoFundMe u het bedrag van uw donatie(s) terugbetalen die via het platform zijn ingediend (maximaal $ 1.000 per donateur per inzamelingsactie). Als het Misbruik het gevolg is van het feit dat het ingezamelde geld niet bij de Beoogde Begunstigde is aangekomen, sturen we uw donatie mogelijk door naar de Beoogde Begunstigde in plaats van een andere oplossing; zie onderdeel 3 ‘Voor begunstigden’ hieronder voor meer informatie.

Alle beslechting wordt beslist door GoFundMe naar eigen goeddunken, en al haar beslissingen zijn definitief. 

Donateur-uitsluitingen. De volgende situaties zijn uitgesloten en komen niet in aanmerking voor uitkeringen onder dit Beleid:

 1. Een terugbetaling vragen voor een inzamelingsactie die geen Gedekte Inzamelingsactie is, namelijk (a) een inzamelingsactie met een begunstigde in een land dat geen gedekt land is; of (b) een inzamelingsactie die geld inzamelt voor een goed doel, inclusief een inzamelingsactie die ten goede komt aan (i) een persoon die namens een goed doel geld opneemt, (ii) een erkend goed doel (via het PayPal Giving Fund) (iii) een erkend goed doel via GoFundMe.org of (iv) GoFundMe.org;
 2.  Een terugbetaling van uw donatie aan uw eigen inzamelingsactie aanvragen;
 3. Een terugbetaling aanvragen van offline donaties die niet via ons Platform zijn gegeven;
 4. Spijt hebben van de donatie;
 5. Een persoonlijk geschil met of afkeer van de organisator of begunstigde;
 6. Een meningsverschil over hoe een organisator of begunstigde ingezameld geld gebruikt dat het aangegeven doel van de inzamelingsactie oversteeg toen u uw donatie gaf;
 7. Een geschil over het betaalmiddel of de manier waarop de organisator of Beoogde Begunstigde het ingezamelde geld ontvangt;
 8. Niet nagekomen aanbiedingen, beloften, beloningen of promoties gedaan of aangeboden door de organisator of begunstigde van de inzamelingsactie;
 9. Doneren aan een inzamelingsactie die is verwijderd om andere redenen dan Misbruik;
 10. Donaties aan een goed doel; 
 11. Een geschil met GoFundMe om welke reden dan ook; en/of
 12. Elke reden die niet gebaseerd is op de gedocumenteerde, objectief gehouden overtuiging dat er een Misbruik heeft plaatsgevonden.

U komt in sommige gevallen mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling, zelfs als u niet in aanmerking komt voor een uitkering onder dit Beleid. Neem contact op met GoFundMe als u vragen heeft.

 1. Voor begunstigden. U komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van GoFundMe als (a) u de Beoogde Begunstigde bent van een Gedekte Inzamelingsactie en (b) u in een Gedekt Land woont, (c) er sprake is van Misbruik in die zin dat de organisator heeft nagelaten de door de Gedekte Inzamelingsactie bijeengebrachte gelden aan u te overhandigen, en (d) er geen uitsluiting is. 

In het geval van Misbruik, zoals naar ons eigen goeddunken vastgesteld, stemmen we ermee in om u het niet-overhandigde geld (tot $ 25.000 per begunstigde) te sturen, met uitzondering van offline donaties. Niettegenstaande het voorgaande kan GoFundMe er naar eigen goeddunken voor kiezen om donateurs geheel of gedeeltelijk terug te betalen in plaats van u te betalen. Alle beslechting wordt beslist door GoFundMe naar eigen goeddunken, en al haar beslissingen zijn definitief.

Begunstigde-uitsluitingen. De volgende situaties zijn uitgesloten en komen niet in aanmerking voor uitkeringen onder dit Beleid:

 1. Wonen in een land dat geen gedekt land is;
 2. Geld ontvangen als (a) een erkend goed doel, (b) een erkend goed doel via GoFundMe.org en/of het PayPal Giving Fund, (c) GoFundMe.org, of (d) een persoon die geld opneemt namens een goed doel.
 3. Geen geld ontvangen vanwege derdenbeslag of andere inhouding;
 4. De beslissing van GoFundMe om een begunstigde aan te wijzen, ongeacht of deze de Beoogde Begunstigde van de inzamelingsactie is;
 5. Een geschil over het betaalmiddel of -kanaal via hetwelk u het ingezamelde geld ontvangt (bijvoorbeeld een cheque in plaats van een bankoverschrijving);
 6. Ontvangst van minstens $ 25.000 in bijdragen van GoFundMe onder dit Beleid in de afgelopen twaalf maanden;
 7. Inzamelingsacties waarbij u niet de kosten heeft gemaakt waarvoor de inzamelingsactie geld heeft ingezameld; 
 8. Inzamelingsacties waarbij u niet de Beoogde Begunstigde bent, zelfs als u kosten oploopt waarvoor de inzamelingsactie geld heeft ingezameld;
 9. Iemand anders toelaten om donaties op te nemen;
 10. Inzamelingsacties waarbij de begunstigde een goed doel is;
 11. Een persoonlijk geschil met of afkeer van de organisator of begunstigde; en/of
 12. Een gerechtelijk bevel heeft de overhandiging van de donaties van een inzamelingsactie aan de Beoogde Begunstigde opgedragen.
 1. Een claim indienen. Om een claim in te dienen onder dit Beleid, moet u aan de volgende criteria voldoen:
 1. U heeft het Misbruik op geen enkele manier veroorzaakt, in gang gezet, eraan deelgenomen of eraan bijgedragen, direct of indirect;
 2. U heeft de organisator op de hoogte gebracht van uw bezorgdheid, de organisator ten minste 72 uur de tijd gegeven om uw bezorgdheid te behandelen, redelijke inspanningen geleverd om te proberen de omstandigheden van het Misbruik te verhelpen voordat u een claim indiende (bijv. u kunt de organisator vragen om bewijs van correct gebruik of juiste verdeling van de fondsen), en de organisator heeft ofwel niet gereageerd of uw verzoek geweigerd;
 3. U heeft het claimformulier volledig ingevuld, evenals alle daaropvolgende verzoeken om informatie voor de evaluatie en verwerking van uw claim, inclusief, in de meeste gevallen, het verstrekken van bewijs van het Misbruik;
 4. U gaat ermee akkoord om volledig mee te werken aan elk onderzoek van GoFundMe of de lokale politie; 
 5. U stemt ermee in om GoFundme op de hoogte te stellen als u een bericht of geld ontvangt van de organisator; en
 6. U stemt ermee in dat als u een vergoeding voor uw claim ontvangt van een andere persoon of entiteit dan GoFundMe (u ontvangt bijvoorbeeld een terugbetaling van de organisator via een gerechtelijke procedure), u een dergelijk bedrag dat u krachtens dit beleid heeft ontvangen, aan GoFundMe zult terugbetalen.

 Als u een donateur bent die een claim indient onder dit Beleid, moet u voldoen aan alle volgende aanvullende vereisten:

 1. U bezit nog steeds het betaalmiddel waarmee u de betreffende donatie heeft gegeven en u bent gemachtigd om een terugbetaling via dat betaalmiddel te accepteren;
 2. U heeft uw claim binnen één jaar na de donatiedatum ingediend; en 
 3. U heeft nog geen terugvordering ingediend of terugbetaling ontvangen voor dezelfde donatie.

 Als u een begunstigde bent die een claim indient onder dit Beleid, moet u voldoen aan alle volgende aanvullende vereisten:

 1. U moet duidelijk worden aangeduid door de inhoud van de inzamelingsactie als begunstigde van de Gedekte Inzamelingsactie;
 2. U mag niet het volledige ingezamelde bedrag voor de inzamelingsactie ontvangen hebben, exclusief terugbetalingen, offline donaties en eventueel andere van toepassing zijnde kosten van betaalverwerkingsbedrijven of derden;
 3. U heeft binnen een jaar na de aanmaakdatum van de inzamelingsactie een claim ingediend;
 4. U heeft het Misbruik aan de lokale politie gemeld in de vorm van een officieel geschreven rapport; en
 5. Op verzoek van GoFundMe stemt u ermee in om al het gedoneerde geld terug te geven aan GoFundMe als het ontbrekende geld dat onder het Misbruik valt, aan u wordt verstrekt door een andere persoon of entiteit dan GoFundMe, met inbegrip van de organisator of overeenkomstig een gerechtelijk bevel.

 

 1. Onrechtmatige claims. Onrechtmatige claims omvatten maar zijn niet beperkt tot het volgende:
 1. Buitensporige of dubbele claims indienen;
 2. Verkeerde voorstelling van feiten of omstandigheden met betrekking tot een inzamelingsactie of donatie, anderszins betaling zoeken onder dit Beleid door middel van fraude of bedrog, of bijdragen aan of deelnemen aan misleidend gedrag door een GoFundMe-gebruiker (inclusief donateur, organisator en/of begunstigde);
 3. Voor donateurs: een terugvordering indienen nadat een terugbetaling is ontvangen, een claim onder dit Beleid indienen nadat een terugvordering is ingediend, of een (terug)betaling aanvragen met een frauduleus betaalmiddel; of
 4. Elke claim voor een inzamelingsactie waarbij u direct of indirect hebt deelgenomen aan het Misbruik, dit hebt veroorzaakt of ertoe heeft aangezet.

Gebruikers die onrechtmatige claims indienen, zijn onderworpen aan de gevolgen die worden beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor om iedereen op welke manier dan ook te onderzoeken en passende maatregelen te nemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, een van de voorwaarden of de geest van dit Beleid of de Gebruiksvoorwaarden schendt.

 1. Geen toewijzing of verzekering of garantie. Dit Beleid is niet bedoeld als verzekeringsofferte, houdt niet een verzekering of verzekeringscontract in, vervangt niet verzekering die is verkregen of kan worden verkregen door u, en u heeft geen premie betaald met betrekking tot dit Beleid. U kunt de uitkeringen die worden verstrekt onder dit Beleid niet toewijzen of overdragen. Dit Beleid is geen garantie tegen fraude of enig ander Misbruik van het Platform. We raden u aan alleen te doneren aan organisatoren en begunstigden die u kent en vertrouwt.
 2. Wijziging of beëindiging. GoFundMe behoudt zich het recht voor om dit Beleid naar eigen goeddunken, op elk willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Als we dit Beleid wijzigen, publiceren we de wijziging op de GoFundMe-website of sturen we u een kennisgeving van de wijziging. We blijven alle claims verwerken die vóór de ingangsdatum van de wijziging zijn ingediend.
 3. Volledige overeenkomst en definities. Dit Beleid omvat de volledige en exclusieve overeenkomst tussen GoFundMe en u met betrekking tot de hierin vermelde onderwerpen, en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen GoFundMe en u met betrekking tot uw mogelijkheid om een (terug)betaling van GoFundMe te claimen of hiervoor in aanmerking te komen.
 4. Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. De voorwaarden van dit Beleid zijn hierbij door middel van verwijzing opgenomen in de Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe. In het geval dat er een conflict is, hebben de Gebruiksvoorwaarden voorrang op de voorwaarden in dit Beleid.  Dit beleid doet geen afbreuk aan of doet geen afstand van enige afwijzing, beperking of schadeloosstelling onder de Gebruiksvoorwaarden. Voorwaarden met een hoofdletter die hierin niet verder zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die is uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden van GoFundMe.
 5. Andere vereisten. U stemt ermee in dat een bepaald minimumdonatiebedrag kan gelden om in aanmerking te komen voor uitkeringen onder dit Beleid, en dat alle donatiebetalingen definitief zijn en niet worden terugbetaald, tenzij GoFundMe naar eigen goeddunken ermee akkoord gaat om een terugbetaling te verstrekken onder de voorwaarden van dit of ander Beleid.
 6. Geen ontheffing. U gaat ermee akkoord dat de beslissing van GoFundMe om uitkeringen toe te kennen onder dit Beleid, niet inhoudt dat GoFundMe het recht verliest om (terug)betalingen of andere uitkeringen in de toekomst naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook te weigeren.
 7. Vragen. Als u vragen over dit Beleid heeft, neem dan contact met ons op.

 

1 Gedekte Inzamelingsacties zijn persoonlijke GoFundMe inzamelingsacties die in elk ondersteund land zijn opgezet. Inzamelingsacties voor een goed doel, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot inzamelingsacties die worden gemaakt via PayPal Giving Fund en GFM.org, vallen niet onder de GoFundMe Garantie.

2 Voor de doeleinden van dit Beleid betekent “Beoogde Begunstigde” een andere persoon of organisatie dan de organisator die duidelijk wordt aangeduid in de inhoud van de inzamelingsactie en die door een redelijke donateur wordt begrepen als de beoogde ontvanger van het ingezamelde geld.