Tips bij het vragen om een donatie

| 7 min read Inzamelingsstrategie

We begrijpen dat het best wel eng is om een donatie te vragen – op dat cruciale moment wanneer je hulp nodig hebt. Deze vraag komt meestal drie keer naar voren tijdens het crowdfunding-proces.

De eerste keer dat je het vraagt is aan familie en goede vrienden. Dit gebeurt wanneer je je actie gelanceerd hebt maar nog voordat je je campagne veel bekendheid hebt gegeven. Het is een belangrijke stap in het proces, omdat mensen sneller doneren als ze zien dat anderen dat al hebben gedaan— familie en vrienden vormen sowieso de groep die het snelst zullen doneren.

De tweede keer dat je mensen vraagt om te doneren is als je je actie met iedereen en overal deelt— op social media, persoonlijk en tijdens evenementen. Het is normaal dat je inzamelingsactie na enkele dagen vastloopt. Raak niet in paniek— het hoort er allemaal bij

De derde keer dat je vraagt om te doneren is wanneer je teruggaat naar vrienden, collega’s en andere mensen die je kent. Je vraagt ze een laatste keer om te doneren.

Deze vragen, deze momenten hebben hun eigen taal en benadering. Hier zijn een aantal tips zodat je beter weet hoe je met dit soort momenten om kunt gaan.

Tips: hoe vraag je om een donatie

1. Vergeet niet je verhaal te vertellen

Niet iedereen kent je verhaal. Of je mensen benadert per e-mail of in persoon, denk eraan om je verhaal boeiend te vertellen. Als je een langer verhaal hebt met veel details, is het belangrijk dat je een en andere beknopt en helder aan de man brengt (wat is je ‘elevator pitch’?). Vertel potentiële donateurs je GoFundMe-campagne te bezoeken om het hele verhaal te zien— en zorg ervoor dat ze betrokken raken, dat hun donatie een belangrijk onderdeel van het verhaal wordt.

Verhalen vertellen is een kunst. Hier zijn enkele tips.

2. Pas je verhaal aan, aan het moment en de persoon

De beste manier om een positieve respons —en donatie— te ontvangen is om je verhaal aan te passen aan de persoon aan wie je het verhaal vertelt. Als je weet dat een donateur gaat reageren met een fijne en leuke e-mail, dan vertel je je verhaal waarschijnlijk luchtig. Als iemand wat formeler in elkaar steekt, dan stuur je een serieuzer bericht.

En als je geld inzamelt voor een non-profitorganisatie, vergeet dan niet te vertellen dat je donaties in aanmerking komen voor belastingaftrek.

3. Leg uit wat er gebeurt als mensen niet doneren

Leg uit wat er gebeurt als je crowdfunding niet van de grond komt omdat dit mensen over de streep trekt. Ook negatieve gevolgen kunnen positief worden gebracht. Zeg iets als ‘Als je hier waarde aan hecht…’ of ‘Als we dit doel bereiken, kunnen we…’ Maak het urgent maar houd het positief.

4. Blijf positief en verwacht dat mensen zullen doneren. 

Raak niet ontmoedigd als mensen niet direct doneren. Mensen hebben het druk, ze hebben andere prioriteiten en sommigen zitten krap bij kas. Je weet maar nooit wanneer mensen over de brug zullen komen dus geef de moed niet op en blijf campagne voeren.

5. Ontwikkel een band met je donateur

Is je doel een eenmalig iets of is er een permanente behoefte? Voor dit laatste moet je een donatie zien als het begin van een duurzame relatie met de donateur. Of het nu voor de korte of lange termijn is, donateurs moeten het gevoel krijgen dat ze deel uitmaken van je fundraiser. Houd contact— updates en bedankjes spelen hierbij een belangrijke rol. Het ergste wat je kan overkomen is dat je je donateurs alleen maar benadert als je geld nodig hebt.

Wat je moet vermijden als je om donaties vraagt

Misschien ben je nerveus of vind je het beschamend als je om een donatie vraagt. Maak je geen zorgen— zelfs mensen die hier ervaring mee hebben, voelen dat soms ook. Inzamelingsactie starten

Hier is een lijstje met wat je moet vermijden. 

1. Niet weten waar je om vraagt of je bent te vaag

Het is belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben als je mensen om geld vraagt. Zamel je geld in voor ziektekosten? Zo ja, noem de kosten die je niet kunt betalen. Soms raken mensen zo verstrikt in het vragen om geld dat ze vergeten te communiceren wat het uiteindelijke doel was voor dat geld. Vertel het helder en duidelijk, en prominent, bovenaan je campagnepagina, en bovenaan in brieven of e-mails.

2. Wees niet te formeel

Natuurlijk kun je organisaties om geld vragen voor je fundraiser, maar de meerderheid van potentiële donateurs bestaat uit mensen die je (of je begunstigde) persoonlijk kennen. Daarom hoef je ook niet te formeel te zijn— formaliteiten stoten mensen af, het zorgt voor afstand die je nu juist wilt overbruggen. Wees warm, oprecht en menselijk en donateurs reageren daar snel op met donaties.

3. Ken je publiek

Als je om donaties vraagt, focus dan niet op de behoefte. Vraag jezelf af wie je doelgroep is, waarom je hen vraagt en wat hun belevingswereldd en behoeften zijn. Als je een donateur benadert, vraag jezelf dan altijd af:

  • Waarom zou deze persoon willen doneren? Er is een reden waarom je bepaalde mensen voor donaties uitkiest. Houd die reden in gedachten en communiceer dat wanneer je contact met ze zoekt.
  • Wat is de relatie van de donateur met de begunstigde? Misschien was de donateur een vriend(in) uit de jeugd van de begunstigde, of een buurman of buurvrouw. Noem deze relatie/context wanneer je om donaties vraagt voor een persoonlijker en intiemer gesprek en daarmee gaat je kans op succes omhoog.
  • Waarom blijven bepaalde mensen op een afstand? Houd in gedachten waarom iemand niet wil doneren en probeer dat ter sprake te brengen. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld bang dat ze niet veel kunnen geven en daarom niet kunnen helpen. Door dit te berde te brengen en het vermelden van specifieke kosten die betaald kunnen worden met kleine donaties, krijg je meer mensen die willen en zullen bijdragen.

4. De angst om afgewezen te worden

Je krijgt niet altijd een donatie van elke persoon die je vraagt en dat is verder prima. Zie het niet als een persoonlijke afwijzing en neem het de mensen niet kwalijk— soms zijn mensen enkel afgeleid. Laat zien dat je dit begrijpt en dat je daarom de mensen voor een tweede keer benadert.

5. Wees authentiek

Gebruik alle middelen die je tot je beschikking hebt—woorden, foto’s, video, prijzen, feestjes— je kunt van alles en nog wat doen. Maar geef je fundraiser een bepaalde persoonlijkheid en levendigheid en dat resulteert vrijwel altijd in succes.

6. Wees niet te vaag

Dit geldt voor elk aspect van je actie, van je beschrijving tot het vragen om donaties. Mensen worden overspoeld met informatie. En vaag zijn trekt nooit iemands aandacht— details zijn belangrijk. Maak goed duidelijk waarom je deze actie bent begonnen, wat de huidige situatie is en wat het gewenste resultaat is.

Wees ook duidelijk over de kosten. Sommige acties laten zien wat alles kost— niet alleen maar iets groots als een operatie maar ook de vervoerkosten naar de dokter, etc. Potentiële donateurs stellen transparantie heel erg op prijs.

Als je er eenmaal om vraagt, zorg er dan ook voor dat je de donaties krijgt die je nodig hebt

Houd in gedachten dat mensen het fijn vinden om anderen te helpen— dat impuls is praktisch aangeboren. Wanneer je om donaties vraagt, moet je daarvan gebruikmaken en als je dat met plezier doet, dan kun je vast en zeker veel geld inzamelen voor je doel. 

Inzamelingsactie starten

Written by elisa