Zorgverzekering betaalt niet? Dat kun je wel doen

| 6 min read Crowdfunding

Als je in Nederland woont ben je over het algemeen verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en heb je verplicht een zorgverzekering in Nederland. Maar wat doe je als je zorgverzekering niet alles betaalt? Crowdfunding wordt de afgelopen jaren steeds vaker ingezet voor het (deels) bekostigen van bijzondere zorguitgaven, zoals medische behandelingen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Dit zijn bijvoorbeeld speciale therapieën, behandeling door een specialist in het buitenland of complementaire middelen. Ook studie, stage of een bijbaan in het buitenland kunnen gevolgen hebben voor je zorgverzekering. Wij leggen voor je uit welke kosten door de verzekering worden gedekt en wat je in geval van nood kunt doen als de zorgverzekering niet betaalt. 

Start je GoFundMe

Kostendekking door zorgverzekering

De kosten voor zorg door huisartsen, specialisten en ziekenhuizen vallen in principe onder de basisverzekering. Alleen als dit aantoonbaar niet zo is, kun je deze kosten aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan specialistische of experimentele behandelingen die jouw zorgverzekeraar niet wil vergoeden. Meerkosten.nl geeft een goed inzicht over de kostendekking van zorverzekering. 

De kosten voor medische en paramedische hulp zijn alleen aftrekbaar als het gaat om:

  • Behandeling door een ‘naar Nederlandse begrippen’ erkende arts. Dat kan ook een arts in het buitenland zijn.
  • Behandeling door een paramedicus, op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dat kan ook een paramedicus in het buitenland zijn.
  • Behandeling door een erkende fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist of huidtherapeut zonder verwijzing van een arts. De paramedicus moet dan wel een verklaring opstellen, waaruit het medische karakter van de behandeling blijkt. Deze verklaring moet je goed bewaren – de Belastingdienst kan erom vragen.

Het gaat bij de aftrek voor geneeskundige hulp uitsluitend om de kosten voor de behandeling zelf. Reis- en verblijfskosten zijn onder dit onderdeel niet aftrekbaar. 

Mijn zorgverzekering betaalt niet: Wat nu?

De kosten van de meeste behandelingen worden gedekt door de zorgverzekering. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waaronder met name de behandeling in het buitenland. Zo worden bijvoorbeeld veel Nederlanders in de grensregio in Duitsland behandeld. En de kosten voor speciale therapieën zijn meestal niet gedekt.

Typische behandelingen en zaken waarbij de zorgverzekering niet betaalt: 

  • Hulpmiddelen (zoals een hulphond, een speciale fiets, een exoskelet of rolstoelbakfiets)
  • Kosten de gerelateerd zijn aan medische behandelingen (zoals reiskosten voor regelmatig ziekenhuis bezoek, of gemiste inkomsten door ziek zijn)
  • Overig (zoals een laatste droomreis maken, een preventieve AED of een sponsorloop voor meer onderzoek naar een bepaalde ziekte)
  • Kosten voor speciale therapieën: Experimentele of alternatieve behandelingen (meestal in een kliniek buiten Nederland)
  • Behandelingen in Nederland voor familie of vrienden uit het buitenland
  • Behandelingen in het buitenland voor familie of vrienden uit het buitenland
  • Behandelingen na een ongeval of ziekte tijdens verblijf in het buitenland

Als iemand buiten de boot valt, omdat een behandeling niet door een verzekeraar vergoed wordt, kan crowdfunding een manier zijn om de behandeling te bekostigen. Bij fundraising ga je zelf aan de slag om een behandeling te funden. Of beter ga samen met een vriend of familie aan de slag. Het gevoel om zelf en samen iets te kunnen doen, kan veel kracht geven, omdat ziek zijn, artsen en ziekenhuizen ook wel een gevoel kunnen geven dat je de regie kwijt bent. Met fundraising nemen mensen de regie voor hun gevoel weer meer in eigen hand.

Halverwege 2019 lanceerde De Volkskrant een online dossier over de opmars van medisch crowdfunden, met 12 ervaringsverhalen van patiënten die crowdfunding ingezet hebben.

Behandeling in het buitenland 

Veel Nederlanders gaan naar het buitenland voor een medische behandeling. Deels wordt de behandeling gefinancierd door de verzekering. Maar de behandeling brengt ook reis- en transportkosten met zich mee. Soms zelfs voor het hele gezin. Of er is sprake van inkomensverlies door ziekte en behandeling in het buitenland. 

Als iemand het bericht krijgt: “Zorgverzekering betaalt niet” of “Zorgverzekering betaalt niet uit” raakt hij snel in paniek. Er zijn nog andere manieren om de kosten van de behandeling te dekken: 

Crowdfunding voor je behandeling in het buitenland

Met Crowdfunding kunt je snel en eenvoudig geld inzamelen voor je behandeling. Als jouw verzekering je behandeling betaalt, maar je kunt de kosten van de reis niet zelf betalen, dan is crowdfunding ook een optie. 

Een speciaal geval is ziekte op vakantie. Het is altijd het beste om een internationale ziektekostenverzekering af te sluiten voor de reis. Zorg ervoor dat je precies weet wat de verzekering dekt. De kosten voor een kort ziekenhuisverblijf in het buitenland kunnen al snel zeer hoog oplopen. Op GoFundMe hebben sommige mensen zonder reisverzekering al betaald voor het vervoer naar huis. 

Kosten voor speciale therapieën 

Wanneer mensen ernstig ziek zijn, is hun laatste hoop speciale therapieën of nieuwe medicijnen. Veel speciale therapieën en medicijnen worden niet door de zorgverzekering betaalt. En zelfs als de medicijnen zich in de testfase bevinden, moeten de kosten meestal door de patiënt zelf worden betaald. 

Maar deze speciale therapieën zijn vaak de laatste hoop voor ernstig zieke mensen. Als de zorgverzekering het niet betaalt, is crowdfunding een manier om geld in te zamelen voor de behandeling. Je kunt ook beginnen met crowdfunding voor een ander persoon. Het gevoel van gemeenschap en het feit dat vreemden geld doneren geeft ook nieuwe hoop aan veel ernstig zieke mensen en helpt hen bij hun genezing. 

Financier jouw behandeling

Als iemand op vakantie ziek wordt en zich geen vervoer naar huis kan betalen, als mensen speciale medische diensten of speciale therapieën nodig hebben (zoals een hulphond of een speciale behandeling in het buitenland): Als de zorgverzekering niet betaalt, is er geen grond voor paniek. Crowdfunding kan een manier zijn om je of de betrokkenen snel, veilig en gemakkelijk te helpen. 

Controleer altijd vooraf zorgvuldig of er een mogelijkheid is om de kosten te laten dekken door jouw zorgverzekering. Wanneer je met een GoFundMe voor jouw behandeling aan de slag gaat, houdt je rekening  met eventuele reis- of verblijfkosten. 

Vergeet niet jouw crowdfunding met jouw vrienden en familie te delen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan weten. 

Start je GoFundMe nu

Written by elisa