Stichting oprichten, hier moet je op letten – GoFundMe

| 5 min read Uncategorized

Een vereniging of stichting oprichten is in veel gevallen fiscaal voordeliger dan een inzamelingsactie opzetten als particulier.

Wat is een stichting

Je kan als particulier een inzamelingsactie opzetten, maar in sommige gevallen is het fiscaal voordeliger om dit als stichting te doen. Maar, wat is een stichting eigenlijk en wat zijn hiervan de voordelen?

Een stichting is een onderneming die nooit als doel heeft om winst te maken, maar zich puur focust op een maatschappelijk of sociaal doel. Een stichting kan uiteraard winst maken, maar dit geld mag alleen worden gebruikt voor het sociaal doel of een maatschappelijk belang.

Vanuit een stichting kan je bij GoFundMe een crowdfundingcampagne op te zetten. Stichtingen komen vaak aan geld door crowdfundings, overige donaties, subsidies en leningen. Deze ondernemingsvorm is natuurlijk niet voor iedereen geschikt, maar wel voor sociale en maatschappelijke (goede) doelen.

Waarom een stichting oprichten?

Je kan op verschillende manieren een crowdfunding starten, als particulier of via een stichting of vereniging. Als de campagne gericht is op een sociaal of maatschappelijk doel, kan het erg handig zijn, en bovendien fiscaal aantrekkelijk, om dit te doen vanuit een stichting. Ook komt dit professioneler over op donateurs en andere geldgevers.

Waarom leent een stichting zich goed voor een crowdfundingcampagne? Daar geven we graag een antwoord op. Privérekeningen van particulieren worden door de Belastingdienst gecontroleerd. Op 1 januari en 31 december geeft je bank namelijk automatisch de standen van je bankrekening door. Je betaalt belasting over je inkomsten, net als andere Nederlanders. Als je op deze rekening een gigantisch bedrag hebt opgehaald voor een inzamelingsactie en dat te zien is op je rekening, moet je ook hier belasting over betalen. Daarnaast kan dit ook invloed hebben op diverse toeslagen zoals zorgtoeslag en huurtoeslag. Het kan zo zijn dat je dit dan in één keer (vaak onverwachts) moet terugbetalen. Als je crowdfundingcampagne startte na 1 januari en al het geld van je rekening was gehaald voor 31 december kan het zijn dat het bij jou onopgemerkt is gebleven. Toch kan je er altijd nog uit worden gepikt voor een controle. Al met al is het dus fiscaal veel aantrekkelijker om een campagne te starten vanuit een stichting of vereniging.

Stichting oprichten stappenplan

Als je besluit een stichting op te richten, dien je een aantal stappen te volgen. Enkele daarvan zijn bovendien verplicht.

1. Het verschil tussen een vereniging en een stichting

Voor je een onderneming opricht, is belangrijk om te bepalen in wat voor rechtsvorm je de onderneming opricht. Zo kan je kiezen voor een stichting, maar behoort een vereniging ook tot de mogelijkheden. Maar wat zijn nou precies de verschillen tussen deze twee? Dat leggen we je uit.

  • Een stichting heeft een bestuur, maar kent geen leden. Ook zijn deze leden vaak maar beperkt aansprakelijk bij bijvoorbeeld een faillissement. Dit geeft iedereen binnen de stichting een veilige positie. Dat winst niet mag worden gebruik voor andere doeleinden dan het maatschappelijk of sociale doel, betekent overigens niet dat leden geen vergoeding kunnen ontvangen voor het werk dat zij leveren.
  • Een vereniging heeft wél leden, maar ook hier kan winst niet intern worden verdeeld. Ook een winstuitkering behoort tot de mogelijkheden maar dit geld kan enkel worden gebruikt voor liefdadigheid of een reservefonds.

2. Inschrijven bij de KvK en een naam bepalen

Het is verplicht om naar de Kamer van Koophandel (KvK) te gaan als je een onderneming opricht. Daarnaast moet je ook naar de notaris omdat een vereniging of stichting officieel wordt opgericht bij notariële akte of testament. Alle leden van de onderneming moeten een document ondertekenen over de regels van de organisatie. Hierin vind je alle informatie over de activiteiten van de stichting, de doelstellingen en ook de financiële situatie. Dit document biedt tevens bescherming aan de leden. Zij zullen maar beperkt aansprakelijk zijn bij bijvoorbeeld een faillissement.

Een stichting opstarten kost geld omdat dit wordt vastgelegd in een notariële akte of testament. De kosten hiervan liggen doorgaans tussen de €400,- en € 1.000,-. Hier zitten dus kosten aan verbonden, maar een gratis stichting oprichten behoort in Nederland niet tot de mogelijkheden.

3. Doelstelling van de stichting

Het is belangrijk dat de doelstelling van de stichting goed geformuleerd wordt. Duidelijk is in ieder geval dat een stichting nooit vanuit winstoogmerk mag handelen. In de notariële akte of het testament voeg je altijd een duidelijke omschrijving van de activiteiten van de stichting en haar doelstellingen toe.

4. Bankzaken en financiële middelen

Als je een stichting of vereniging opricht, is het natuurlijk ook belangrijk dat je goede afspraken maakt over de bankzaken en financiële middelen. Ook dit wordt vastgelegd in het document dat je bij de notaris opstelt. Alle leden dienen dit te ondertekenen. Hier vermeld je hoe er wordt omgegaan met bijvoorbeeld de winst aan het eind van het boekjaar en wijs je ook een secretaris en penningmeester aan in het bestuur.

5. ANBI status

Mogelijk kom je met jouw stichting of vereniging in aanmerking voor een ANBI-regeling. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit komt erop neer dat je met dit keurmerk geen (of minder) belasting betaalt omdat de stichting of vereniging zich inzet voor algemene belangen. De Nederlandse Staat bepaalt welke stichtingen in aanmerking komen voor een ANBI. 

De grootste financiële voordelen die je ervaart van het ANBI-keurmerk zijn:

  • Het niet hoeven betalen van schenk- of erfbelasting.
  • Een ANBI kan in veel gevallen (grotendeels) de energiebelasting terugvragen.
  • Donateurs kunnen hun gift aftrekken van hun vennootschaps- of inkomstenbelasting, dit maakt doneren fiscaal aantrekkelijker voor donateurs

Oprichten stichting

Nu je weet wat er allemaal komt kijken bij een vereniging of stichting oprichten, wordt het tijd voor de volgende stap. Het opzetten van je eigen crowdfundingcampagne als particulier óf vanuit je stichting.

Written by macarena