Kun Je de Huur Niet Betalen? Lees Verder om Te Zien Waar Je Hulp Kunt Krijgen

| 9 min read Financiële steun

Mandy en haar partner begonnen zich net een beetje thuis te voelen na een verhuizing naar de andere kant van het land. Maar door onverwachte kosten was hun budget aan diggelen en hadden ze geld nodig om de huur te betalen.

‘Mijn auto kwam de inspectie niet door en moest worden gerepareerd voor $ 1000,’ herinnert Mandy zich. ‘Ik had tien dagen voor de reparatie en onze huur moest de week daarop betaald worden.’

En Mandy en haar partner hadden het al niet breed. Ze hadden allebei een baan maar werden niet goed betaald. Mandy’s salaris was afhankelijk van hoe vaak ze bij de supermarkt kon werken. Ze moesten kiezen tussen $ 850 voor de huur of de reparatie van haar auto.

Met tegenzin vroeg Mandy haar broer om hulp.

‘We wisten niet wat we moesten doen,’ zei Mandy. ‘Als ik mijn auto niet kon gebruiken, kon ik niet naar mijn werk rijden.’

Mandy’s probleem was niet uniek. Veel mensen hoeven maar een keer per maand onverwachte kosten te hebben, en ze hebben moeite om de maandelijkse rekeningen te betalen. In recent onderzoek van het United Way Alice Project bleek dat maar liefst 43% van Amerikaanse huishoudens hun maandelijkse uitgaven niet kan betalen (en dan gaat het om zaken als huisvesting, eten, vervoer, kinderopvang, gezondheidszorg en de maandelijks rekening voor een smartphone). De hoogste maandelijkse onkosten zijn meestal de huur.

Waarom mensen hulp nodig hebben om hun huur te betalen

Volgens federale huisvestingsrichtlijnen is een gezin dat meer dan 30% van hun inkomen voor huisvesting betaalt ‘kosten belast’. Dit betekent dat ze moeite hebben om andere benodigdheden te bekostigen.

‘Dat is moeilijk in veel huurmarkten,’ zegt Laura Scherler, directeur van economische mobiliteit en zakelijke oplossingen van United Way. Ze voegde daaraan toe dat er mensen zijn die meer dan 40 of 50% van hun inkomen aan huur besteden. ‘Dat maakt ze kwetsbaar als de auto kapot gaat of de kinderen ziek worden. Alle onverwachte kosten kunnen de aanleiding voor een financiële crisis zijn. Ze hebben geen speelruimte om dergelijke crises te bolwerken.’

En dat was ook het geval voor Mandy. Zij en haar partner hadden al hun spaargeld aan de verhuizing besteed toen ze hoorden dat haar auto gemaakt moest worden. Mandy schatte dat ze bijna 50% van hun gedeelde inkomen aan huur betaalden.

‘We hadden geen spaargeld om op terug te vallen,’ zei Mandy, en voegde daaraan toe dat zelfs het sparen van $ 20 per loonstrookje (hetgeen Scherler aanraadt) ongelooflijk moeilijk was voor haar en haar partner.

Financiële uitdagingen komen vaak voor

Slechts 39% van Amerikanen kan $1000 betalen (via hun spaargeld) bij onverwachte kosten, volgens een recente enquête van Bankrate.

Diezelfde enquête toonde aan dat van degenen die geen $ 1000 kunnen betalen voor onverwachte kosten (via hun spaargeld), een uitweg zochten door:

  • De kosten te financieren met een creditcard (19%)
  • Minder te besteden aan andere zaken (13%)
  • Geld te lenen van familie of vrienden (12%)
  • Een persoonlijke lening aan te vragen (5%)

Er zijn velerlei redenen waarom mensen hulp nodig hebben op de korte termijn en graag willen weten hoe ze hun huur kunnen betalen. Volunteers of America (VOA) is een nationale non-profitorganisatie die mensen helpt met het vinden van betaalbare huisvesting, en ze helpen vooral veteranen, oudere mensen, gezinnen en mensen met een handicap. De VOA identificeert de volgende redenen voor de toename in nood:

  • Salarissen stijgen niet evenredig met de toenames in huurlasten en de prijs van koopwoningen. Mensen kunnen de huur en huisprijzen niet bijbenen op basis van hun salaris en daarom zijn huisvestingskosten een groeiend probleem.
  • Steeds langere wachtlijsten voor subsidiewoningen. Er zijn nu wachtlijsten van 2-3 jaar voor families met lage inkomens, en dat betekent dat veel mensen een te hoge huur betalen zolang ze op die wachtlijst staan.

Hoewel dit probleem toeneemt, zijn er manieren om je huur te financieren.

Hulp voor de huur

Lees je huurcontract door

Wat zijn je rechten als huurder? Wat gebeurt er als je de huur te laat betaalt of je mist een maand en je huisbaas begint een procedure om je weg te krijgen?

Het neemt meestal 90 dagen in beslag om een uitzettingsprocedure te starten, zegt Scherler, dus je hebt even de tijd.

‘Als je een maand mist, maar de maand daarop het dubbele betaalt, is de kans dat je er niet wordt uitgezet,’ zegt Scherler.

Praat met je huisbaas

Als je een verantwoordelijke huurder bent en je hebt een goede relatie met je huisbaas, zijn ze misschien bereid om je te helpen. Vraag of ze een laattijdige betaling willen aanvaarden of vraag of je de huur in termijnen kunt betalen.

Benader non-profitorganisaties

Non-profitorganisaties vullen een behoefte die de overheid niet kan vullen. Zowel katholieke liefdadigheidsinstellingen als het Leger des Heils kunnen je mogelijk helpen met het betalen van je huur, gas, licht en water. Neem contact op met het plaatselijke Leger des Heils of katholieke liefdadigheidsinstellingen om te zien of je voldoet aan hun eisen voor financiële bijstand. Bij het Leger des Heils word je geholpen door een medewerker, als een onderdeel van het proces.

Ook kun je 2-1-1 bellen, een hulplijn die dag en nacht open is en beheerd wordt door United Way. Ze verbinden mensen in nood met hulpmiddelen in hun gemeenschappen.

Van de vijftien miljoen gesprekken en e-mails die 2-1-1 om hulp vroegen in 2017, had 4,4 miljoen hulp nodig bij het betalen van huisvesting en gas, licht en water. Dat was het hoogste percentage van alle categorieën, zegt Scherler.

‘Helaas ligt huisvesting heel moeilijk,’ zegt Scherler. ‘Het is een grote uitdaging voor veel steden.’

Een andere nationale non-profitorganisatie die hulp biedt is Modest Needs die subsidies geven voor financiële noodgevallen die een keer voorkomen.

Mensen kunnen een subsidie aanvragen bij Modest Needs. Indien goedgekeurd, wordt de subsidieaanvraag op hun website geplaatst en donateurs kunnen deze aanvraag bekijken en steunen. Als de organisatie een aanvraag financiert dan krijgt de persoon die de aanvraag heeft ingediend het geld rechtstreeks. De meeste aanvragen worden binnen twee weken gefinancierd, zegt Taylor, en veel van de aanvragen hebben te maken met levensonderhoud die bekneld raakt vanwege een financiële crisis.

Bekijk ook andere bronnen van inkomsten

Vraag familie en vrienden om een lening of vraag je werkgever om een voorschot op je salaris. Sommige bedrijven hebben ook een hulpfonds voor medewerkers.

Overweeg crowdfunding

Crowdfunding is een geweldige oplossing. Een goede manier om je familie en vrienden op de hoogte te brengen is door een campagne op GoFundMe te starten. GoFundMe biedt inzamelingsacties dus je houdt meer van het geld dat je inzamelt.

Huurbijstand voor veteranen

Als je een veteraan bent, biedt de U.S. Department of Veterans Affairs hulp voor dakloze veteranen. Non-profitorganisaties als Veterans Inc. kunnen ook mensen in nood helpen met hun huur via hun huisvestingsprogramma. Als je een handicap hebt, heeft de federale overheid een programma omhuurwoningen te financieren of subsidiëren voor volwassenen met een handicap .

Overheidssteun

Helaas biedt de federale overheid weinig hulp als het gaat om hulp of bijstand voor financiële crises. Niettemin biedt het federale ministerie van Housing and Urban Development bijstand via het programma voor huisvestingskeuze en zogenaamde voucher-programma’s maar volgens Scherler zijn er vaak lange wachtlijsten.

De overheid biedt wel financiering in sommige noodgevallen. Maar dat wordt afgehandeld door staatsinstellingen, maar de hulp is moeilijk te krijgen, tenzij je op het punt staat uit je huis gezet te worden.

‘Je moet een soort crisispunt bereiken voordat je ook maar enige hulp krijgt,’ zegt Scherler.

Een huurcrisis kan wijzen op een diepere noodzaak

Door in grote lijnen te denken in een tijd van nood, kunnen mensen zich beter voorbereiden op financiële crises in de toekomst.

Voor Mandy waren de huurmoeilijkheden een teken dat zij en haar partner meer hulp nodig hadden om te overleven. Dit was moeilijk om toe te geven. Ze hadden al eerder een aanvraag overwogen voor het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) maar door de financiële crisis zochten ze direct hulp.

‘We vonden het heel erg,’ zei Mandy. ‘We wilden zo graag zelfstandig zijn maar we konden het gewoon niet voor elkaar krijgen.’

Er zijn verschillende hulpmiddelen als je in een situatie als die van Mandy verzeild raakt en veel bieden nog steeds hulp, ook als de crisis achter de rug is.

Volunteer of America heeft het volgende advies als je hulp nodig hebt om je huur te betalen:

  • Speel een actieve rol met een actieplan om je crisis te beëindigen met oplossingen op de korte en lange termijn.
  • Wacht niet tot het laatste moment.
  • Raak niet in paniek en neem geen onverstandige beslissingen omdat er hulpmiddelen zijn om je situatie op te lossen.
  • Overweeg budget- of boekhoudingscursussen om te bepalen hoe je je huur betaalt, of vind een goedkopere plek om te wonen.

‘Als je het vermoeden hebt dat je de huur de volgende maand niet kunt betalen, dan moet je nu beginnen met het zoeken van oplossingen,’ zegt Taylor. ‘Wees actief en ga op zoek naar de verschillende mogelijkheden.’

Je hoeft je niet te schamen om om hulp te vragen

Of je nu om hulp vraagt van familie, vrienden, organisaties of via crowdfunding, je hoeft je echt niet te schamen.

‘Iedereen maakt dit weleens mee,’ zei Mandy. ‘Het gebeurt met meer mensen dan we denken.’

Dus als je financiële problemen hebt en je huur niet kunt betalen, haal diep adem. Neem contact op met je huisbaas, een non-profitorganisatie, je familie, vrienden of start een crowdfunding-actie. En houd in gedachten dat je er niet alleen voor staat. Soms hebben we allemaal een beetje hulp nodig.

Voor extra hulp kun je onze posts Tot wie je je kunt richten voor financiële hulp, Krijg onmiddellijk hulp tijdens een persoonlijke financiële crisis en Heb je dringend financiële hulp nodig? Deze hulpmiddelen kunnen je wellicht helpen.

Een inzamelingsactie starten

Written by elisa