Main fundraiser photo

KATYN MONUMENT LAWSUIT - PROCES O POMNIK

Tax deductible
ENGLISH VERSION

Hudson County Superior Court Judge Martha D. Lynes has denied the Exchange Place Alliance’s motion to dismiss Counts 2 and 3 of our court case against the Jersey City Planning Department and Exchange Place Alliance District Management Corporation, which we are pursuing in defense of the Katyn Monument. The denial was issued with prejudice, our court action remains whole, and we are proceeding with the case.

The Katyn Monument is undoubtedly one of the most important and well-known symbols of the genocide of Poles during WW2. Unfortunately, the actions of the Jersey City Planning Department and Exchange Place Alliance District Management Corporation have created serious issues. The most egregious issues are their placement of a concrete wall in front of the Monument and their annexation of a large portion of the public plaza surrounding it for private use. The wall serves no other purpose but to obstruct access to the Monument, which thereby obscures, degrades, and marginalizes it. As you know, the current political environment encourages the rewriting of history and this revisionism has become increasingly fallacious and antagonistic toward Poland and the Polish people. We must defend our historical truth and our Memorials. The wall in front of the Katyn Monument must be removed!

Our court action costs money and we urgently need your financial support. Please donate generously. The PASI Educational Organization is a 501(c)(3) non-profit organization and all donations to the PASI Educational Organization are tax deductible. We do not have paid employees or expensive offices. Your donation will only be used to pay our attorney and court fees.

To better understand the issues involved in the Katyn Monument lawsuit, please look at the enclosed documents: 1) First Amended Complaint and 2) Planning Report supporting our litigation prepared by Carlos Rodrigues, a professional city planner licensed in New Jersey. Your help in distributing this letter and the two enclosed documents is earnestly solicited and greatly appreciated.


POLSKA WERSJA

Sędzia Sądu Okręgowego w Hudson County, Martha D. Lynes, odrzuciła wniosek o umorzenie sprawy, złożony przez Exchange Place Alliance, dotyczący punktów 2 i 3 naszego procesu przeciwko Departamentowi Planowania w Jersey City oraz korporacji Exchange Place Alliance District Management, które prowadzimy w obronie Pomnika Katyńskiego. Odmowa została wydana z klauzulą ostatecznej odmowy, nasza akcja sądowa pozostaje w mocy i kontynuujemy proces.

Pomnik Katyński to niewątpliwie jeden z najważniejszych i najbardziej znanych symboli ludobójstwa Polaków podczas II wojny światowej. Niestety, działania Departamentu Planowania w Jersey City i korporacji Exchange Place Alliance District Management stworzyły poważne problemy. Najbardziej rażącym jest postawienie betonowego muru przed pomnikiem i zagarnięcie dużego obszaru publicznego placu wokół niego na użytek prywatny. Mur nie ma innego celu, jak tylko utrudnić dostęp do pomnika, co tym samym go przesłania, degraduje i marginalizuje. Jak Państwo dobrze wiedzą, obecne otoczenie polityczne zachęca do przepisywania historii i ten rewizjonizm staje się coraz bardziej nieprawdziwy i antagonistyczny wobec Polski i Polaków. Musimy bronić naszej historycznej prawdy i naszych pomników. Mur przed Pomnikiem Katyńskim musi zostać usunięty!

Nasza akcja sądowa kosztuje pieniądze i pilnie potrzebujemy Państwa wsparcia finansowego. Prosimy o hojne donacje. Organizacja Edukacyjna PASI jest organizacją non-profit zgodnie z sekcją 501(c)(3) i wszystkie darowizny na rzecz Organizacji Edukacyjnej PASI są odliczane od podatku. Nie mamy płatnych pracowników ani drogich biur. Państwa donacja zostanie wykorzystana wyłącznie na opłacenie wynajętego przez nas prawnika i kosztów sądowych.

Aby lepiej zrozumieć problemy związane z procesem o Pomnik Katyński, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami: 1) Pierwsza Poprawiona Skarga oraz 2) Raport planistyczny wspierający naszą sprawę sądową, przygotowany przez Carlosa Rodriguesa, profesjonalnego planistę miasta licencjonowanego w New Jersey. Wasza pomoc w rozpowszechnianiu tego listu i dwóch załączonych dokumentów jest gorąco zachęcana i bardzo ceniona.

Donate

Donations 

 • Leszek Dabrowski
  • $50 
  • 9 mos
 • Adam S Budzikowski
  • $500 
  • 9 mos
 • Monika Lewczuk
  • $5 
  • 10 mos
 • Misja Miłosierdzia Bożego, Polsckie Centrum, Klub Polonia Weterani i Sybiracy z Tampa Bay
  • $1,110 
  • 10 mos
 • Aneta Budziński
  • $50 
  • 10 mos
Donate

Organizer

PASI Polish American Strategic Initiative
Organizer
New Britain, CT
Polish American Strategic Initiative Educational Organizatio
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee