171
171
5

Nashorn SD KFZ 164 restoration

€12,411 of €65,000 goal

Raised by 174 people in 5 months
Created March 12, 2019
Friends of Nashorn restoration
on behalf of Tom van den Berg
Our husbands and friends have devoted their free time and a lot of money to their beloved project over the past four years. Due to a disastrous fire last Sunday, everything was gone in 10 minutes. The Nashorn itself, parts, attributes and 20 years of collecting props .... everything is gone or badly damaged.

We would appreciate it if you support our men in resuming this project. Money is needed for materials, parts and temporary shelter. The total estimated damage is € 200,000. But to make a good restart, € 65,000 would be fantastic.

You can help our men by donating through gofundme. If you want to offer help in a different way, you can reach us at: nashornfund@gmail.com. We will then ensure that all your messages reach the men.

Thanks for your support!!

Lonneke, Nicole and Judith from The Netherlands

====

Onze mannen en vrienden hebben de afgelopen vier jaar al hun vrije tijd en veel geld in hun geliefde project gestoken. Door een desastreuze brand afgelopen zondag was in 10 minuten alles weg.  De Nashorn, onderdelen, aankleding en 20 jaar verzamelen van rekwisieten.... alles is weg of zwaar beschadigd.

Wij hopen dat jullie onze mannen een steuntje in de rug  gunnen om dit project weer op te kunnen pakken.  Er is geld nodig voor materialen, onderdelen en tijdelijk onderdak.  De totale geschatte schade bedraagt € 200.000. Maar om een goede doorstart te kunnen maken zou € 65.000 helemaal fantastisch zijn.

Jullie kunnen onze mannen helpen door te doneren via gofundme. Wil je op een andere manier hulp bieden of vind je het niet prettig om via gofundme te doneren, dan kunnen jullie ons bereiken op: nashornfund@gmail.com. Wij zorgen er dan voor dat al jullie berichten bij de mannen terecht komen.

Bedankt voor jullie steun!!

Lonneke, Nicole en Judith 
+ Read More
UPDATE JUNE 4TH 2019

To thank all of you we've compiled a short movie to show our gratitude. Thanks to all of your (financial and emotional) support our husbands and friends have started to ressurect the Nashorn!

THANK YOU ALL!!!!!

=======================================

UPDATE 4 JUNI 2019

Om al onze donateurs te bedanken hebben we een kort filmpje gemaakt om onze dankbaarheid te tonen.
Dankzij jullie (financiële en emotionele) steun zijn onze mannen en vrienden weer gestart om de Nashorn te laten herleven.

BEDANKT!!!!!!
+ Read More
UPDATE MARCH 21st 2019

Another update from The Netherlands. Thank you all for your donations and kinds words, these have certainly helped our husbands and friends to carry on. As a lot of you already know they have an association called Aces, the beneficiary of this campaign. They are extremely grateful for your kind words, helpful remarks and donations.
At this point you have donated over € 10.500 through Gofundme for the restoration of the Nashorn. The money raised through Gofundme will be used, among other things, for:
• A new space where the Nashorn (Phoenix) can stand and where the men can resume restoration;
• Replacement for burnt parts of the Nashorn (like the rubbers on the tracks);
• Replacement for parts that were ready to be fitted on the Nashorn;
• Replacement for other items that were lost in the fire (like for instance props)
We will definitely keep you posted on what the Aces are using the funds on in the following weeks. If you have any questions about how the money is being used you can always ask the Aces on Facebook: https://www.facebook.com/Nashorn.SD.KFZ.164.restauration

===================

UPDATE 21 MAART 2019

Hier weer een update van ons. Bedankt voor alle donaties en mooie woorden, dit heeft onze mannen en vrienden enorm gesterkt om weer verder te gaan met de restauratie van de Nashorn.
Zoals velen van jullie weten vormen ze samen vereniging Aces, zij zijn dan ook de begunstigden van deze Gofundme actie.
Op dit moment hebben jullie al ruim € 10.500 gedoneerd via Gofundme voor de restauratie van de Nashorn. Dit geld zal, onder andere, gebruikt worden voor:
• Een nieuwe locatie waar de Nashorn gestald kan worden en waar de Aces verder kunnen gaan met de restauratie;
• Vervanging van verbrande onderdelen van de Nashorn (denk hierbij onder andere aan de rubbers van de tracks);
• Vervanging van onderdelen welke klaar lagen om gemonteerd te worden;
• Vervanging van andere zaken die verloren zijn gegaan in de brand (bijvoorbeeld rekwisieten)
We houden jullie op de hoogte van wat de Aces de komende tijd gaan doen met jullie donaties. Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben over wat er met de donaties wordt gedaan, of andere vragen hebben over de Nashorn, dan kunnen jullie die vragen stellen aan de Aces via Facebook: https://www.facebook.com/Nashorn.SD.KFZ.164.restauration
+ Read More
UPDATE THURSDAY MARCH 14, 2019:

We are very pleased to see that our cause is so appreciated and that so many donations have already been made. This gives our men so much support that they start to get some hope again to raise the "Phoenix" out of the ashes.

We notice that there are people who cannot or do not want to donate through Gofundme, but would like to make a donation. We've worked out other ways for donation, please contact us at: nashornfund@gmail.com for more information.
In addition, we opened a bank account last Tuesday, but it is not expected to be active until March 20, 2019. If you would like to transfer the money yourself to that bank account, we would ask you to send an e-mail to nashornfund@gmail.com and we will let you personally know what the bank account number is.

We want to thank all donors and people who have shown their support in any way and we hope that together we and all future donors can ensure that our men and friends can fully restore the Nashorn.

=====

UPDATE DONDERDAG 14 MAART 2019:

Het doet ons erg goed om te zien dat onze actie zo gewaardeerd wordt en dat er al zoveel donaties zijn gedaan. Dit geeft onze mannen zo veel steun, dat ze weer wat hoop beginnen te krijgen om de “Phoenix” uit de as te laten herrijzen.

We merken dat er mensen zijn die niet via Gofundme kunnen of willen doneren, maar wel graag een donatie willen doen. Inmiddels hebben we ook andere manieren opengesteld, voor meer informatie daarover kunt u ons bereiken middels e-mail: nashornfund@gmail.com.

Daarnaast hebben we afgelopen dinsdag een bankrekening geopend, echter is deze naar verwachting pas vanaf 20 maart 2019 actief. Mocht je graag het geld zelf overmaken op die bankrekening, dan willen we je verzoeken om een e-mail te sturen naar nashornfund@gmail.com, dan laten we je persoonlijk weten wat het bankrekening nummer is.

We willen alle donateurs en mensen die op wat voor manier dan ook hun steun hebben betuigt heel erg bedanken. We hopen dat we samen met jullie en alle toekomstige donateurs ervoor kunnen zorgen dat onze mannen en vrienden de Nashorn weer volledig kunnen restaureren.
+ Read More
Read a Previous Update

€12,411 of €65,000 goal

Raised by 174 people in 5 months
Created March 12, 2019
Friends of Nashorn restoration
on behalf of Tom van den Berg
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
BH
€5
Bob Howie
2 months ago
€15
Anonymous
2 months ago
€41
Kevin Tong
2 months ago
€65
Anonymous
2 months ago
SM
€50
Steven Marthinsen
2 months ago
SH
€150
Steven Howell
2 months ago
AC
€30
Andrew Cummings
2 months ago
ER
€20
Erik Rice
2 months ago
NL
€25
Niclas Lindberg
2 months ago
€10
Richard Webb
2 months ago
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a €5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.