1
1

Luật Khoa - Báo chí độc lập

$15,000 goal

Campaign created 10 months ago
Created July 30, 2018
Luật Khoa tạp chí  là một tờ báo độc lập, phi lợi nhuận và nói KHÔNG với mọi hình thức kiểm duyệt. 

Được sáng lập năm 2014 tại địa chỉ luatkhoa.org với nhóm bốn thành viên (Trịnh Hữu Long, Trần Vi, Phạm Đoan Trang và Trương Tự Minh), Luật Khoa giờ đây là một trong số ít những tờ báo độc lập ở Việt Nam, với sứ mệnh phổ biến thông tin và kiến thức về chính trị và pháp luật; cổ xuý và bảo vệ dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. 

Chúng tôi hướng đến báo chí chuyên nghiệp và chất lượng cao. Chúng tôi muốn báo chí độc lập trở thành một chuẩn mực mới trong xã hội. Và chúng tôi tin rằng báo chí độc lập sẽ sớm trở thành một điều bình thường hiển nhiên ở Việt Nam. 

Luật Khoa hướng đến xây dựng một mô hình báo chí sống dựa chủ yếu vào đóng góp của độc giả, thay vì quảng cáo hay các nhà tài trợ lớn.

Điều đó có nghĩa là chúng tôi cần từng đồng bạc lẻ của bạn để trả lương cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, và nhân viên quản lý, cũng như chi phí kỹ thuật cho website và các chi phí hành chính khác. 

Bạn muốn có thêm thông tin và kiến thức về chính trị và pháp luật? Hãy đóng góp cho Luật Khoa!

Bạn muốn người thân, bạn bè và công chúng nói chung hiểu biết hơn về dân chủ, nhân quyền và pháp quyền? Hãy đóng góp cho Luật Khoa! 

Bạn muốn một ngày không xa sẽ có một nền báo chí tự do, độc lập, không bị chính quyền kiểm soát ở Việt Nam? Hãy đóng góp cho Luật Khoa! 

Chúng tôi sử dụng cẩn trọng và công khai các khoản đóng góp của bạn. Mời bạn xem  danh sách năm 2016   và 2017 . 

Một đồng bạc lẻ của bạn cũng đủ để tạo ra một nước Việt Nam tốt hơn và tự do hơn. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: editor@luatkhoa.org. Trang dự phòng của chúng tôi: https://bit.ly/luatkhoa.
+ Read More

$15,000 goal

Campaign created 10 months ago
Created July 30, 2018
Your share could be bringing in donations. Sign in to track your impact.
   Connect
We will never post without your permission.
In the future, we'll let you know if your sharing brings in any donations.
We weren't able to connect your Facebook account. Please try again later.
No donations yet. Help launch this campaign and become the first donor.
or
Use My Email Address
By continuing, you agree with the GoFundMe
terms and privacy policy
There's an issue with this Campaign Organizer's account. Our team has contacted them with the solution! Please ask them to sign in to GoFundMe and check their account. Return to Campaign

Are you ready for the next step?
Even a $5 donation can help!
Donate Now Not now
Connect on Facebook to keep track of how many donations your share brings.
We will never post on Facebook without your permission.