WOW Film Festival 2020

WOW Wales One World Film Festival connects Welsh communities with global issues through the powerful medium of film.

In recent years public funding for film festivals in Wales has become increasingly limited so we are appealing to our audiences for support.

Many of the films that we show are not in distribution in the UK so your only chance to see them is at WOW Film Festival. However this also means they are more expensive for us to bring to Wales.

The funds raised through this crowd funding campaign will go towards paying the screening fees for next year's festival. This will allow us to continue to bring you the kind of adventurous, eclectic range of films that you have enjoyed over the last 18 years.

Thanks to the generosity of one of our loyal supporters any donation you make, however small (or indeed large!) will be matched, doubling the value of your gift to the festival.

If you value what WOW Film Festival brings to your local cinema and wish to see it continue in the same vein, please give generously.


Thank you

David Gillam

WOW Wales One World Film Festival DirectorMae Gŵyl Ffilm WOW  yn cysylltu cymunedau Cymru â materion byd-eang drwy gyfrwng nerthol ffilm.

Yn y blynyddoedd diwethaf mae cyllid cyhoeddus ar gyfer gwyliau ffilm yng Nghymru wedi dod yn fwyfwy cyfyngedig felly rydym yn apelio at ein cynulleidfaoedd am gefnogaeth.

Nid oes llawer o'r ffilmiau rydym yn eu dangos yn cael eu dosbarthu yn y DU, felly eich unig gyfle i'w gweld yw yng Ngŵyl Ffilm WOW. Fodd bynnag, mae hyn hefyd yn golygu eu bod yn ddrutach i ni ddod â hwy i Gymru.

Bydd yr arian a godir drwy'r ymgyrch ariannu torfol hon yn mynd tuag at dalu'r ffioedd sgrinio ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf. Bydd hyn yn caniatáu i ni barhau i allu cyflwyno i chi'r ystod o ffilmiau anturus, eclectig yr ydych wedi'u mwynhau dros y 18 mlynedd diwethaf.

Trwy haelioni un o'n cefnogwyr ffyddlon, caiff unrhyw rodd, waeth pa mor fach (neu fawr!) a roddir gennych, ei chyfateb, gan ddyblu gwerth eich rhodd i'r ŵyl.

Os ydych chi'n gwerthfawrogi'r hyn mae Gŵyl Ffilm WOW yn ei gyflwyno i'ch sinema leol ac yn dymuno ei weld yn parhau yn yr un modd, rhowch yn hael.
 

Diolch

 

David Gillam

Cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un (WOW)

Donations ()

 • Berit Bliesemann De Guevara 
  • £30 
  • 3 mos
 • Julie Speechley 
  • £50 
  • 9 mos
 • Alayne Jenkins 
  • £25 
  • 10 mos
 • David Gillam 
  • £60 
  • 10 mos
 • Alan Hewson 
  • £20 
  • 10 mos
See all

Organizer

Rhowan Alleyne 
Organizer
Aberystwyth Arts Centre, Wales, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more