Vrijeschool Harlingen in oprichting

Wij zijn een ouderinitiatief voor het oprichten van een vrijeschool (basisschool) in Harlingen, Friesland.

In een snel veranderende wereld wordt er een steeds groter beroep gedaan op de flexibiliteit en veerkracht van kinderen. De eisen worden hoger. Met name onder ouders groeit de behoefte aan onderwijs dat zich richt op het totale kind en niet alleen op cognitieve prestaties. Op wezenlijk gezien worden als mens in ontwikkeling en niet als een set aan cito scores met minnen en plussen. Op aandacht voor de basis van het leven; de aarde en de natuur.

Een vrijeschool. Een school die staat voor een brede en evenwichtige ontwikkeling van kinderen door te leren met hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen). Een school waarin er aanspraak wordt gedaan op het creatieve vermogen en veel aandacht is voor belevend leren. Waarbij het verwerven van zelfkennis en zelfvertrouwen een belangrijk streven is. Een school waarbij de natuur en het ritme van de seizoenen een belangrijke leidraad vormt voor het onderwijs.


Friesland telt welgeteld 1 vrijeschool en die staat in Leeuwarden. 
Harlingen biedt een unieke omgeving om deze bijzondere onderwijsvorm te huisvesten, zo dicht bij het wad, de zee en de getijden.

In de beginfase van het stichten van een (vrije)school is er nog geen financiering, maar zijn er wel kosten die gemaakt moeten worden. Denk aan het oprichten van een stichting bij de notaris, organiseren van (informatie)bijeenkomsten, maken van flyers, posters etc.

Draag jij ons ook een warm hart toe? Doneer dan en draag bij aan de realisatie van Vrijeschool Harlingen!

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (1)

Susanne Van Drumpt
Organizer
Harlingen
Mo Van Der Linden
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.