Voedselhulp, schoolgeld, glazen ramen

Mag ik u voorstellen aan de familie Lamin en Caddy Corra en hun vijf kinderen in The  Gambia .

(Op de foto is ze zwanger vaar haar inm geboren vijfde kind )


Lamin al jaren werkzaam in een hotel , is per 15 Maart 2020 ontslagen net als duizenden collega's van hem in de toeristen sector.

Vanwege de Lock Down en totale sluiting van de toeristen sector

Dit is heel zwaar  voor de de familie Corra,  die leven van het werk in de toeristen sector 

Want Gambia  kent geen sociale voorzieningen zoals wij die kennen.

Lamin en zijn gezin die weer op hun beurt uitmaken van een groter familie verband,   met broers en zusters die het ook allemaal erg moeilijk  hebben.

Daarom vraag ik namens de familie Lamin Corra en ook zijn broers en zusters met kinderen uw hulp.

Honger ligt namelijk op de loer .

Ook kletterde de regende via vier glas loze ramen ( gaten) in hun huis naar binnen.

Tijdens de talrijke en uren durende wolkbreuken tijdens het vier maanden durende regen seizoen .

Ook daar vraag ik namens hen hulp voor.

Dat er glazen ramen in gezet kunnen worden.

52399496_1604703095682406_r.jpeg
Ik zelf verzend al regelmatig bananendozen met kleding en andere spullen naar de familie. 

Zelfs een 2 de hands fiets 

En ook al verschillende keren geld overgemaakt om een pak rijst van 50 KG te kopen.

Maar de problemen zijn nu zo groot dat ik het niet meer alleen kan en om uw hulp vraag.

Al het geld van de donaties zullen via ACE Money transfer of Western Union overgemaakt worden naar me Gambiaanse vrienden
52399496_1605265436220407_r.jpeg
Elke donatie hoe klein ook helpt

Alvast heel erg bedankt namens Lamin, Caddy,  en hun 5 kinderen.


Englisch:

May I introduce you to the Lamin and Caddy Corra family and their five children in The Gambia.

(In the photo she is pregnant with her fifth child born inm)


Lamin has been working in a hotel for years, has been fired as of 15 March 2020, just like thousands of his colleagues in the tourist sector.

Because of the Lock Down and total closure of the tourist sector

This is very difficult for the Corra family, who live off their work in the tourism sector

Because The Gambia does not have social services as we know them.

Lamin and his family, in turn, are part of a larger family relationship, with brothers and sisters who are all struggling too.

That is why I ask for your help on behalf of the Lamin Corra family and also his brothers and sisters with children.

Hunger is lurking.

The rain also rattled into their house through four glassless windows (holes).

during the numerous and hour-long cloudbursts during the four-month rainy season.

I also ask for help on their behalf.

That glass windows can be installed.


I regularly send banana boxes with clothes and other items to the family.

Even a second hand bicycle

And also transferred money several times to buy a 50 KG packet of rice.

But the problems are now so great that I can no longer do it alone and ask for your help.

All money from the donations will be transferred via ACE Money transfer or Western Union to my Gambian friends

Every donation, however small, helps

Thank you very much on behalf of Lamin, Caddy, and their 5 children

Donations

 • Edwin Zwaan 
  • €5 
  • 16 d

Organizer

Jan Jaap Poldervaart 
Organizer
Amsterdam Binnenstad en Oostelijk Havengebied, NL

 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more