Verhalen van Grootma

This project is in memory of my Grandmother, Isa Eggink-Hoog.
(Nederlands hieronder)
She wrote and told many stories and fairytales. These are now in her Storybook in one of the family houses told on some occasions. I would love to digitalise, translate and record these stories so that they will be accessible to more people in an easy way. Because Grandma believed stories are crucial parts of our lives, in raising kids and to be(come) better people. 

My name is Theodora, one of her many granddaughters and I am an enthusiastic storyteller and writer, much inspired by my grandmother ofcourse! I believe that Grandmother’s stories are very special indeed and that we could all benefit from their wisdom and beauty. 

The amount is a rough estimate of what it will cost me to work on this full-time for about 2 months. If the amount is less, I might choose to do less stories, not translate them or not record them with my voice. Even though that would be a hard decision because I know not everyone reads as well or is able to understand Dutch. There will also be costs for technical equipment and software needed for the recordings. 

One of the stories I have already translated and digitalised, it’s on my website

Lots of love, 
Theodora (Tetske)

Dit project is ter nagedachtenis aan Grootma, Isa Eggink-Hoog. 

De verhalen die ze schreef en vertelde staan in haar verhalenboek die nu op een plank bij een van onze familieleden staat en worden soms gelezen op speciale gelegenheden. Ik wil graag deze verhalen digitaliseren, vertalen en inspreken, zodat ze makkelijk en voor meer mensen toegankelijk zullen zijn. Volgens haar zijn verhalen namelijk cruciaal in de opvoeding van kinderen en voor volwassenen om betere mensen te worden.

Ik ben Theodora, haar kleindochter, een professioneel verhalenverteller door Grootma gestimuleerd en geïnspireerd. Ik geloof dat de verhalen van Grootma heel bijzonder zijn en dat we de wereld een beetje beter begrijpen en aankunnen als we deze vertellingen tot ons nemen.

Het geld is een grove schatting van de kosten om 2 maanden full-time hieraan te werken. Als er minder wordt opgehaald kan ik ervoor kiezen om minder verhalen, geen vertalingen te doen of ze niet in te spreken. Echter ik denk dat dat een lastige keuze is aangezien niet iedereen even graag en goed leest en niet iedereen Nederlands verstaat. Er zullen ook kosten zijn voor technisch materiaal en software nodig voor de opnames. 
Kijk op mijn website waar ik het eerste verhaaltje al heb vertaald en gedigitaliseerd.

Met liefde,
Theodora (Tetske)
 • Tina Broers-Eggink
  • €50 
  • 6 d
 • Michel van der Kolk
  • €23 
  • 9 d
 • Anneke Broers
  • €25 
  • 22 d
 • Elianne Eggink
  • €20 
  • 26 d
 • Rutger Van Dun
  • €25 
  • 1 mo
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

Theodora Van Dun
Organizer
Raised €85 from 4 donations
Assendelft
Juliette Eggink
Team member
Mimi Van Dun
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.