Help for Nina !


Nina is an adorable baby with big smile constantly on her face. Her mental capabilities are perfectly normal. She is showing massive interest in the world around her. Nina's cheerfulness is contagious and she is always full of positive energy despite the pain she battles every day. Unfortunately 
she suffers from metatropic dysplasia, ultra rare genetic disease.

Metatropic dysplasia is a skeletal and neurological disorder characterized by short stature with skeletal abnormalities and hypotonic tone (very weak muscles in whole body). There is only 100 cases of metatropic dysplasia patients recoded in the whole history of medicine, only around 30 living now days. Skeletal problems associated with metatropic dysplasia include abnormal curvature of the spine called kyphoscoliosis. Other skeletal problems are joint deformities called contractures that restrict the movement of joints in the shoulders, elbows, hips and knees. These are very painful symptoms. Nina is 9 months old but unfortunately she is not able to sit, crawl or even roll over.

Apart of her limitations and pain there is one more massive threat. Flattened bones of the spine are causing excessive movement of spinal bones in the neck that can damage the spinal cord. This mean that it is just a matter of time when she will get paralysed.... and die. But there is a hope... Dr William Mackenzie from Nemours Alfred I. duPont Hospital for Children in Willimington USA is the only person that is able to help. Nina needs at least two surgeries for her spine that will prevent the worst. She will then need a long physio. Nina will also need to travel to USA every year to monitor her spine. The total cost of this treatment might exceed $300.000. So as you see there is a chance for her to have a good life but not without financial support.Nasza piękna córeczka Nina cierpi na dysplazję metatropiczną, bardzo rzadką chorobę genetyczną.


Dysplazja metatropiczna jest zaburzeniem szkieletowym i neurologicznym charakteryzującym się niskim wzrostem z nieprawidłowościami szkieletowymi i tonem hipotonicznym (bardzo słabe mięśnie całego ciała). Istnieje tylko 100 przypadków z dysplazją metatropiczną w całej historii medycyny, około 30 obecnie żyjących. Problemy szkieletowe związane z dysplazją metatropiczną obejmują nieprawidłową krzywiznę kręgosłupa zwaną kifoskoliozą. Inne problemy szkieletowe to deformacje stawów zwane przykurczami, które ograniczają ruch stawów w barkach, łokciach, biodrach i kolanach. To są bardzo bolesne objawy. Nina ma 9 miesięcy. Niestety nie jest w stanie siedzieć, pełzać, a nawet leżeć na brzuszku.


Nina jest uroczym dzieckiem z dużym uśmiechem na twarzy. Jej zdolności umysłowe są całkowicie normalne. Wykazuje ogromne zainteresowanie otaczającym ją światem. Radość Niny jest zaraźliwa. Zawsze jest pełna pozytywnej energii pomimo bólu, z którym walczy każdego dnia. Poza jej ograniczeniami i bólem jest jeszcze jedno ogromne zagrożenie. Spłaszczone kręgi kręgosłupa powodują nadmierny ruch kości kręgosłupa w szyi, co może uszkodzić rdzeń kręgowy. To oznacza, że ​​to tylko kwestia czasu, kiedy zostanie sparaliżowana ... i umrze.
Ale jest nadzieja ... Dr William Mackenzie z Nemours Alfred I. DuPont Hospital for Children w Willimington USA jest jedyną osobą, która może pomóc. Nina potrzebuje co najmniej dwóch operacji kręgosłupa, które zapobiegną najgorszemu. Bedziemy musieli co roku jeździć do USA, żeby monitorować jej kręgosłup. Całkowity koszt takiego leczenia może przekroczyć 300 000 USD. Więc jak widzisz, jest dla niej szansa na dobre życie, ale nie bez finansowego wsparcia.
 • Adam Glowacz
  • £30 
  • 25 mos
 • Anonymous
  • £60 
  • 25 mos
 • Anonymous
  • £100 
  • 49 mos
 • Anonymous
  • £50 
  • 49 mos
 • Emilia Glowa
  • £5 
  • 49 mos
See all

Organizer

Mariusz Pyszniuk
Organizer
Hinckley, East Midlands, United Kingdom

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.