Concertreis MSO en RSO ; Concert trip MSO and RSO

Wij zijn het MSO (Enschede) en het RSO (Rotterdam), 2 studenten orkesten die samenwerken om in de zomervakantie van 2023, gedurende 6 dagen op concertreis te gaan naar Kopenhagen.

Gedurende een concertreis hebben wij meerdere repetities om alles uit het repertoir te halen, waarna wij meerdere concerten in de omgeving zullen geven. Dit is een unieke kans voor onze orkestleden om zich muzikaal verder te ontwikkelen en hun horizon te verbreden. Verder krijgen zij de kans om een nieuwe stad en cultuur te ontdekken, waar de meeste nog nooit in aanraking mee zijn geweest.

De fondsen hebben wij erg hard nodig om de busreis, het onderdak en de concertlocaties te betalen. Als studentenorkesten is het lastig om de begroting rond te krijgen, al helemaal met zo'n grote concertreis, daarom vragen wij jullie om een kleine donatie voor onze reis!

_________________________________________________________________________

We are the MSO (Enschede) and the RSO (Rotterdam), 2 student orchestras working together to go on a 6-day concert trip to Copenhagen during the summer holidays of 2023.

During a concert trip, we have several rehearsals to get everything out of the repertoire, after which we will give several concerts in the area. The concert trip is a unique opportunity for our orchestra members to develop musically and broaden their horizons. They also get the chance to discover a new city and culture, which most have never been in contact with.

We need the funds to pay for the bus trip, accommodation and concert locations. As student orchestras, it is difficult to get around the budget, especially with such a big concert trip; that's why we ask you for a small donation for our trip!

Organizer

Leanne Van Der Leij
Organizer
Enschede

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.