Main fundraiser photo

TEAMAR Te Necesita: Tu Donación, Nuestro Impacto

Donation protected
Hola,
Som les famílies que formen l'Associació TEAMAR i necessitem la teva ajuda.

Per Què és Important Donar a TEAMAR?

L'Associació TEA Asperger Maresme (TEAMAR) és una entitat que es sosté principalment gràcies a les quotes dels seus socis i a les donacions del públic. A diferència dels serveis públics de salut, TEAMAR ofereix una gamma de serveis especialitzats i personalitzats que són fonamentals per al benestar de persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). Sense el suport econòmic de la comunitat, molts d'aquests serveis vitals no podrien dur-se a terme. Per això, la teva contribució és més que necessària; és imprescindible.

1. Atenció Personalitzada i Integral
Des del moment del diagnòstic, TEAMAR ofereix un acompanyament personalitzat als seus usuaris i socis. Aquest suport és vital per ajudar a les persones autistes a adaptar-se i prosperar en diferents etapes de la vida, des de la infància fins a l'edat adulta.

2. Suport Psicològic Especialitzat
L'organització proporciona suport psicològic individual, grupal i a domicili. Aquest tipus d'atenció és essencial per al benestar emocional i psicològic de les persones amb TEA, així com per a les seves famílies.

3. Activitats d'Oci i Formació
TEAMAR organitza activitats d'oci i formació específiques per a nens, adolescents i joves. Aquestes activitats no només són una font de diversió, sinó que també ajuden a millorar les habilitats socials i emocionals dels participants.

4. Orientació Laboral
L'associació també ofereix orientació en la recerca de feina i suport a les empreses per aconseguir una inserció laboral exitosa de persones amb TEA. Això és crucial per a la independència i la inclusió social.

5. Diagnòstic Accessible
A TEAMAR creiem que el diagnòstic és un dret i ofereix la possibilitat de realitzar proves diagnòstiques per a la detecció del TEA. Un diagnòstic precoç pot marcar una gran diferència en la qualitat de vida d'una persona.

6. Conscienciació i Educació
L'associació treballa intensament per difondre i conscienciar sobre l'autisme en tots els àmbits de la societat. L'educació i la conscienciació són clau per combatre l'estigma i la discriminació.

La teva donació pot fer una diferència significativa en la vida de moltes persones. En donar suport a TEAMAR, estàs contribuint a un futur més inclusiu i compassiu per a tothom. No subestimis el poder de la teva contribució; cada euro compta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hola,

Somos las familias que forman la Asociación TEAMAR y necesitamos tu ayuda.

¿Por Qué es Importante Donar a TEAMAR?

La Associació TEA Asperger Maresme (TEAMAR) es una entidad que se sostiene principalmente gracias a las cuotas de sus socios y a las donaciones del público. A diferencia de los servicios públicos de sanidad, TEAMAR ofrece una gama de servicios especializados y personalizados que son fundamentales para el bienestar de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) leve o moderado. Sin el apoyo económico de la comunidad, muchos de estos servicios vitales no podrían llevarse a cabo. Por eso, tu contribución es más que necesaria; es imprescindible.

1. Atención Personalizada e Integral
Desde el momento del diagnóstico, TEAMAR ofrece un acompañamiento personalizado a sus usuarios y socios. Este apoyo es vital para ayudar a las personas autistas a adaptarse y prosperar en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta.

2. Soporte Psicológico Especializado
La organización proporciona soporte psicológico individual, grupal y a domicilio. Este tipo de atención es esencial para el bienestar emocional y psicológico de las personas autistas, así como para sus familias.

3. Actividades de Ocio y Formación
TEAMAR organiza actividades de ocio y formación específicas para niños, adolescentes y jóvenes. Estas actividades no solo son una fuente de diversión, sino que también ayudan a mejorar las habilidades sociales y emocionales de los participantes.

4. Orientación Laboral
La asociación también ofrece orientación en la búsqueda de empleo y apoyo a las empresas para lograr una inserción laboral exitosa de personas con TEA. Esto es crucial para la independencia y la inclusión social.

5. Diagnóstico Accesible
TEAMAR cree que el diagnóstico es un derecho y ofrece la posibilidad de realizar pruebas diagnósticas para la detección del TEA. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida de una persona.

6. Concienciación y Educación
La asociación trabaja intensamente para difundir y concienciar sobre el autismo en todos los ámbitos de la sociedad. La educación y la concienciación son clave para combatir el estigma y la discriminación.

Tu donación puede hacer una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Al apoyar a TEAMAR, estás contribuyendo a un futuro más inclusivo y compasivo para todos. No subestimes el poder de tu contribución; cada euro cuenta.
Donate

Donations (1)

 • Nerea Nicolas
  • €5 
  • 8 mos
Become an early supporter

Your donation matters

GoFundMe protects your donation

We guarantee you a full refund for up to a year in the rare case that fraud occurs. See our GoFundMe Giving Guarantee.

Donate

Organizer

TEAMAR ASPERGER MARESME
Organizer
El Masnou

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about

 • Trusted

  Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee