Tanden Frisk: Barnens Tänder i Fokus


Vi är två tandläkarstudenter från Karolinska Institutet som leder ett projekt inom Swedish Organisation of Global Health (SOGH) med namnet Tanden Frisk.

SOGH är en ideell förening som stödjer internationella projekt inom global hälsa och mänskliga rättigheter och har kompetens inom folkhälsovetenskap, psykologi, allmän hälsa och tandvård. Sedan 2014 när vi grundades av studenter inom folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet, har vi arbetat aktivt med ett flertal internationella partnerskap. 

Nyligen publicerade studier visar på fortsatt ojämlikhet gällande oral hälsa och kariesfrekvens utifrån socioekonomiska faktorer. Dessa studier visar ett samband mellan socioekonomi och oral hälsa både hos vuxna och barn (Kramer, A. A et al; Hakeberg, M. Et al).  Mot denna bakgrund anser vi på SOGH att det är viktigt att nå ut till socioekonomiskt utsatta områden med mål att minska denna ojämlikhet.

Med projektet Tanden Frisk vill vi genom workshops bidra med verktygen och kunskapen som behövs för att ta hand om sina tänder. Vi vill rikta oss både mot barn och unga samt föräldrar i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholms län.

I projektet ingår för närvarande två tandläkarstudenter. Vår plan är att sprida information om tandvård och rätt munhygien genom inspirerande workshops som är specialanpassade till målgruppen.

Ni kan läsa mer om SOGH och Tanden Frisk på http://sogh.se/our-work/tanden-frisk/ 

För tillfället saknar vårt projekt en budget utan många av de tandvårdsprodukter som vi använder på våra workshops eller delar ut till deltagare har vi fått sponsrade från olika föreningar och företag.

Vi skulle gärna vilja införskaffa både återanvändbara - och engångsmaterial till våra workshops som för tillfället saknar många praktiska övningar och består till största del av föreläsning och lekar.

Med en budget kommer vi inte bara kunna planera fler workshops utan också kunna ha möjligheten att utveckla och förbättra våra workshops utifrån deltagarnas önskemål.

Donations

 • Sam Nayif 
  • kr150 
  • 10 mos
 • Arthur Artlock  
  • kr200 
  • 10 mos
 • Mira Florin 
  • kr200 
  • 10 mos

Organizer

Arthur Artlock 
Organizer
Stockholm, AB, Sweden
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more