Support for Ukraine´s refugees

The Foodex Group (Foodex , Cominport Spain, Cominport Poland and Keta Foods Portugal) wants to help refugees from the Ukraine war who have arrived in the community of Nowa Iwiczna, which is 1 kilometer from the Cominport Poland headquarters.

We will collaborate with the municipality of Lesznowola, (we have already visited) to help the refugees from the Piaseczno district.
For this we have opened a bank account in Poland in the name of Cominport Poland Spolkazo.o special for donated funds, to receive the funds from Gofundme and then share with the institution that will be in charge of buying the necessary products and financially supporting the refugees.
All donations will be shared with pictures and assurances that the funds are to support the refugees.

Summary, message from the contacted institution: Nowa Iwiczna on 3/24/22 had a number of refugees from Ukraine residing in the Lesznowola community of 1276 people (665 children, 565 women, 45 men) mostly women with children and old man. The vast majority of whom were taken in by local residents in their homes. 

Since the beginning of the war in Ukraine, with the arrival of the first refugees, they have started to collect the necessary products to be supplied with essential goods. The warehouse and collection point is located in Janczewice and is open 6 days a week. Every day refugee families can collect the products they need. (109 families use help from the community warehouse every day)

Recently a community organized refugee stay point was also established in Nowa Iwiczna - 7 women and 11 children have already found refuge. (attached picture)

The help they organize is permanent, every day there is an effort to provide refugees in the community with all possible help.

Together with our friends, collaborators and our clients we will be very grateful to those who collaborate in this project, as well as for the help and support possible for all displaced people.

Thank you!

Português
O Grupo Foodex (Foodex, Cominport Espanha, Cominport Polónia e Keta Foods Portugal) pretende ajudar os refugiados da guerra da Ucrânia chegados à comunidade de Nowa Iwiczna que fica a 1 kílometro  da sede da Cominport Polónia.

Vamos colaborar com o município de Lesznowola, (já fomos visitar) para ajudar os refugiados do distrito de Piaseczno.
Para isso abrimos uma conta bancária na Polônia em nome da Cominport Polónia Spolkazo.o especial para fundos doados,  para receber os fundos do Gofundme e depois partilhar com a instituição que se encarregará de comprar os produtos necessários e apoiar financeiramente os refugiados.

Todas as doações vão ser partilhadas com imagens e garantias que os fundos são para apoiar os refugiados.

Resumo, mensagem da instituição contactada: Nowa Iwiczna a 24/03/22 tinha um  n.º de refugiados da Ucrânia residentes na comunidade de Lesznowola, de 1276 pessoas (665 crianças, 565 mulheres, 45 homens) maioria mulheres com os filhos e idosos. A grande parte dos quais foram acolhidos pelos residentes locais em suas casas. 

Desde o início da guerra na Ucrânia, com a chegada dos primeiros refugiados, começou-se a recolher os produtos necessários para lhes serem fornecidos de bens essenciais. O armazém e o ponto de recolha está localizado em Janczewice e está aberto 6 dias por semana. Todos os dias as famílias refugiadas podem recolher os produtos que necessitam. (109 famílias utilizam diariamente  ajuda do armazém comunitário)

Recentemente também foi criado um ponto de estadia de refugiados organizado comunitariamente em Nowa Iwiczna - 7 mulheres e 11 crianças já encontraram o refúgio. (anexo imagem)

A ajuda que organizam é permanente, todos os dias há um esforço para fornecer aos refugiados na comunidade toda a ajuda possível.

Em conjunto com os nossos amigos, colaboradores e nossos clientes ficaremos muito gratos a quem colaborar neste projecto, assim como pela ajuda e apoio possível a todos os deslocados.

Obrigado!

Polaco
Grupa Foodex (Foodex, Cominport Hiszpania, Cominport Polska i Keta Foods Portugalia) chce pomóc uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do gminy Nowa Iwiczna, znajdującej się 1 km od siedziby polskiego oddziału Cominport.

Będziemy współpracować z gminą Lesznowola (z którą został już nawiązany kontakt), aby pomóc uchodźcom, znajdującym się w powiecie piaseczyńskim.

W tym celu otworzyliśmy konto bankowe w Polsce w imieniu Cominport Polska Sp. Z o.o. dla darowizn, które następnie poprzez Gofundme zostaną przekazane instytucji odpowiedzialnej za zakup niezbędnych produktów oraz wsparcie finansowe uchodźców.

Wszystkie darowizny zostaną udostępnione wraz ze zdjęciami, aby zapewnienić, że przekazane fundusze mają za zadanie wspierać uchodźców.

Podsumowując, z wiadomości otrzymanej od instytucji urzędowej, z którą jesteśmy w kontakcie: na dzień 24 marca 2022 w gminie Lesznowola zamieszkało 1276 uchodźców z Ukrainy, w większości to kobiety z dziećmi i starsi mężczyźni (665 dzieci, 565 kobiet, 45 mężczyzn). Większość została przyjęta przez okolicznych mieszkańców w swoich domach.

Od początku wojny na Ukrainie, wraz z przybyciem pierwszych uchodźców, rozpoczęła się zbiórka niezbędnych produktów. Magazyn i punkt odbioru znajduje się w Janczewicach i jest czynny 6 dni w tygodniu. Każdego dnia rodziny uchodźców mogą odebrać tam potrzebne im produkty (109 rodzin codziennie korzysta z pomocy z gminnego magazynu).

Niedawno w Nowej Iwicznej powstał również zorganizowany przez gminę punkt pobytu uchodźców, gdzie schronienie znalazło już 7 kobiet i 11 dzieci (załączone zdjęcie).

Organizowana przez nich pomoc jest stała. Każdego dnia podejmują starania, aby zapewnić uchodźcom wszelką możliwą pomoc.

Razem z naszymi przyjaciółmi, współpracownikami i naszymi klientami będziemy bardzo wdzięczni za współpracę przy tym projekcie, jak również za pomoc i wsparcie dla wszystkich uchodźców.

Dziękujemy!

Donations (79)

See top
 • Anonymous
  • €50 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €50 
  • 1 yr
 • Xue Hu
  • €50 
  • 1 yr
 • Terumi Shinozaki
  • €50 
  • 1 yr
 • Teppei Maruyama
  • €200 
  • 1 yr
See all

Organizer

Anabela Marcelino
Organizer
Vialonga

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.