Student ondernemen (Hogeschool Rotterdam)

ENGLISH:
I am a second year student (AD entrepreneur) and as a freelancer / starting entrepreneur it has become very difficult to get through these difficult times.
The government support is 0.0 for freelancers who study ... so no financial support and repayment of the TOZO scheme, ....
Since March 2019 I have to borrow everything and live on a minimal amount, only I can no longer do without income.
This makes it financially smarter to pause my studies and apply for social assistance, but I hope not to have to make that choice ...
I need help with: tuition fees, expenses, and to invest in my business concept!
I hope to be able to implement my business plan, as this is part of my graduation in February.

My concept relates to reducing obesity and stimulating people to keep moving! To be able to "test" this (before it is actually switched off) I need a buffer, I don't have one and that is why I am now stuck in this part of my training!

Testing of my service will have to start this month!

Who wants to help / invest?

Nederlands:
Ik ben tweedejaars student (AD ondernemen) en als freelancer/startende ondernemer is het erg lastig geworden om deze lastige tijden door te komen.
De steun van de overheid is 0.0 voor freelancers die studeren...  geen financiële steun dus en terugbetalen van de TOZO-regeling,....  
Ik moet sinds maart 2019 alles lenen en leven van een minimaal bedrag, enkel lukt het niet meer zonder inkomen.
Hierdoor is het financieel slimmer mijn studie te pauzeren en de bijstand aan te vragen, echter hoop ik die keuze niet te hoeven maken...
Ik heb hulp nodig bij :collegeld ,aste lasten, en om te investeren in mijn business concept! 
Ik hoop mijn bedrijfsplan uit te kunnen voeren,  dit is immers een onderdeel van mijn afstuderen in februari.

Mijn concept heeft betrekking op het verminderen van overgewicht en het stimuleren van mensen om te blijven bewegen! Om dit te kunnen "testen" (voor het daadwerkelijk uitgezet wordt) heb ik een buffer nodig, die heb ik niet en daardoor loop ik nu vast bij dit onderdeel van mijn opleiding! 

Het testen van mijn dienst zal deze maand moeten worden gestart!

Wie wilt er helpen/investeren?

  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more