Energie voor Oekraïne

ENGLISH BELOW

Waarom is dit nu nodig?
Stroomvoorzieningen in het hele land zijn het doelwit van raketaanvallen. Hierdoor zitten o.a. ziekenhuizen zonder goede stroomvoorziening. Momenteel zitten ook meer dan 1 miljoen huishoudens zonder stroom en er staat een ijskoude winter voor de deur.

Wat doen wij?
Elke dag rijden we vrachtwagens met hulpgoederen en generatoren vanuit Nederland tot diep in Oekraïne. Wij komen op plaatsen waar het nu direct nodig is. Waar anderen dat niet doen.Wat is de impact van deze actie?
Noodstroomvoorziening is de komende tijd echt essentieel. We hebben al vele aggregaten naar alle uithoeken van Oekraïne gebracht in alle maten en vormen. Het probleem is echter nog lang niet opgelost, wij zullen doorgaan met het leveren van Generatoren zolang dit nodig is!Waarom doneren via ons?
Wij zijn een groep van Nederlandse ondernemers die door de oorlog Oekraïne hebben moeten verlaten. We hebben onze krachten gebundeld en de Stichting ‘De Leeuw Kyiv’ opgericht. Wij besteden niets uit en hebben zo de controle over de transportlijn van inzameling tot en met de distributie.

Ons netwerk met onze lokale contacten ter plaatse waar wij al jaren mee werken, zorgen ervoor dat wij snel en efficiënt onze goederen op plaatsen krijgen waar anderen niet komen. Daarnaast hebben wij partners in Nederland en Polen die ervoor zorgen dat er ook daar volledige controle is.

We werken dan ook met lokale transportbedrijven en hebben goede contacten met het Oekraïense ministerie van Landbouw en de Nederlandse ambassade in Kyiv zodat wij kunnen inspelen op acute vraag vanuit Oekraïne zonder daarbij andere organisaties in de weg te zitten.

Zo weet u zeker dat wat u doneert, wordt gebruikt voor noodzakelijke spullen en dat het daar komt, waar het bedoeld is en waar het ook echt nodig is.

Wat doet ‘De Leeuw Kyiv’ nog meer?
Bekijk onze website via de volgende link: www.deleeuwkyiv.nl. Hier kun je meer lezen over onze projecten en wat we precies doen om de situatie in Oekraïne te verbeteren.

Namens de Leeuw Kyiv en iedereen die wij gaan helpen; alvast heel erg veel dank voor je donatie!

"Dit is voor heel veel mensen nodig om de winter door te komen"
- Arno Klijbroek van Stichting de Leeuw Kyiv

Why is this necessary now?
Power supplies across the country are the target of continuous missile attacks. As a result, hospitals are without a reliable power supply. More than 1 million households are currently without electricity and the freezing winter is just around the corner.

What are we doing?
Every day, we drive trucks with aid goods, all kinds of supplies and generators from the Netherlands deep into Ukraine. We go to places where it is immediately needed. Where others don't deliver.


What is the impact of this action?
Emergency power supply is really essential and urgent in the near future. We have already brought many generators to all corners of Ukraine in all sizes and shapes. However, the problem is far from being solved, we will continue to supply power for as long as it is needed!

Why donate through us?
We are a group of Dutch entrepreneurs who have lived in Ukraine for more than 15 years, but had to leave Ukraine because of the war. We have joined forces and established the 'De Leeuw Kyiv' Foundation. We do not outsource anything and thus have control over the transport line from collection to distribution.

Our network with our local contacts on site, with whom we have been working for years, ensure that we quickly and efficiently get our goods to places where others do not. In addition, we have partners in the Netherlands and Poland who ensure full control there too.

Therefore we work with local transport companies and have good contacts with the Ukrainian Ministry of Agriculture and the Dutch embassy in Kyiv so that we can respond to acute demand from Ukraine without getting in the way of other organizations.

This way you can be sure that what you donate is used for necessary items and that it goes where it is intended and where it is really needed!

What else does 'De Leeuw Kyiv' do?
View our website via the following link: www.deleeuwkyiv.nl. Here you can read more about our projects and what exactly we are doing to improve the situation in Ukraine.

On behalf of the Lion Kyiv and everyone we are going to help; Thank you very much in advance for your donation!

"A lot of people need this to get through the winter"
- Arno Klijbroek of De Leeuw Kyiv FoundationYour easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.