Stichting Mano

Het Rotary LetterFestival vraagt aandacht voor een van de grootste en tegelijk meest onderschatte problemen in de Rotterdamse samenleving: laaggeletterdheid. Dat doen we met een middag vol taalplezier, dictee en scrabble, op 21 november 2021.
 
Het doel van dit LetterFestival is geld inzamelen om Stichting Mano in Rotterdam te helpen laaggeletterdheid te bestrijden. De taalcursussen van Stichting Mano dragen bij aan een verhoogde taalvaardigheid en activering van doelgroepen voor wie actieve deelname aan de samenleving niet vanzelfsprekend is.
 
Je kunt ook je donatie rechtstreeks overmaken aan Stichting Mano via NL81 INGB 0004644474 onder vermelding van “donatie LetterFestival 2021”. Stichting Mano heeft de ANBI status.

Organizer and beneficiary

LetterFestival Rotterdam
Organizer
Rotterdam
Patrick Westelaken, Van De
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.