Main fundraiser photo

Onderwijs anders: GROND, school voor leven

Donation protected
Kinderen ontwikkelen zich. Altijd.
 
Lieve mensen, op 1 januari 2023 start onze school op een fantastische locatie!

Wie zijn we?
Wij zijn een onbekostigde school voor basis- en voortgezet onderwijs, van 6 tot en met 18 jaar. Een school voor kinderen en hun ouders, waarin de ontwikkeling van de mens voorop staat. GROND is onze manier om een bijdrage te leveren aan een bewustere wereld.

Warm onderwijs 
Met GROND zetten we een andere vorm van school-zijn neer, omdat we vinden dat deze tijd, met al haar uitdagingen, vraagt om een andere begeleiding van kinderen en jongeren. Warm, persoonlijk onderwijs vanuit de verbinding met de natuur. We ondersteunen de kinderen om zichzelf te ontwikkelen tot een voelend, zelfstandig denkend en handelend mens. Geen kopie van volwassenen in zijn of haar omgeving, maar een uniek mens die, vanuit verbinding met de grond onder zijn voeten, het eigen leven kan neerzetten.

Vertrouwen
Op onze school tref je daarom geen vaststaande leerlijnen aan waar je in moet passen en die leidend zijn in wat je moet doen. We werken vanuit het vertrouwen dat elk kind zich wil ontwikkelen en een eigen pad heeft te doorlopen. De persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke leerdoelen van de leerlingen zijn daarom voor ons de leidraad; of het nu gaat om koken, leren lezen, een taal leren spreken, muziek maken, een diploma halen, apparaten repareren of wiskunde. We kijken samen wat er nodig is om de doelen te halen.

Help je bij een goede start?
Wij zijn bewust een niet bekostigde school en daarom afhankelijk van ouderbijdragen en donaties. Zoals elke nieuwe school starten we met een kleine groep leerlingen en beogen we te groeien in de loop van het jaar. Om als kleine school een goede start te kunnen maken is er geld nodig. Bijvoorbeeld voor de huur van het pand, het aanschaffen van materialen en het verzorgen van de inrichting.

Ondersteun je ons initiatief? Je donatie wordt zeer gewaardeerd, alvast heel veel dank!

Wil je nog meer over ons lezen? Kijk dan op www.grond-schoolvoorleven.nl

Een groet!
Jeska Aasman & John Middel

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (3)

John Middel
Organizer
Elp
Jeska Aasman
Beneficiary
Emiel Nijenhuis
Team member

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about

  • Trusted

    Your donation is protected by the GoFundMe Giving Guarantee