Steun fietsen voor het klimaat!

ENGLISH BELOW

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor de wereld waarin we leven en we zullen met z’n allemaal moeten werken aan oplossingen. Wij denken dat zo’n oplossing ook best leuk kan zijn en willen een nieuwe generatie vakantiegangers aansteken met het fietsvirus. Momenteel wordt bij meer dan de helft van alle buitenlandse vakanties bijvoorbeeld nog steeds het vliegtuig gepakt. Dat kan beter, leuker, fietser!

Wielem dwars door Europa

Stichting Wielem zet zich in voor fietsvakanties, met één duidelijke boodschap: ga bikepacken! Met wat wilskracht zit je zo in Wenen, met wat passie zo in Parijs. Maar ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tijd om daad bij het woord te voegen! Om te laten zien hoe ver je kunt komen gaat onze Niels op de fiets van Rotterdam naar Athene. Maar liefst 3500km dwars door Europa!
Wat we doen met jullie steun

Wielem draait tot nu toe vooral op het enthousiasme van Niels en Bas, maar het bereik kan groter. Daarom vragen we jullie om de reis van Niels naar Athene te sponsoren! Met jullie donaties kunnen we een campagne financieren ter verspreiding onze vrolijke belofte. Denk daarbij aan promotie van de website, maar ook het klussen van een nieuwe krankzinnige fiets-promotie-kar die binnenkort misschien wel in jouw straat is te bewonderen!
Dus volg Niels via @fietsmetwielem, steun ons met een kleine donatie en ga toch fietsen!

Niels, veel succes!

-

Climate change has profound consequences for the world we live in, and we all better get started on finding solutions. We believe such a solution can be fun nevertheless, and want to infect a generation of vacationers with the cycling virus. Did you know Dutch people get to their holiday destination by airplane over 50% of the time? Time to go bikepacking!

Wielem straight through Europe

The Wielem Foundation is committed to cycling holidays, with a clear message: get on that bike! However, that's easier said than done. Time to put words to action! Our very own Niels is about to do just that by cycling from Rotterdam to Athens. Over 3500 km straight through Europe!

How we will use your support

Wielem mainly runs on the enthusiasm of Niels and Bas, but the reach could be larger. That's why we ask you to sponsor Niels' trip to Athens! With your donations, we can fund a campaign to spread our happy message. Think of website promotion, but also of another weird new promo bicycle that might just be visiting a street near you!

So follow Niels via @fietsmetwielem, support us with a small donation and get on that bike!

Niels, good luck!
 • Brenda Leensvaart 
  • €10 
  • 14 d
 • Anonymous 
  • €50 
  • 22 d
 • Anonymous 
  • €15 
  • 23 d
 • Jelle de Graaf 
  • €15 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • €20 
  • 1 mo
See all

Fundraising team: Inzamelingsactieteam (2)

Niels van Hamersveld 
Organizer
Raised €230 from 13 donations
Rotterdam
Bas Smedes 
Team member
Raised €20 from 2 donations