Ski to feel free


FOR ENGLISH VERSION, PLEASE READ BELOW :)

Hej, jeg hedder Sahra og jeg er 17 år. Jeg er født med Cerebral Parese, som betyder spastisk lammelse. 
Jeg sidder i kørestol og har behov for hjælp 24 timer i døgnet. Dette er udfordrende, fordi jeg er så begrænset på mange områder, og specielt fordi jeg elsker sport og fart.
Det er svært for mig, at min storesøster kan klare sig selv og opleve en masse sjove ting i sit teenageliv, når jeg ikke selv har de samme muligheder.
Jeg drømmer om at komme på skiferie, så jeg kan få en følelse af frihed, fart og adrenalin.
Jeg elsker at overskride mine egne grænser, og det er vildt fedt at mærke vinden mod kinderne, når man suser ned af pisterne.
Jeg har allerede prøvet at være på skiferie i 2017. Det var mit livs største oplevelse, og jeg tænker tilbage på det hver eneste dag. Derfor vil jeg rigtig gerne afsted igen, men jeg har desværre ikke mulighed for at spare op til det selv.
Det vil være nødvendigt for mig at have to hjælpere med på rejsen, bo på et hotel af en vis standard (grundet mine særlige behov), samt der vil være en større udgift til leje af specielle ski (sit-ski) samt instruktør til at køre med mig.
Anslået pris: ca. 35.000 kr.

 
Hi, my name is Sahra and I'm 17 years old. I was born with Cerebral Palsy, which means spastic paralysis.
I am in a wheelchair and need help 24 hours a day. This is challenging because I'm so limited in many areas, especially because I love sports and speed.
It's hard for me ,that my big sister can do everything herself and experience a lot of fun things as a teenager, when I do not have the same opportunities in life.
I dream of going on a skiing trip, so I can feel the freedom, speed and adrenaline.
I love to cross my own limits, and it's a lot of fun to feel the wind against the cheeks when you're on the slopes.
I have already tried skiing in 2017. It was the greatest experience of my life and I think about it every single day. Therefore, I really want to go again, but unfortunately I do not have the opportunity to save for it myself.
It will be necessary for me to bring two helpers, staying at a hotel of a certain standard (due to my special needs) and there will be a bigger expense for renting special skis (sit-skis) and an instructor to drive with me.
Estimated price: approx. 35,000 kr.
 • Ditte Rosenblad Lund
  • kr75 
  • 59 mos
 • Wilma Moresco
  • kr300 
  • 59 mos
 • Carlos Arenas
  • kr100 
  • 59 mos
 • Nis Bank-Mikkelsen
  • kr500 
  • 59 mos
 • Else Marie Schjerning
  • kr200 
  • 59 mos
See all

Organizer

Sahra Moresco
Organizer
Odense NV

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.