Marco's Funeral

One week ago, we lost one of our family members, nephew of my wife Jitka.
His name was Marek (Marcos) and this is his story, written by Jitka's son Filip.

Three years ago, he decided that he'd like to travel. He started with Spain, but loved it there so much, that he decided to stay and live there. He lived on the edge, as a wanderer, along with few friends, in small czech comunity. He didn't own much, just what he needed to survive. He was able to do some odd jobs, just enough to buy food. After two years, he accuired small flat.

And even with that small amount of money, he spared some and invited his grandmother twice, to give her the best holidays of her life, took her to se the sea, to meet the wonderfull people of Spain streets and all the traits that coastal live offers.

This is Him, along with his grandmother.


When we were younger, he took me to numerous camping trips, exploring our country and it's beauty. Never gave up on me and always shined like moon when we randomly met on festivals.

He was good person, loved his family and those closest to him.

His loss was so sudden, that we weren't able to prepare to deal with it in any way.
We vould like to give him at least a proper goodbye, here in Czechia where he was born and lived for the most of his life, along with his friends and those who were closest to him.

To transfer his remains back here from Spain is very expensive and we alone can't afford it.

If you can afford a few dollars or euros it would really help us get him home so that we can give him a proper farewell.

Thanks, from all of us
Valeria (grandmother)
Jitka (aunt)
Karlos (uncle)
Filip and Káťa (cousins)
Jimmy (Jitka's husband)

--------
(Česky)
--------
Před týdnem jsme ztratili jednoho z našich rodinných příslušníků, synovce mé ženy Jitky.
Jeho jméno bylo Marek a toto je jeho příběh napsaný Jitky synem Filipem.

Před třemi lety se rozhodl, že by chtěl cestovat. Začal se Španělskem, ale tolik si ho zamiloval, že se rozhodl tam zůstat a žít. Žil na okraji, jako poutník, spolu s několika kamarády, v malé české komunitě. Neměl příliš mnoho, jen to co potřeboval aby přežil. Pracoval vesměs jako brigádník, tak akorát aby měl na jídlo. Po dvou letech získal malý byt.

A dokonce s tím malým množstvím peněz které měl, si trochu ušetřil a dvakrát pozval svou babičku, aby jí dal nejlepší dovolenou v životě, vzal ji k moři, seznámil se skvělými lidmi ve Španělských ulicích a všemi rysy, které pobřežní život nabízí.

To je Marek, spolu s babičkou.


Když jsme byli mladší, bral mě na nesčetné kempování, zkoumat krásy naší krajiny. Nikdy se na mě nevykašlal a vždycky se rozzářil když jsme se náhodně setkali na festivalech.

Byl to dobrý člověk, miloval svou rodinu a svoje nejbližší.

Jeho ztráta byla tak náhlá, že se nám nepodařilo připravit abychom se s tím mohli nějak vypořádat.

Rádi bychom mu dali alespoň dobré rozloučení, tady v Čechách, kde se narodil a žil po většinu svého života spolu se svými přáteli a těmi, kteří mu byli nejbližší.

Přemístění jeho pozůstatků zpět ze Španělska je ale velmi drahé a my sami si to bohužel nemůžeme dovolit.

Pokud si můžete dovolit věnovat pár dolarů nebo eur, opravdu by nám to pomohlo dostat ho zpět domů, abychom mu mohli dát správné rozloučení.

Všichni moc děkujeme
Valerie (babička)
Jitka (teta)
Karel (strýc)
Filip a Káťa (bratranec a sestřenice)
Jimmy (Jitky manžel)

Aktualizace:
Pokud chcete přispět ale nevyznáte se zde, udělal jsem pro vás video s návodem jak postupovat. Video návod

  • Michaela Kormančíková 
    • $16 
    • 52 mos
  • Marek F+Š 
    • $16 
    • 52 mos
  • Andrea Šerá 
    • $5 
    • 52 mos
  • Uďa Dan 
    • $50 
    • 52 mos
  • Vera Zettlova 
    • $11 
    • 52 mos
See all

Organizer

James Green 
Organizer
Baltimore, MD