Qũy bảo vệ ký giả Việt Nam

Các ký giả trung thực ở Việt Nam  đang bị  quấy nhiễu, bách hại. Hãy cùng các phóng viên của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam bảo vệ và giúp đỡ những ký giả này.  Chương trình được thực hiện bởi tập thể phóng viên- Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và cộng tác viên trên ba miền tổ quốc và trên thế giới.

Donations

No donations yet. Be the first to help.

Organizer

Nghiệp đoàn Báo Chí Việt Nam 
Organizer
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more