"אויסנאם הצלה אקציע"

*"אויסנאם הצלה אקציע"* א איד וואס ארבעט א יעדן טאג פון די פארטאגס שעה'ן ביז די נאכט אריין איז נעבעך אריינגעפאלן אין שווערע חובות און בשעה טובה גרייט ער זיך דעם וואך צו פירן זיין טאכטער אונטער די חופה, דער איד האט נישט גע'חלומ'ט ביז יעצט אז ער וועט דארפן צוקומען צו בעטן הילף פון א צווייטן. דאס איז אבער נאך גארנישט רבותי: דער איד האט און העלפט אידן הונדערטער אידן טאג-טעגליך, זיין נאמען קלונקט איבעראל, מיר קענען בשום אופן נישט צולאזן אז דער איד זאל אליין דארפן שלעפן זיינע שווערע פעקליך, מיר מוזן שוין געבן פאר אזא איינעם מער וויפיל מיר קענען, אזוי ווי ער האט זיך אוועקגעגעבן פאר אנדערע אויך מער וויפיל ער האט געקענט.

Donations ()

 • Eli Gee 
  • $20 
  • 30 mos
 • B Weiss 
  • $25 
  • 30 mos
 • Jacob Kohn 
  • $360 
  • 30 mos
 • Aaron blaustein 
  • $100 
  • 31 mos
 • Aaron blaustein 
  • $100 
  • 31 mos
See all

Organizer

Abraham masri 
Organizer
Monroe, NY
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more