Peru and Pennsylvania Missionary Trip

* Česká verze níž *

Thank you for visiting my fundraising website!

It has been a while since God put the idea of going to Latin America to serve in my head. I couldn't get rid of it and I had the desire in my heart to go out of my comfort zone, get away from the materialistic life, and serve the others.
I contacted the office of World Mission and got accepted to be sent out with the Antioch Program.

Where will I be going? What will I be doing there?
My journey will have two basic destinations.
First, I will spend the month of November 2013 in Bethlehem, Pennsylvania. My place to help is quite a new congregation called Esperanza for Bethlehem. It is led by Moravian Nicaraguan Ministers and it is mostly aimed to the Latino American people living in Bethlehem. They do whole lot of activities like After school tutoring, English help, Music classes, Zumba Workouts and more. I am really excited to go there to help with just anything necessary, but mostly with the youth. I also think it will be a great way to prepare myself for the next part of the journey that will take me to Peru.
You can see more about that ministry here: http://www.esperanzaforbethlehem.org/

Next, I will go to Lambayeque, Peru. I will also spend a month there "“ from mid-December 2013 till mid-February 2014. Peru is a country in western South America. It is a representative democratic republic divided into 25 regions. It is a developing country with a poverty level around 28.7 percent. The Peruvian population, estimated at 30.4 million, is multiethnic, including Amerindians, Europeans, Africans, and Asians. The main spoken language is Spanish, although a significant number of Peruvians speak Quechua, Aymara, or other native languages.
In Peru I will be helping with the work going on there, with outreach and growing the community that has been established there in 2007. The work will be mostly concentrated on children.

I will, actually, be the first Antioch volunteer in both locations so it will be a challenge for me and also for my hosts. I feel that the communication will be very important to know what they will need me to do. I am going there willing to help with anything and I know it might be a challenge but I am up for it! :)

Why I need support?
Even though I am going to volunteer "“ I still need to pay for my accommodation and flight, as well as the other expenses (insurance, vaccinations, visa...)What I need to pay (the estimated prices):
the ticket to Pennsylvania (800$), the ticket to Peru (1700$), the accommodation (600$), the insurance (100$), the vaccinations (120$).

I will get some support from the Antioch program that will help me a lot; I also couldn't do it without the support of my family, friends, the community...I will also need your prayers so if you can pray for me I will be very happy.

How to donate
Donating through this website is simple, fast and totally secure.
However, if you feel better by sending the money directly to me, contact me and I will provide you with more details.
Also, if you have any questions regarding my journey, contact me via email: [email redacted]

About Moravian Antioch
The Antioch Project is a ministry of the Board of World Mission, that focuses on young adults using their gifts to answer their calls to mission. Both long term and short term opportunities are developed in coordination with other Moravian provinces.

Follow me on my journey
I already have a blog where I have been informing my family and friends about my travels and experiences. I will keep on writing it and posting as much as I will be able, both in Czech as well as in English. I also love photography so I hope to take many pictures to share with you.
You can find my blog here: http://georgie-cr.blogspot.com

Many thanks for your support.
Without it I would not be able to help those in need.


------------

ČESKÁ VERZE


Děkuji, že jste zavítali na mou stránku.


Už je to celkem dlouho, kdy jsem dostala do hlavy myšlenku jet sloužit do Latinské Ameriky. Nemohla jsem se jí zbavit, naopak se to čím dál víc rozvíjelo, a cítila jsem, že to je něco, co mám udělat. Měla jsem touhu vyjít ze svého místa, kde mě nic nepřekvapí, kde se cítím až moc bezpečně, dostat se trochu pryč z materialistického života, zažít velkou výzvu, a sloužit druhým.Dostala jsem kontakt na kancelář Světové Misie, podala jsem přihlášku do Antioch Programu, kde mě přijali, a po měsících komunikace jsem byla vybrána na cestu do Pensylvánie a Peru.

Kam pojedu? Co tam budu dělat?
Má cesta bude mít dvě základní destinace. První strávím měsíc (listopad 2013) v Bethlehemu, v Pensylvánii. Tam budu pomáhat v celkem čerstě vzniklém sboru, který se jmenuje Esperanza for Bethlehem (Naděje pro Bethlehem). Tento sbor je vedený misionáři z Nikaraguy a je zaměřený zejména na latinskoamerickou populaci Bethlehemu. Těší mě, že mají velké množství aktivit přes týden, kde budu moci vypomáhat, jako např. doučování, hodiny angličtiny, hodiny hudby, Zumba, a jiné. Moc se na to těším, věřím, že tam bude hodně různých aktivit a věcí, kde se budu moci zapojit, a to nejen v této církvi, kde budu zejména pracovat s mladými lidmi, ale i v dalších institucích, protože Bethlehem nabízí opravdu hodně možností, kde může člověk dobrovolnicky vypomoci. Také si myslím, že to bude skvělá zkušenost, jak se připravit na další část své cesty, která mě zavede do Peru. V Bethlehemu budu moct nahlídnout do latinskoamerické kultury, a tím budu moci zmírnit nadcházející možný kulturní šok.
Pokud vás zajímá víc Esperanza for Bethlehem, můžete navštívit jejich stránky: http://www.esperanzaforbethlehem.org/

Potom pojedu do Lambayeque, Peru. Tam strávím dva měsíce - od půlky prosince 2013 do půlky února 2014. Peru je třetí největší stát v Jižní Americe. Je to prezidentská republika rozdělená na 25 regionů. Je to rozvojová země s úrovní chudoby 28,7%. Peruánská populace, odhadnuta na 30 miliónů obyvatel, je celkem multietnická zahrnujíc indiány, evropany, afričany, a asiaty. Hlavní používaný jazyk je španělština, ale mnoho Peruánců mluví kečuánsky, ajmará, nebo jiným domorodým jazykem.
V Peru budu pomáhat v církvi, která tam vznikla po roce 2007. Budu se podílet na všech aktivitách, pomáhat v rozvoji, a budu bydlet v místní rodině. Práce bude zejména zaměřena na děti.


V obou místech budu vlastně první dobrovolník, takže má role ještě není naprosto jasná, vše se více méně dozvím na místě, a bude to určitě výzva jak pro mě, tak pro mé hostitele. Cítím, že komunikace bude velmi důležitý prvek mého pobytu tam právě proto, abychom se domluvili, kde mě potřebují, a s čím vším můžu pomoci. Jsem připravena dělat cokoliv, a vím, že to nebude vždy lehké, ale těším se přijmout jakoukoliv výzvu, která mě tam čeká! :)

Proč potřebuji podporu?
I když jedu jako dobrovolník, musím si zaplatit letenky, ubytování, a také další výdaje (pojištění, očkování, víza...).
Co budu muset zaplatit (odhadnuté předpokládané ceny):
letenka do Pensylvánie (16000 kč), letenka do Peru (34000 kč), ubytování v Peru (12000kč), pojištění (2000 kč), očkování (2400 kč).

Antioch program mi přispěje na část výdajů, což mi moc pomůže, ale na tuto cestu bych se nemohla vydat bez podpory mé rodiny, přátel, a společenství...
Také budu vděčná za vaše modlitby, protože si sama asi ještě ani neumím představit, jaké to tam bude, a jak to zvládnu.

Jak přispět
Přispívání přes tuto stránku je jednoduché, rychlé, a bezpečné.
Nicméně pokud se cítíte lépe přispěním mně osobně, budu ráda, když mě kontaktujete, můžete mi dar osobně předat, nebo na účet: 1097368016/3030

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se této cesty, kontaktujte mě na email: [email redacted]

Co je Antioch Program?
Antioch Program je práce Výboru pro Světovou Misii Jednoty Bratrské. Tento program se zaměřuje na mladé, kteří chtějí využít to, čím byli obdarováni, aby mohli sloužit ostatním lidem. Program nabízí krátkodobé i dlouhodobé možnosti ve spolupráci s provinciemi Jednoty Bratrské.


Sledujte moji cestu
Již nějakou dobu píšu na svůj blog, kde informuji svou rodinu a známé o mých cestách a zkušenostech. Plánuji pokračovat v zaznamenávání svých cest, tentokrát v češtině, i angličtině. Také moc ráda fotím, tak články budu doplňovat fotkami, které na cestách pořídím.
Můj blog naleznete tady: http://georgie-cr.blogspot.com

Děkuji moc za vaši podporu.
Bez vás bych neměla tu možnost pomáhat ostatním.

Organizer

Georgie Jirina Cancikova
Organizer
  • Other

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.