Oriel Plas Glyn y Weddw

Cau Dros Dro yn PLAS GLYN Y WEDDW

Mawrth 2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach

Yn dilyn cyngor y Llywodraeth i osgoi unrhyw deithio a chyswllt diangen, ac i amddiffyn iechyd aelodau staff a’r cyhoedd, mae Plas Glyn-y-Weddw wedi gwneud y penderfyniad anodd i gau y drysau nes ein bod yn cael ein cynghori i ail-agor.

Nawr yn fwy nag erioed rydym angen eich cefnogaeth!

Rydym yn elusen gofrestredig. Daw canran enfawr o'n hincwm bob blwyddyn trwy roddion preifat a gweithgareddau masnachol trwy'r caffi, gwerthiant arddangosfeydd, ein siop a llogi ystafelloedd. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd yn fwy nag erioed i ddiogelu dyfodol ein helusen. Pan fydd yr argyfwng rhyngwladol hwn drosodd rydym eisiau sicrhau bod Plas Glyn-y-Weddw yno i chi fel y gallwn barhau â'r gwaith a wnawn yn ein cymuned.

Ar yr adeg hon o argyfwng felly gofynnwn, os yw'n bosibl o gwbl, eich bod yn ystyried rhoi rhodd trwy ‘GoFundMe’ Os gallwch chi roi unrhyw rodd, waeth pa mor fawr neu fach, byddem yn hynod ddiolchgar.


PLAS GLYN Y WEDDW Temporary Closure


March 2020 until further notice

Following the Government’s advice to avoid any unnecessary travel and contact, and to protect the health of staff members and the public, Plas Glyn-y-Weddw has taken the difficult decision to close its doors until we are advised to open again.

Now more than ever we need your help!

We are a registered charity. A huge percentage of our income each year comes through private donations and commercial activity via the cafe, exhibition sales, our shop and room hire. We need to safeguard the future of our charity now like never before. When this international crisis is over we want to ensure Plas Glyn-y-Weddw is there for you so that we can continue the work we do in our community.

At this time of crisis therefore we ask, if it is at all possible, that you consider making a donation via our ‘GoFundMe’ page. If you are able to make any donation, no matter how big or small, we would be extremely grateful.

Donations ()

 • Anonymous 
  • £50 
  • 9 d
 • Huw Jones 
  • £100 
  • 25 d
 • Anonymous 
  • £50 
  • 1 mo
 • Rachel Stewart 
  • £300 
  • 1 mo
 • Anonymous 
  • £50 
  • 1 mo
See all

Organizer

Gwyn Jones 
Organizer
Llanbedrog, Wales, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more