Oriel Plas Glyn y Weddw


PLAS GLYN Y WEDDW - Thank you for being a friend......


Plas Glyn-y-weddw wishes to thank all its supporters over recent years. As a self financing charity we depend heavily on our commercial activity between Easter and October and your support and purchases over coming weeks will be crucial.

Now more than ever we need your help!

We are a registered charity. A huge percentage of our income each year comes through private donations and commercial activity via the cafe, exhibition sales, our shop and room hire. We need to safeguard the future of our charity now like never before. When this international crisis is over we want to ensure Plas Glyn-y-Weddw is there for you so that we can continue the work we do in our community.

At this time of crisis therefore we ask, if it is at all possible, that you consider making a donation via our ‘GoFundMe’ page. If you are able to make any donation, no matter how big or small, we would be extremely grateful.

Diolch am eich cefnogaeth.......

Hoffai y Plas ddiolch yn fawr iawn i'n holl gefnogwyr dros y blynyddoedd diwethaf. Gan fod yr elusen yn hunan gynhaliol ac yn dibynu ar werthiant masnachol i oroesi'r gaeaf bydd unrhyw bryniant dros yr wythnosau nesaf yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn. 

Nawr yn fwy nag erioed rydym angen eich cefnogaeth!

Rydym yn elusen gofrestredig. Daw canran enfawr o'n hincwm bob blwyddyn trwy roddion preifat a gweithgareddau masnachol trwy'r caffi, gwerthiant arddangosfeydd, ein siop a llogi ystafelloedd. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd yn fwy nag erioed i ddiogelu dyfodol ein helusen. Pan fydd yr argyfwng rhyngwladol hwn drosodd rydym eisiau sicrhau bod Plas Glyn-y-Weddw yno i chi fel y gallwn barhau â'r gwaith a wnawn yn ein cymuned.

Ar yr adeg hon o argyfwng felly gofynnwn, os yw'n bosibl o gwbl, eich bod yn ystyried rhoi rhodd trwy ‘GoFundMe’ Os gallwch chi roi unrhyw rodd, waeth pa mor fawr neu fach, byddem yn hynod ddiolchgar.
 • Scene & Word 
  • £10 
  • 16 mos
 • elin meredith 
  • £10 
  • 16 mos
 • Anonymous 
  • £20 
  • 17 mos
 • Patrick Strafford 
  • £50 
  • 17 mos
 • Ellie TOWNSEND JONES 
  • £20 
  • 17 mos
See all

Organizer

Gwyn Jones 
Organizer
Llanbedrog, Wales, United Kingdom
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more