Nhà trọ cho ký giả tự do

Chúng tôi là Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.
Trong nghệp đoàn sinh viên, có nhiều bạn là ký giả trẻ tuổi và bị sách nhiễu đuổi khỏi nhà trọ vì cất tiếng nói lên sự thật.
Vì vậy, chúng tôi tổ chức  Chương trình nhà trọ cho ký giả, ước mong sao mỗi ký giả bị đuổi khỏi nhà trọ được hỗ trợ chi phí nhà trọ trong vòng 1 tháng hoặc lâu hơn.
Hãy ủng hộ chúng tôi.

Donations

No donations yet. Be the first to help.

Fundraising team: Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam (3)

Nghiệp đoàn Sinh Viên Việt Nam 
Organizer
Bá Phạm 
Team member
Thanh Hải Phan 
Team member
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more