Myftinia Dibër e Madhe - Donacione për Ramazan

(shqip) Me rastin e muajit të Ramazanit dhe agjërimit,  dibranët që jetojnë kudo nëpër botë dhe që kanë dëshirë të japin donacione në Myftininë e Dibrës së Madhe, këtë mund ta bëjnë edhe përmes GoFundMe, pasi është një metodë shumë e lehtë dhe transparente. Ndërsa ne ju garantojmë se të hollat e tyre do shkojnë në nevojat e qytetarëve dibranë.  

(eng) On the occasion of the month of Ramadan and fasting, dibran's who live anywhere in the world and who want to give donations to the Mufti's Office of Dibra, can do so through GoFundMe, because it is a very easy and transparent method. While we guarantee you that their money will go to the needs of the citizens of Dibra.

Organizer and beneficiary

Myftinia Dibër e Madhe
Organizer
Dritan Fida
Beneficiary

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.

;