Të ndihmojmë Shqiptarët tonë në nevojë!

Varfëria është sfida më e madhe me të cilën shqiptarët po përballen sot. Në këto ditë të vështira ku mjerimi ka mbuluar me një vel trishtimi familjet shqiptare, ka ardhur koha t’i japim dorën njëri tjetrit dhe të bashkojmë zemrat në emër të së mirës. Fundjavë Ndryshe ka vendosur të jetë në krah të çdo shqiptari që sot ka nevojë për ndihmën tonë. Dhuro edhe ti kontributin tënd për t’i ndryshuar jetën dikujt që ka nevojë për ty.1) Dhuro për ndërtimin dhe restaurimin e shtëpive, për çdo familje që fle me frikën se nesër do të zgjohet dhe shtëpia e shembur do ta ketë zënë brenda!2) Dhuro për t’i ofruar familjeve në nevojë asistencë mjekësore, për t’i dhënë dikujt mundësinë të ecë, të shikojë, dhe të jetojë më gjatë!3) Dhuro për edukimin e fëmijëve që vijnë nga familjet në nevojë, dhuro që nesër të shohësh shpresë në sytë e një talenti që mjerimi dikur i kishte zbehur çdo mundësi!Dhuro për Fundjavë Ndryshe! Dhuro për të mësuar sa shumë forcë ke në shpirt për të shpëtuar jetë dhe për të ndezur dritë në ato zemra, ku dikur varfëria kishte pllakosur errësirën!Deri tani Fundjavë Ndryshe ka restauruar 170 shtëpi dhe ka ndërtuar211 të tjera për familjet në nevojë, të cilat jetonin ne kushte ekstreme. Ka shpërndarë rreth 200 bursa studimi për fëmijët në nevojë, dhe synon të zhvillojë programe integrimi social për të gjithë fëmijët e familjeve që trajtohen. Janë vizituar rreth 19 mijë familje në të gjithë Shqipërinë, dhe u është ofruar ndihma mjekësore rreth 80 individëve. Janë punësuar rreth 300 kryefamiljarë, si dhe është skicuar harta e varfërisë në të gjithë vendin. Sot ne jemi 10 mijë vullnetarë, te gatshëm për të luftuar varfërinë. Këto statistika tregojnë se të gjithë bashkë mundemi! Fundjavë Ndryshe jemi të gjithë ne!Kontakt: +355688089999Email: [email redacted] Website : www.ffn.al Facebook Fundjavë NdrysheInstagram Fundjavë NdrysheTirane, AlbaniaEnglishPoverty is the biggest challenge that Albanians are facing today. In these difficult days where misery has covered the Albanian families with the veil of melancholy, it’s the time to support the other people and unite our hearts in the name of good. Fundjavë Ndryshe has decided to be on the side of every Albanian who needs our help today. Give your contribution to change the life of someone who needs you.1) Donate for the construction and restoration of houses for every family who sleeps with the fear that tomorrow will wake up and will be caught inside the collapsed house!2) Donate to provide to the families in need the medical assistance, to give someone the chance to walk, see, and live longer!3) Donate for the education of children coming from families in need, to see hope in the eyes of a talent that misery once had diminished every opportunity!Donate for Fundjavë Ndryshe!Donate to learn how much strength you have inside you, to save life and to light in the hearts where poverty once plagued the darkness!Until now, Fundjavë Ndryshe has restored 170 houses and has built 211 houses for families in need, who lived in extreme conditions. It has distributed almost 200 scholarships for children in need, and it aims to develop social integration programs for all children of families we treat. We have been visited around 19 thousands families all over Albania, and we have been provided free medical assistance to 80 individuals. There are employed 300 people, and we have been drawn up a map of poverty across the country. Today, we are 10,000 volunteers, ready to fight poverty. These statistics show that united we can do wonderful things! We are Fundjavë Ndryshe!Contact: +355688089999Email: [email redacted] Website : www.ffn.al Facebook Fundjavë NdrysheInstagram Fundjavë NdrysheTirane, Albania

Donations

 See top
 • Sejdi Idrizi  
  • $55 
  • 13 d
 • Selim Kortoci 
  • $50 
  • 2 mos
 • Anisa Dyrmishi Balla 
  • $100 (Offline)
  • 3 mos
 • Anonymous 
  • $30 (Offline)
  • 5 mos
 • Γιάννης Κονόμης 
  • $50 (Offline)
  • 7 mos
See all

Organizer

Fundjavë Ndryshe 
Organizer
New York, NY
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more