My Biological Father

DUTCH

Hi goeden dag ,  ik wilde graag even iedereen  op de hoogte houden en dus laten weten dat mijn zoektoch nog steeds niet over is. Nadat ik hem had gesproken. Ben ik opzoek gegaan naar een DNA test en ik heb een gevonden. Ik heb met 1 van zijn dochters gesproken.  Deze dame wilde mij graag helpen. Ik heb haar gevraagd 3 wattens staafje voor mij te sturen en heb haar mijn adres nog kunnen geven. Ze sprak een voice berichtje in watts app en beloofde dit voor mij te regelen in de eerste wekend van dezember 2019. Helaas een paar dagen later viel mij op dat ik haar foto op watts app niet meer kon  zien. Ik schrok daar van en heb nog twee dagen gewacht. Ik heb mijn nichtje die in Belem-Brazilie woont gevraagt of zij haar wil bellen om te vragen wat er aan de hand is. Mijn berichtjes op watts app kwamen niet meer aan bij haar. Zij vertelde mijn nichtje ook dat ze het ging regelen en of we nog even geduld konden hebben want ook door de kerst drukte lukt het even niet. Op 15 januari 2020 heb ik mijn nichtje in Brazilie weer gecontacteerd om de mogelijk half zus te vragen hoe ver de ontwikkelingen zijn. Mijn nichtje vroeg haar of het misschien al was gelukt en want zij vind dat ik daar ook recht op heb. Ik ben niet opzoek naar geld, erfenis en of problemen. Mijn neef wil alleen echt zijn vader leren kennen meer niet. Vertelde mijn nichtje haar. Mijn mogelijk half zus vertelde dat zij heel graag wil helpen en de situatie van mij ook begrijpt. Maar ze is ook nog afhankelijk van de ander twee zussen en broer. Die werken nof een beetje tegen. Vandaag is het 3 maart 2020 haverwegen deze maand ga ik weer proberen contact te leggen via mijn nichtje. Ik heb dan weer twee maanden hun de tijd gegeven. Ik zal dan wel weer kijken wat er dan gaat gebeuren. Hopelijk krijg ik een kans van hun om mijn vader tenminste een keer te zien. Voor dat hij misschien ook overleid. Hij is namelijk al 82 zoals ik eerder schreef. Als een van jullie een idee heeft hoe ik het verder kan benaderen aub laat het mij weten. Bericht mij hier op mijn profiel. Ik sta open voor ideen. Ik wil hem graag ontmoeten een keer. Hopelijk tot snel en met beter berichtje weer hier op mijn account. Groetjes ;) 

 

ENGLISH 

Dear reader, my name is Elio, I am 37 years old and have been searching for my biological father all those years.  I probably found him in Brazil.  On October 19, 2019 I spoke to him by telephone.  He is now 82 years old and is financially struggling.  I also heard from his family that his health is not too good anymore and that he was recently helped to stare and that is why his vision is not optimal at the moment.  His children prefer to not let him leave his house too much.  He can't remember much about that time.  The only thing my mom and my biological dad agree to me is that my biological dad played for 3 professional soccer clubs in Brazil in the 1960s (Tuna Luso Brasileira, Paysandu and Remo). My mother remembers him as a man about her age.  My mother turned 64 in 2019.  My aunt once told me.  That she thought he would be dead already, because at the time he was already much older than my mother in the years 81/82.  With this gentleman I found now.  The story of my aunt comes very close.

 I did some research on the internet and came across some unreliable sites that have a DNA test done.  Thanks to a tip from my Uncle, I approached the KRO-NCRV on internet and asked if they could give me the name of the laboratory where they had the DNA tests done for their candidates in the two programs Spoorloos and DNA unknown.  They gave me the site www.cwz.nl

 I called this laboratory.  I had to email them my questions.

 that's how I did it and was told that the DNA costs € 550,-  The ticket that goes to Belém-Brazil is €1831,-  That's how I saw on the app Skyscanner.  Because of his age (82 years old) and because of his poor health, I try to collect the DNA test and the ticket here as quickly as possible.  So that after 37 years I can finally know who my biological father is and meet him.  Before it's too late.  All this is such a big bite of money.  That I don't have right now.

 I hope I can be helped.

 I look forward to see your message.  If you have any questions just ask me.  I will answer everything honestly.

Kind regards, Elio.  

#DareToAsk#BioligicalFather#CrowdFunding
#GoFundMe#DNA


DUTCH

Goeden dag, mijn naam is Elio, ik ben 37 jaar en ben op zoek al die jaren naar mijn biologische vader. ik heb hem hoogstwaarschijnlijk gevonden in Brazilië. Op 19 oktober 2019 heb ik hem gesproken via de telefoon. Hij is nu 82 jaar en heeft het niet echt breed. Ook hoorde ik van zijn familie dat zijn gezondheid ook niet meer al te best is en dat hij laatst geholpen is aan staar en daarom is zijn zicht op het moment ook niet optimaal. Zijn kinderen willen dan ook liever niet dat hij zijn huis te veel verlaat. Zijn verhaal komt verder half over een met die van mijn moeder. Het enige dat beiden wel zeggen is dat hij bij 3 prof clubs heeft gespeeld in Brazilië in de jaren 1960 (Tuna Luso Brasileira, Paysandu en Remo). Mijn moeder herinnert zich hem als een man van ongeveer haar leeftijd. Mijn moeder is 64 in 2019 geworden.  Mijn tante heeft mij ooit gezegd. Dat ze dacht dat hij al dood zou zijn,  omdat hij toen der tijd in de jaren 81/82 al veel ouder was dan mijn moeder. Met deze meneer die ik nu gevonden heb. Komt het verhaal van mijn tante heel dichtbij.  

ik heb wat onderzoek gedaan op het internet en kwam wat onbetrouwbare sites tegen die een DNA test laten doen. Door een tip van mijn Oom heb ik de KRO-NCRV benaderd via het internet met de vraag of zij mij de naam van het laboratorium konden geven waar zij de DNA testen laten doen voor hun kandidaten bij de twee programma's  Spoorloos en DNA onbekend. Ze gaven mij de site www.cwz.nl 

ik heb dit laboratorium gebeld. Ik moest hun mijn vragen mailen. 

zo heb ik dat dus gedaan en kreeg te horen dat de DNA  kost €550,- De ticket die kant op naar Belém- Brazilië is €1831,- Zo zag ik op de app Skyscanner. Door zijn leeftijd (82j) en door dat zijn gezondheid slecht is probeer ik via hier de DNA test en de ticket zo snel mogelijk bij elkaar te verzamelen. Zodat ik eindelijk na 37 jaar kan weten wie mijn echte vader is en hem te ontmoeten. Voor dat het te laat is.  Dit alles is zo’n grote hap geld. Dat ik nu op het moment niet heb. 

ik hoop dat ik geholpen kan worden. 

ik zie jullie berichtje graag tegemoet. Heb je vragen stel mij die gewoon. Ik zal alles eerlijk beantwoorden. 


Vriendleijke groet Elio. 

#AlleBeetjesHelpen#DTV#NiksMoetAllesMag#
CrowdFunding#GoFundMe#BiologischeVader#DNA


PORTUGUESE

Bom dia, meu nome é Elio, tenho 37 anos e tenho procurado meu pai biológico todos esses anos.  Eu provavelmente o encontrei no Brasil.  Em 19 de outubro de 2019, falei com ele por telefone.  Ele agora tem 82.  Também ouvi de sua família que sua saúde não é mais boa e que ele foi recentemente operado por catarata, e é por isso que sua visão não é ótima no momento.  Seus filhos preferem que ele não saia muito de casa.  A história dele que ele me falou combina pro 50% com o da minha mãe.  A única coisa que os dois concordem é que ele jogou em 3 clubes profissionais no Brasil na década de 1960 (Tuna Luso Brasileira, Paysandu e no Remo). Minha mãe se lembra dele como um homem da idade dela.  Minha mãe completou 64 anos em 2019.  Minha tia me disse uma vez.  Que ela pensava que ele já estaria morto, porque na época ele já era muito mais velho que minha mãe em 1981/1982.  Com este senhor que encontrei agora.  A história da minha tia chega muito perto.


Eu fiz algumas pesquisas na internet e me deparei com alguns sites não confiáveis ​​que têm um teste de DNA feito.  Graças a uma dica do meu tio, entrei em contato com o KRO-NCRV e um canal Holandês e pela internet e perguntei se eles poderiam me dar o nome do laboratório onde realizaram os testes de DNA para seus candidatos nos dois programas Spoorloos (SUMIDO) e DNA desconhecido.  Eles me deram o site www.cwz.nl


Liguei para este laboratório.  Eu tive que lhes enviar minhas perguntas pelo e-mail. 


foi assim que fiz e me disseram que o DNA custa €550,-.  A passagem que vai para Belém-PÁ Brasil custa €1831,-.  Foi assim que vi no aplicativo Skyscanner.  Por causa de sua idade (82 anos) e por sua saúde debilitada, eu tento coletar o teste de DNA e a passagem aqui o mais rápido possível.  Para que depois de 37 anos eu possa finalmente saber quem é meu verdadeiro pai e conhecê-lo.  Antes que seja tarde.  Tudo isso é uma mordida tão grande de dinheiro.  Que eu não tenho agora.


Espero poder ser ajudado.


Aguardo a sua mensagem.  Se você tiver alguma dúvida, pergunte-me.  Vou responder tudo honestamente.

Abraço, Elio.


#CrowdFunding#GoFundMe#Pai biológico#DNA

Donations

 • Sasha Russo 
  • €48 
  • 9 mos
 • Razzaq Khadje 
  • €20 
  • 9 mos
 • Mahtab Mawla  
  • €20 
  • 10 mos
 • Mounim Ziamari 
  • €25 
  • 10 mos
 • Anonymous 
  • €13 
  • 10 mos
See all

Organizer

Elio Ds 
Organizer
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more