Medisch vooronderzoek naar letselschade

Hoi!
 
Ik ben Trees
Hier ontmoet je me in het AD, en hier in een uitzending van Hart van Nederland.
 
Deze inzameling is om geld bijeen te brengen voor een medisch vooronderzoek naar de vraag of mijn jarenlange gezondheidsproblemen inderdaad veroorzaakt zijn door het vocht in mijn huis.

Hieronder lees je meer in kopjes als  Doel en bedrag, Huurcommissie, Wijkrechter en GGDWel de bamboe niet het lijf, en 33% van de huurders.
 
Doel en bedrag
Dat vooronderzoek is nodig voor een lening van de Raad voor de Rechtsbijstand om definitief onderzoek te laten doen naar de relatie tussen mijn gezondheidsproblemen en de bouwkundige toestand van mijn huis. Over allebei zijn vele rapporten. Die zullen naast elkaar gelegd moeten worden.
 
Het vooronderzoek kost € 2000 vermeerderd met 21% btw, dus € 2420. Dat betaal ik aan mijn letselschadeadvocaat, die dat weer aan zijn medisch adviseur betaalt. De lening die ik daarna hopelijk kan aanvragen bedraagt € 3000.
 
Situatie
De foto op de voorpagina is de muur naast mijn bed ergens in 2018.
In die tijd ontdekte ik de bron van toenemende gezondheidsklachten, het eerder nog verborgen vocht in mijn huis.
 
Ik had voortdurend last van mijn longen/astma, en over bijna mijn hele lichaam was mijn huid door eczeem ontstoken. Ondanks extreem veel medicijnen gingen de klachten niet weg. Na werk aan de achtergevel halveerde mijn medicijngebruik en werden de klachten minder. Maar ze verdwenen niet.
 
Vestia had toen al een convenant met onder andere de gemeente Den Haag en de GGD, waarin ze verklaarden meteen in actie te komen als iemand dacht ziek te worden van vocht in de woning. Maar - dat deden ze niet!
 
Huurcommissie, wijkrechter, GGD
Ik stapte naar de huurcommissie. Men gaf me gelijk met een huurkorting van 40%. Pas toen in september 2019 de wijkrechter bij mij aan huis zitting hield pakte Vestia de problemen met optrekkend en doorslaand vocht aan. Maar ook daarna was het huis nog drijfnat.
 
De GGD schreef in juli 2020 een advies aan mij & Vestia, waarin staat dat de gezondheidsproblemen bijna zeker verband houden met de bouwkundige staat van mijn huis. Stelliger dan dat mag een GGD hierover niet zijn.
Liever schendt Vestia het convenant dan dat advies te erkennen...
 
Wegjagen of oplossen
Om te voorkomen dat ze mijn huis echt moesten opknappen vroeg Vestia mij m'n huurcontract op te zeggen, maar een goede alternatieve woning hadden ze daar niet voor over. Uiteindelijk heeft de gemeente Den Haag Vestia gedwongen tot opknappen.
 
Mijn huis staat nu bijna twee jaar leeg. Nadat ik tijdelijk in een droge omgeving ging wonen verdwenen de klachten, en had ik geen medicijnen meer nodig. Binnenkort kan ik waarschijnlijk weer terug naar mijn huis waar het vocht weg is en de atmosfeer weer gezond. Eindelijk heb ik dan ook weer mijn tuin terug.
 
Wel de bamboe, niet het lijf
Technische schade en de materiële gevolgen van het vocht erkent Vestia nu. Materiële schade als bed, bedbodem en matras die door vochtschade naar de vuilstort konden, en de bamboevloer die total loss is kan wél opgelost.
 
33 % van de huurders
In Den Haag hebben in elk geval de bewoners van één op de drie woningen  in de sociale sector te kampen met schimmel in huis - vochtproblemen dus. Er zijn redenen te vermoeden dat een onevenredig groot aandeel daarvan onder beheer van Vestia valt.
 
Help je mij met dit vooronderzoek, dan help je ook die 33% van de sociale huurders in Den Haag. Het machtsvertoon waarmee het ontkennen van dit soort problemen gepaard gaat is onthutsend. Dát doorbreken, dat is mijn tweede doel. Het gaat me om mijn zaak, en die van vele anderen. Lees er de kranten maar op na...

Donations (42)

See top
 • ingrid rollema
  • €50 
  • 8 mos
 • Anjo Abbink
  • €5 
  • 1 yr
 • Martijn Koolstra
  • €20 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €15 
  • 1 yr
 • Anonymous
  • €15 
  • 1 yr
See all

Organizer

Trees Steeghs
Organizer
The Hague

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.