Mae gan dlodi wyneb benywaidd

Nod apêl 2019 Coda Ni yw codi £4000 er mwyn agor Canolfannau Llythrennedd a Sgiliau i Ferched ym mhentre Saouga ar gyrion y Sahara yn Burkina Faso. Anfonir y cyfan trwy'r eglwys ifanc leol gan ddangos trwy ein gweithredoedd nad yw Duw yn anghofio am ei blant yno, ac yn galw merched hefyd i ryddid llawn wrth weithio dros y Deyrnas.

Dyma un o'r cymunedau mwyaf bregus yn y bumed wlad dlotaf yn y byd. Mae diffyg maeth cyson, problemau o ganlyniad i ymlediad y Sahara a bygythiad oherwydd y rhyfel ym Mali cyfagos. Yn bennaf oll, ofnant fod pawb wedi anghofio amdanynt. Gofynnwn am eich cefnogaeth i ddangos fod gobaith yn fyw.

Grŵp o Gristnogion o Ddyffryn Teifi yw "Coda Ni" sy'n credu fod y Crist atgyfodedig yn awchu am gyflawni ei waith yn y byd trwy bobl sy'n arddel ei enw er mwyn dyfodiad ei deyrnas "megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd". Ein nod yw estyn allan at bobl sy mewn angen i ddangos nad oes neb tu allan i gylch cariad Duw. Rydyn ni wedi ffurfio cysylltiad ers 10 mlynedd gyda chymuned o'r enw Saouga ar gyrion y Sahara yng ngogledd Burkina Faso, lle rydym wedi cefnogi'r ysgol leol - trwsio'r ffynnon ddŵr, creu gardd lysiau a phrynu desgiau a meinciau, hyfforddi tyddynwr lleol i helpu i drawsnewid y tir,  a'r eglwys ifanc yn yr ardal, a chynigir pob cymorth trwy'r eglwys. Mae gweinidog yr eglwys - Etienne - wedi rhoi heibio popeth oedd gyda fe er mwyn gwasanaethu'r gymuned yn Saouga yn enw Iesu.

Donations

 • Ffred Ffransis 
  • £40 
  • 5 mos
 • Sian Roberts 
  • £20 
  • 5 mos

Fundraising team: Coda Ni (3) 

Morfudd Nia Jones 
Organizer
Pencader, Wales, United Kingdom
Ffred Ffransis 
Team member
Heledd Tomos 
Team member
 • #1 fundraising platform

  People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more