STARAČKI DOM SREBRENICA - CARE CENTER SREBRENICA

== Bosanski & English & Nederlands & Türkçe ==

MAJKE SREBRENICE SU PONOVO PREPUŠTENE SVOJOJ SUDBINI, NE DOZVOLITE DA PROVEDU POSLJEDNJE GODINE SAME I UMRU U SAMOĆI. Majke Srebrenice ne žive samo u siromaštvu i socijalnoj izolaciji, već i njihova samoodrživost opada i nemaju članova porodice koji bi se o njima brinuli; oni su pobijeni, nestali, a nekima čak još posmrtni ostatci nisu pronađeni. Iz tog razloga je potreban starački dom za majke Srebrenice. Gradnja staračkog doma je već započela i može se završiti do predstojećeg ljeta samo uz vašu pomoć!

Najveći genocid u Evropi poslije Drugog svjetskog rata ostavio je mnoge žene iz Srebrenice bez djece, muževa i druge rodbine. Bez straha su se ove žene, poznate kao majke Srebrenice, vratile u svoje porušene domove koji su udaljeni kilometrima od grada. Mnogi njihovi domovi su okruženi minskim poljima. Preko 25 godina majke Srebrenice žive u siromaštvu i što je još gore: u usamljenosti. Pošto njihovo samopouzdanje opada i više nema članova porodice koji bi se brinuli o njima, suočavaju se sa tužnim životom i često usamljenom smrću. Mi ne smijemo dopustiti da se ovo dogodi!

Holandska Fondacija Proplan i lokalni partner MFS-EMMAUS su odlučili da grade starački dom u kojem majke Srebrenice mogu provesti skupa posljednje godine svojih života. Projekat pod nazivom "Ljubav Za Majke Srebrenice" sastoji se od ambulante, odjeljena za medicinsku pomoć, 38 apartmana, 8 kuća i još dodatnih objekata. Troškovi su preko €1,5 miliona, od čega je već €1,215,000 prikupljeno. To znači da je još potrebno €315,120. Putem ovu GoFundMe kampanju zelimo skupiti €100,000 u dijelove od €10,000. Vaša pomoć je potrebna kako bi majke Srebrenice mogle započeti svoje zaslužene posljednje godine života u staračkom domu!

11. jula 1995. čitav svijet je stajao po strani i gledao kako njihove najmilije ubijaju. Ne možemo dopustiti da ponovo budu napuštene i same. Ne zaboravite naše majke, jer svi smo mi, otprilike 2 miliona Bošnjaka koji živimo u dijaspori, njihova djeca! Pokažite svoju ljubav prema našim majkama donirajući odmah! Dajte €25 €50 €100 ili bilo koji drugi iznos i spriječite naše majke da umru u samoći.

Hvala vam na podršci,

Fondacija Proplan

======================

PROJECT CARE CENTER: LOVE FOR THE MOTHERS OF SREBRENICA

THE WIDOWS OF SREBRENICA ARE AGAIN LEFT TO THEIR FATE, DON’T ALLOW THEM TO DIE IN LONELINESS. These women not only live in poverty and social isolation, but their self-reliance is also declining and they have no more relatives to look after them. Therefore, a nursing home is needed. Its construction has already started and can be finished by the upcoming summer with your help only!

The largest genocide in Europe since World War II has left many women from Srebrenica without their children, husbands, and other relatives. Without fear, these women, also known as the mothers of Srebrenica, returned to their destroyed homes often far from civilization and surrounded by minefields. For over 25 years, these mothers have lived in poverty and, perhaps worse, in social isolation. With their self-reliance declining and no more relatives to take care of them, they face a lonely death. We cannot allow this to happen!

Therefore, Dutch Proplan Foundation and local partner MFS-EMMAUS are building a nursing home where the mothers can spend the last years of their lives together while being cared for. The project, called "Love for the Mothers of Srebrenica", consists of an outpatient center, a nursing ward, an apartment complex, eight houses and more. The costs are over €1.5 million of which €1.215.000 has already been raised. Thus €315.120 is still needed. Through this GoFundMe campaign we wish to raise €100.000 in milestones of €10.000. Your help is needed so the mothers can spend the rest of their lives in dignity!

On the 11th of July 1995 the whole world stood by and watched as the mothers' loved ones were murdered. We cannot let them be abandoned again. Don't forget our mothers, because we, the approximately 2 million Bosnians living in the diaspora, are all their children! Show your love for our mothers by donating now! Give €25 €50 €100 or any amount and prevent our mothers from dying in loneliness.

Thank you for your support,

Team Proplan Foundation

======================

PROJECT ZORGCENTRUM: LIEFDE VOOR DE MOEDERS VAN SREBRENICA

DE WEDUWEN VAN SREBRENICA ZIJN OPNIEUW AAN HUN LOT OVERGELATEN, STA NIET TOE DAT ZIJ IN EENZAAMHEID STERVEN. Deze moeders leven niet alleen in armoede en sociaal isolement, maar ook neemt hun zelfredzaamheid steeds verder af. Ook hebben ze geen familie meer om voor hen te zorgen. Daarom is een zorgcentrum nodig. De bouw is al begonnen en kan alleen met uw hulp worden voltooid.

De grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ertoe geleid dat veel vrouwen uit Srebrenica zonder hun kinderen, echtgenoten en andere familieleden achterbleven. Zonder angst keerden deze vrouwen, ook wel de moeders van Srebrenica genoemd, terug naar hun verwoeste huizen, vaak ver van de bewoonde wereld en omringd door mijnenvelden. Deze moeders leven al meer dan 25 jaar in armoede en, misschien nog erger, in sociaal isolement. Nu hun zelfredzaamheid afneemt en er geen familie meer is om voor hen te zorgen, staan ​​ze voor een eenzame dood. Dit kunnen we niet laten gebeuren!

Daarom bouwen Stichting Proplan en lokale partner MFS-EMMAUS een zorgcentrum waar de moeders hun laatste jaren samen kunnen doorbrengen en verzorgd worden. Het project, genaamd "Liefde voor de Moeders van Srebrenica", bestaat uit een polikliniek, een verpleegafdeling, een appartementencomplex, acht woningen en meer. De kosten bedragen meer dan €1,5 miljoen waarvan €1,215,000 al is opgehaald. Dit betekent dat €315,120 nog nodig is. Met deze GoFundMe-campagne hopen wij €100,000 op te halen in mijlpalen van €10,000. Uw hulp is nodig zodat de moeders hun laatste levensjaren waardig kunnen doorbrengen!

Op 11 juli 1995 keek de hele wereld toe hoe de geliefden van de moeders werden vermoord. We kunnen ze niet opnieuw in de steek laten. Toon uw liefde voor onze moeders door nu te doneren! Doneer €25 €50 €100 of elk ander willekeurig bedrag en voorkom dat onze moeders in eenzaamheid sterven.

Bedankt voor uw hulp,

Team Stichting Proplan

======================

BAKIM MERKEZİ PROJESİ: SREBRENİTSA’NIN SEVGİLİ ANNELERİNE

SREBRENİTSA ‘DA EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLARI, KADERLERİNE BIRAKILMASINA, YALNIZ BAŞLARINA ÖLMELERİNE İZİN VERMEYİN. Bu anneler yalnızca yoksulluk ve sosyal izolasyon içinde yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda özgüvenleri de giderek azalıyor. Artık onlara bakacak aileleri de yok. Bu nedenle bir bakım merkezine ihtiyaç duyuluyor. Bakım merkezinin inşaatına çoktan başlanıldı ve sadece sizin yardımınızla tamamlanabilir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da yaşanan en büyük soykırım, Srebrenitsalı birçok kadını çocuksuz, kocasız ve akrabasız bıraktı. Korkmadan, Srebrenitsa Anneleri olarak bilinen bu kadınlar, genellikle medeniyetten uzak ve mayın tarlalarıyla çevrili yıkılmış evlerine geri döndüler. Bu anneler 25 yılı aşkın süredir yoksulluk ve belki de daha kötüsü sosyal izolasyon içinde yaşıyorlar. Özgüvenleri azalan ve onlara bakacak bir aile olmadığından, yalnız bir ölümle karşı karşıyalar. Bunun olmasına izin veremeyiz!

Bu nedenle Proplan Vakfı ve yerel ortak MFS-EMMAUS, annelerin son yıllarını birlikte geçirebilecekleri ve bakılabilecekleri bir bakım merkezi inşa ediyor. "Srebrenitsa Annelerine Sevgi" adlı proje, bir poliklinik, bir huzurevi, bir apartman kompleksi, sekiz ev ve daha fazlasını içeriyor. Maliyetler €1.5 milyon 'nun üzerindedir ve bunun €1.215.000 'sı toplanmıştır. Bu, €315.120 'ya ihtiyaç olduğu anlamına geliyor. Bu GoFundMe kampanyasıyla €100.000 toplamayı umuyoruz. Annelerin son yıllarını saygınlıkla geçirebilmesi için yardımınıza ihtiyacımız var!

11 Temmuz 1995'te annelerin yakınlarının öldürülmesini tüm dünya izledi. Onları tekrar yarı yolda bırakamayız. Şimdi bağış yaparak annelerimize olan sevginizi gösterin! €25, €50, €100 veya başka bir miktar bağışta bulunun ve annelerimizin yalnızlık içinde ölmesini izin vermeyin!

Yardımınlarınız için teşekkür ederiz,

Takım Proplan Vakfı
 • Anonymous 
  • €50 
  • 2 mos
 • Kimberlie Dzelili 
  • €150 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €15 
  • 2 mos
 • Anonymous 
  • €100 
  • 5 mos
 • Anonymous 
  • €15 
  • 5 mos
See all

Organizer

Stichting Proplan 
Organizer