Whisper's Children Hospital Uganda

Svenska längre ner!
Swedish further down!

Three amazing nurses from Gothenburg, Beatrice Jonsson, Stina Skyllerström and Isabel Heilborn, have chosen to take some time off from their jobs in Sweden to go to Jinja in Uganda and work at Whisper's Magical Children's Hospital, a children's hospital offering relief to the most vulnerable in society . Even though they have been there for just over two weeks, we, the relatives,  get to hear stories about children who were almost abused to death by their parents, 15-year-olds who do not weigh more than 12 kg and doctors and nurses who do their best around the clock to make as much impact as possibles with what little they have..

Now we want to help! The girls will in Jinja for about 14 more days , and we hope to give them the chance to hand over a donation of 2 500 USD before they leave.

Wondering what your money can contribute to?

Yes...

1 USD can provide two meals food to a malnourished child
2,2 USD can give a child an intravenous dose of antibiotics
3,7 USD gives a box of 200 syringes
5 USD allows a child to be diagnosed and treated for malaria
8 USD gives a child oxygen for a day
15 USD gives 15 (!) Children treatment for sandflees ( jiggers, search on youtube and you'll see ...)
31 USD  gives a child one year of schooling
49 USD gives a child a real bed and mattress

There is so much we can do, and in so many ways we can help!

What can you spare in your daily life to give a child the chance to life?


Read more about their work at the hospital facebook page:
https://www.facebook.com/magicalhospital/

****************************************************


Tre fantastiska sjuksköterskor från Göteborg, Beatrice Jonsson, Stina Skyllerström och Isabel Heilborn, har valt att ta ledigt från sina jobb för att åka ner till Jinja i Uganda och arbeta på Whisper's magical Children's Hospital, ett barnsjukhus som erbjuder hjälp till de mest utsatta i samhället. Trots att de bara varit där knappt två veckor nås vi anhöriga av historier om barn som nästan misshandlats till döds av sina föräldrar, flickor på 15 år som inte väger mer än 12 kg och läkare och sjuksköterskor som gör sitt bästa dygnet runt för att med de få medel de har behandla så många som möjligt.

Nu vill vi hjälpa till!  Tjejerna ska vara där i ca 14 dagar till, och vi hoppas ge dom chansen att överlämna en donation på 20 000 innan de åker. 

Undrar du vad dina pengar kan bidra till?

Jo...

8 kr kan ge två mål mat till ett undernärt barn
18 kr kan ge ett barn en intravenös dos antibiotika
30 kr ger en ask med 200 sprutor
40 kr gör att ett barn kan diagnostiseras OCH behandlas för malaria
66 kr ger ett barn syrgas i ett dygn
120 kr ger 15(!) barn behandling mot sandloppor (sk, jiggers, sök på youtube så får ni se...)
250 kr ger ett barn ett års skolgång
400 kr ger ett barn en riktig säng och madrass

Det finns så mycket vi kan göra, och det finns så många ställen där vi kan hjälpa till!

Vad kan du tänka dig att stå över, för att ge ett barn chansen till liv?


Läs mer om deras arbete på sjukhusets facebook sida:
https://www.facebook.com/magicalhospital/  • Cornelia Ahlstedt 
  • kr250 
  • 53 mos
 • Tim Schulz 
  • kr500 
  • 53 mos
 • Susanne Ringheim 
  • kr350 
  • 53 mos
 • Shirin Pazire 
  • kr200 
  • 53 mos
 • Sofia Mahbubian 
  • kr300 
  • 53 mos
See all

Organizer

Evelinn Eklund 
Organizer
Göteborg, O, Sweden