Help me get a loving&protecting dog

"Scroll down for English version"

Hej. Mitt namn är Bella, jag är en liten Svensk tjej bosatt i Stockholm. Jag bor hos min ensamstående mamma tillsammans med min syster.

Det här är min berättelse

Jag bor i ett osäkert område med våldtäkter och massa sexuella övergrepp. Varje dag är jag rädd för att gå utanför min port. Jag vågar knappt gå hem från min skola särskilt inte på vintern. Jag har blivit förföljd av gubbar och gäng, det har hänt flera gånger att gäng har skrikit åt mig, gäng stirrar och pratar om mig.

Jag känner personer i området som har blivit våldtagna och liknande. Jag har varit med om att jag blivit förföljd när det var mörkt ute utav en äldre man. Han förföljde mig en lång bit men jag hann som tur in i min port. Jag vet vad som skulle hända om han hade kommit ikapp mig och jag drömmer fortfarande mardrömmar om den gången. Det har kommit gäng på 10+ personer som kommit fram till mig och mina kompisar på tåget och satt sig och börjat prata om oss och sagt äckliga grejer.

Denna rädsla har gått så långt att min depression håller på att återkomma. För ungefär ett år sedan så blev jag diagnostiserad med depression jag försökte till och med begå självmord och mådde väldigt dåligt. Och all den här stressen och konstanta rädslan har gjort mitt liv dystert. Jag vågar inte träffa kompisar, jag vågar knappt gå till affären. Jag är rädd varje gång jag går från skolan. Jag kan inte ens bo hos min pappa för han bor i ett ännu otryggare område. Jag oroar mig för min syster, jag oroar mig för min mamma.

Anledningen att jag behöver pengar är för att jag vill köpa mig själv en stor hund. Då skulle jag kunna känna mig trygg och lycklig eftersom att jag i så fall skulle kunna gå ute m.m och ha någon att leka med. Jag ska även träna den till att kunna försvara mig. 

Jag vet att jag inte är den ända som har det såhär.  Men jag är en av dem.

Jag har flera kompisar som har stora hundar, och dem har berättat att de aldrig har blivit förföljda och när de väl har blivit de så har gärningsmannen sätt hunden och slutat följt efter.

Den ekonomiska biten med hund skulle vi klara av. Vi har råd med försäkring och sånt men inte själva kostnaden för hunden. Vi tänker spara varje månad till eventuella skador och liknade. Dessutom kommer hela min familj dela på de kostnaderna.  Anledningen till att vi inte har råd med hunden är för att  min mamma har varit arbetslös i 7 år och min pappa kan inte ta ett lån på 12 tusen på ett tag då han har flertal lån just nu.

Ni måste förstå att jag inte bara vill ha en hund som ett verktyg som ska försvara mig utan jag älskar verkligen hundar. Först och främst vill jag ha en hund som en bästa vän som kan vara där för mig oavsett vad. Jag kommer åka ut med hunden i skärgården jag kommer vandra och göra jätte mycket med den. Och velat ha en sedan jag var pytteliten.

Jag vet också hur man tar hand om en hund. Jag har själv jobbat på hunddagis och jag har tagit hand om kompisars hundar. Mina bekanta har också haft hund. Så att ta hand och att uppfostra en hund skulle inte vara ett problem. Den kommer att få en jätte snäll familj som älskar den mer än allt.
Jag vill så gärna ha en gullig hund.

Min mamma kommer gå med hunden och möta mig efter skolan på vintern när det är som osäkrast.

En hund skulle få mig att känna glädje i livet igen eftersom jag skulle kunna känna mig tryggare och så skulle jag ha en vän som jag älskar och som älskar mig.  Jag skulle vara otroligt tacksam för även den minsta summa pengar ni kan tänka er skicka.

Mvh. Bella

Om det är någon som undrar om denna sida är säker att donera till så kan man läsa här https://www.quora.com/Is-GoFundMe-a-scam att det är 100% säkert.
(English version)

Hi my name is Bella, I am a tiny Swedish girl living in Stockholm. I live with my single mother, along with my sister.

This is my story

I live in an insecure area with mass rapes and sexual assaults.
Every day, I am afraid to go outside my door.I hardly dare go home from my school, especially in winter.

I have been stalked by men and gangs, it has happened several times that the gangs have shouted at me, bunch of staring and talking about me.

I know people in the area who have been raped. I've been through that I have been persecuted when it was dark by an older man. He was stalking me for a long time but i managed to get into my door just in time. I know what would happend if he had caught up with me and I still dream nightmares about that moment.

There have been gangs of 10 people who come up to me and my friends on the train and sat down and started talking about us and said disgusting stuff.

This fear has gone so far that my depression is coming back. About a year ago, I was diagnosed with depression I even tried to commit suicide and i was feeling very bad. And all this stress and constant fear have made my life hard. I do not dare to meet friends, I hardly dare to go to the store.I'm scared every time I go from school. I can't even stay with my dad because he lives in an even more precarious region. I worry for my sister, I worry for my mother.

The reason that I need money is because I want to buy myself a big dog. Then I could feel safe and happy because I would be able to go out etc and have someone to play with. I'll even train it to be able to defend me. I know that I am not the only that has it like this in there life. But I am one of them.

I have several friends who have big dogs, and none of them have been followed and if they have then the man following them have seen the dog and stopped following.

The economic part we would cope. We can afford insurance and stuff but not the cost of the dog. We intend to save each month to any damages and similar. And my family also shares all the costs. T he reason that we can't afford the dog is because my mother has been unemployed for 7 years and my Dad can't take a loan of 12 thousand swedish krona for a while because he has several loans right now.

You must understand that I not only want to have a dog as a tool to defend myself but I really love dogs. First of all, I would like to have a dog as a best friend who will be there for me no matter what. I will go out with the dog in the archipelago. I will wander and do very much with the dog .

I have wanted a dog since I was a little kid.

My mom will go with the dog and meet me after school in winter when it is dangerous.

A dog would make me feel joy in life again because I could feel safer and also would I have a friend who I love and would love me.

I would be incredibly grateful for even the smallest amount of money you donate.

 if there is anyone wondering if this page is safe to donate to you can read this https://www.quora.com/Is-GoFundMe-a-scam  it says it is 100% secure.

Donations

 • Anonymous 
  • kr1,000 
  • 51 mos
 • Blixten N 
  • kr200 
  • 51 mos
 • Micke P 
  • kr300 
  • 51 mos
 • Ubbe M 
  • kr100 
  • 51 mos
 • Anonymous 
  • kr300 
  • 51 mos
See all

Organizer

Bella . 
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

 • Easy

  Donate quickly and easily.

 • Powerful

  Send help right to the people and causes you care about.

 • Trusted

  Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.