J Orr & Family - House Fire

Organizer and beneficiary

Nolan McKinley 
Organizer
Lexington, SC
Nathan Stalbaum 
Beneficiary