Investeer in het systeem voor Sociale Waarden.

Wij allen hebben profijt aan een systeem dat ons ondersteund in het aangaan van verbintenissen in de zorg voor elkaar. Het voorzien in onze basisbehoeften met en voor elkaar. Door elkaar te erkennen en te waarderen in de tallenten die we bezitten kunnen we tot samenwerkingsverbanden komen. Innitiatieven ontplooien. Waar we dat bespreek is op een plek van gelijkgestemden.

wappiecafe.nl verbind mensen in de zorg voor elkaar. Vanuit menselijke normen en waarden. Binnen de Grondrechten aan de mens gegeven om ons te voorzien in onze behoeften in ons leven.

We bieden leden aan om mee te participeren en zo de kamer van Sociale waarden Sterker te maken. Vanuit ieders eigen kracht, binnen ieders eigen regie.
En bieden aan leden daarmee de faciliteit tot samenkomst en het aangaan van werkgroepen, het ontwikkelen van thema's, het vervaardigen van producten als de krachten zich daarvoor weten te bundelen.

wappiecafe.nl is een dergelijk initiatief, dat zelfs durft uit te spreken, het fundament te zijn van en toekomstige economie. Gebaseerd op de erkenning en waardering die het van de leden krijgt. En samenwerkingsverbanden kan aangaan met elkaar. Elk wappiecafe kent zijn eigen normen en waarden. En wappiecafe's werken samen als een netwerk van ervaringswerkers en (voormalige) zorgverleners, verantwoorde burgers en profesionals vanuit veel disiplines,

Wil je zelf mee participeren, wordt dan lid en laat je introduceren door een reeds bestaand lid. De contributie is 10 euro per jaar en geeft je een account waardoor je altijd deel kunt nemen aan de wappiecafe's die jouw als lid hebben geaccepteerd. En dat voor de huidige en alle toekomstige wappie cafe's die zich nog gaan aansluiten. 

Wappiecafe is dan ook een platform dat de gebruiker ervan gaat informeren over de mogelijkheid het heeft voor leden. Waarbij de toegang, zo laagdrempelig als mogelijk is. Echter in het traject om lid te worden, we allerlei krachten zullen gaan inzetten om dat mogelijk te maken. Het beste uit je weten te halen. Het beste uit elkaar weten te halen.

wappiecafe eist dan ook dat in de basis, mensen elkaar opzoeken, elkaar leren kennen en elkaar daarna vertrouwen binnen een zich zelf beschermend netwerk. 

Wil je ons ondersteunen in de kosten dat dit systeem met zich meebrengt, dan vragen wij u om een vrijwillige bijdrage via deze crowdfunding.

wappiemap.nl is reeds 1 van de werkgroepen, die in de toekomst er voor gaat zorgen, de vrije media (kranten en tijdschrijften, die 100% afhankelijk zijn van alleen abonnees) binnen een ruilmap heel Nederland bereikt. 

Voor het beveiligen van de websites hebben we software nodig wat ons ongeveer 1000 euro kost.Om daarmee gebruikers van de Site te faciliteren en hun privegegevens 100% te beschermen voor potenkijkers (google/facebook etc. en hackers.

Deze kosten zullen uiteindelijk door leden en wappiecafe eigenaren worden betaalt, echter in de aanloop daarna, zijn voor de individuele deelnemers de kosten onevenredig. En zijn  we ook afhankelijk van donateurs. 

Deze steun betekend ontzettend veel voor de Kamer van Sociale waarden en zijn Leden. Met deze beweging kunnen we naar een nieuwe wereld. Waarbij onze economie uitgerukt wordt in talenten en krachten die binnen verbintenissen tot waardering en erkenning leiden.
  • #1 fundraising platform

    More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

  • Expert advice

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more