Iedereen veilig over straat!

 

www.ditisonzestraat.nl 

Herkent u deze situatie?
- U woont in een onveilige straat en de gemeente wil geen maatregelen nemen. 
- U bent net zoals wij in een politiek spel, of een doolhof beland.
- U wacht al tijden op erkenning van het probleem. Een oplossing (maatregelen) lijkt ver weg.
- U wil uw straat terug!

Op www.ditisonzestraat.nl staan enkele beelden. Snelverkeer door een woonpad, waar kinderen spelen. Levensgevaarlijk.

Precedent
Er zijn hordes mensen die dezelfde problemen ervaren als wij. Ze wonen in een typische 30km/h straat en ervaren een ernstig verkeersprobleem (te hard rijdend verkeer, een onveilige kruising, etc), wat hun vrijheid beperkt.  Een uitspraak van de rechter kan bepalend worden voor de rest van Nederland en die opdracht willen wij de advocaat meegeven! 

Overheidsinstanties (gemeentes, hoogheemraadschap,  rijkswaterstaat) lijken zich collectief te verschuilen achter metingen, zoals de V85. Ze sturen de mensen die een verkeerskwestie aankaarten het bos in.  De V85 was ooit bedoeld als hulpmiddel om de ernst van de situatie in te kunnen schatten, maar in de loop der tijd is het een stok geworden, waarmee initiatiefnemers (voor een veilige straat) worden geslagen.  Om dit aan te kunnen, zijn wij 13 casussen (over het hele land) ingedoken. Een collectief institutioneel falen, zo stellen wij.  Wij hebben het ook gezien bij de toeslagen affaire en deze situatie lijkt er verdacht veel op. Het enige verschil is dat in de toeslagen affaire, inwoners financieel werden uitgekleed. In dit geval, worden mensen onnodig lang blood gesteld aan een onveilige verkeerssituatie met alle gevolgen van dien. En ook hier zijn ouders en kinderen (& kwetsbare groepen) weer de dupe.

Vragen die wij de advocaat willen meegeven zijn o.a.;

1. Wie is er aansprakelijk als één van onze kinderen wordt overreden door een bestuurder van een auto, terwijl de overheid onze straat dicht had moeten sluiten voor doorgaand verkeer?

2. Is de V85 houdbaar? De overheid heeft 0 verkeersslachtoffers als ambitie. Dit staat lijnrecht tegenover de V85.

3. Is de overheid politiek verantwoordelijk als de snelheidslimiet in een straat niet wordt overschreden als er een ongeluk op straat plaatsvindt, terwijl VVN aangegeven heeft dat de inrichting niet in orde is?

4. De overheid is verantwoordelijk voor een slachtoffer-vrij verkeerssysteem, maar helaas is er geen sprake is van een eerlijke en effectieve naleving van regels, aangezien de politie stelt, dat er in 30km/u straten geen handhaving op snelheid mogelijk is. Dat er gecontroleerd moet worden of verkeersdeelnemers zich veilig gedragen, is dus niet aan de orde en moeten wij constateren dat de rechtsorde niet kan worden gehandhaafd. Hiermee wordt het vertrouwensbeginsel geschaad, stellen wij.

Meer vragen volgen...

Verbinding
Een rechtszaak starten is geen makkelijke aangelegenheid. Bovendien is nog niet duidelijk wie wij moeten dagen. Behalve de funding, roepen wij je ook op om je melden op www.ditisonzestraat.nl. Met elkaar staan we sterker!

=====================

Achtergrond

Veel bewoners die hun probleem aankaarten bij een overheidsinstantie stranden nl. al bij een 1e verkeersmeting, die gebruikt wordt om aan te geven dat er niets aan de hand is. Mensen belanden in een doolhof, of in een politiek spel. En dan moet er natuurlijk ook nog een wethouder zitten die je probleem wil oplossen en vanuit Den Haag is het onmogelijk om het verkeer lokaal te reorganiseren. Een hele lange weg, waardoor bewoners al snel afhaken en het normaal gaan vinden dat auto's met 50km/h voor hun voordeur voorbij razen. Maar normaal is het niet! Beslist niet! 

Wij willen een precedent scheppen voor alle woonstraten in Nederland, zodat de veiligheid op straat terugkeert. Kan dat? Wij weten het nog niet, maar wij zetten ons daar wel voor in. Wij roepen dus alle bewoners op in heel Nederland die in een onveilige straat wonen, om ons te steunen en ons inzage te geven in de (verkeers)dossiers.

Hou ons in de lucht en sponsor ons. Een rechtszaak tegen de overheid is de laatste optie en van niets doen wordt je straat niet veilig, dus we moeten wel. Iedereen veilig over straat! Dat is waar we het voor doen, dat is onze inzet. We gaan voor het precedent!

www.ditisonzestraat.nl 

De erfenis die wij hebben, is te danken aan eerder beleid  (o.a. een sobere inrichting) van de overheid.  En de meeste verkeersslachtoffers vallen niet op de snelweg, maar op lokale wegen binnen de bebouwde kom. En naar mate auto’s steeds veiliger worden, zien we steeds vaker dat voetgangers en fietsers het slachtoffer zijn. Dit hoort een prioriteit te zijn van de gemeente, juist in woonwijken. Want verkeer is niet alleen het gedrag van bestuurders, het is ook de manier waarop wegen zijn ingericht, de maximum snelheid, fiets- en voetpaden en drempels.

Het verkeer wordt pas echt veilig, als je niet meer onveilig kunt rijden. De politie moet handhaven en de wegen moeten ingericht worden, zodat auto’s en busjes zich aan die snelheid houden. En er moet altijd ruimte zijn voor fietsers en voetgangers. Als die er niet is, ‘shared-space’ heet dat, dan kan dat alleen veilig in een situatie waar de auto te gast is: woonerven waar je stapvoets moet rijden!

Al 3 jaar lang hebben wij een onveilige situatie in onze straat en al 3 jaar lang worden onze kinderen beperkt in hun vrijheden. Wij, de ouders, weten inmiddels hoe we ons moeten bewegen in de straat, maar onze kinderen worden bij het dichtdoen van de voordeur voor hun sokken gereden. Dit kan niet langer.

Deze situatie is niet redelijk en zeker niet bevorderlijk voor de veiligheid en levensgeluk van onze meest kwetsbare verkeersdeelnemers: de kinderen en de opa’s en oma’s. En nu duidelijk is dat de overheid nalaat om deze verkeersdeelnemers in deze type straten niet serieus te beschermen blijft er slechts een rechtszaak over! En die pakken we met beide handen aan! 

Onze kinderen! Daar doen we het voor.Steun ons daarin!

Dit is onze straat  ([email redacted])

Organizer

Overbetuwe Veilig
Organizer

Your easy, powerful, and trusted home for help

  • Easy

    Donate quickly and easily.

  • Powerful

    Send help right to the people and causes you care about.

  • Trusted

    Your donation is protected by the  GoFundMe Giving Guarantee.