Hulphond voor Bregje - Service dog for Bregje

(English below)


Update: Het AD heeft op 7 maart 2021 een artikel gepubliceerd over mij en mijn actie, lees het hier.  

Mijn naam is Bregje, ik ben 41 jaar en ik woon met mijn 2 katten in Nieuwegein. 

De oudste herinneringen die ik heb zijn beelden van mijn nachtmerries. Ik heb  namelijk op heel jonge leeftijd al PTSS opgelopen waar ik ook niet meer van af gekomen ben. Al sinds mijn veertiende levensjaar heb ik bijna non-stop therapie gehad en in 2020, te midden van de coronacrisis, volgde ik een intensieve traumatherapie. 

Mijn PTSS is op een aantal momenten in mijn leven door verschillende heel ingrijpende gebeurtenissen versterkt. Hetgeen mij het laatst is overkomen, in 2017, was de genadeklap en heeft ervoor gezorgd dat ik mijn baan verloren heb waardoor ik nu een WIA-uitkering heb.

Dagelijks heb ik last van nachtmerries ondanks de speciale medicijnen die ik daarvoor neem. Een normaal leven leiden met PTSS is niet zo vanzelfsprekend als het leven voor anderen is. Het is een dagelijkse worsteling om telkens te anticiperen op angsten, de verleiding van het vermijden en steeds de juiste keuzes te maken om die stabiele middellijn te bereiken of zo dicht mogelijk te benaderen.

Toen ik van het bestaan van een psychiatrische hulphond hoorde, stroomden de tranen over mijn wangen! Het eerste dat ik las was dat zo'n hond mij wakker kon maken als ik een nachtmerrie had. Ik realiseerde me dat dát al zo'n onwijze verbetering van de kwaliteit van mijn leven zou geven, zélfs al zou de hond verder helemaal niks anders kunnen.
Maar de hond kan nog veel meer voor mij betekenen! De hond kan mijn stresslevel veel eerder aanvoelen dan ik en mij waarschuwen, zodat ik niet constant over mijn grenzen hoef te gaan. De hond activeert mij op dagen dat het lastig is om uit mezelf de normale dagelijkse dingen zoals boodschappen en eten koken, te doen.

Kortom: met jouw donatie krijg ik een helpend maatje dat ook nog eens onvoorwaardelijke liefde geeft, altijd, wanneer ik maar wil. En dáár kan ik wel wat van inhalen <3.

PS: mocht het om een of andere reden niet lukken om een (hulp)hond bij elkaar gespaard te krijgen, doneer ik het gespaarde geld aan een psychiatrische hulphonden organisatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Update 18-03-2021: Today I had an appointment with Saskia from Vom Falorie. She is a warm and kind person! We discussed what I expect from the dog and talked about they can teach the service dogs. Apparently they can teach dogs to wear hearing protection so I can continue using my woodworking machines and have my dog with me all the time too <3.
They are gonna send me the contract and then we'll start the proces! A dog has to be found and trained. That can take up to 1 to 1,5 year in the worst case scenario. Goal is to find me a quiet, supersocial, non-dominant, lazy labrador.

And then there is this... Thanks to the generous and overwhelming amount of donations I have raised over €9300 in little over 2 weeks. That is insane! The support I have received is heartwarming and very supportive.
Although I've said to myself "come and do better in my place" through the years, I always felt ashamed. Ashamed of having PTSD. Ashamed I wasn't a little stronger so I wouldn't have to struggle as much at the present time. Ashamed of what happened to me in life. Ashamed it was all my fault after all.
Now I've stepped out of the shadows and told my story, asked for help, showed my vulnerability and got buried in statements of support from known and unknown persons... I finally FEEL for the very first time it's not my fault, that I didn't ask for this to happen. That I don't have to be ashamed of anything. And thát... that's worth so much... at least as much as all the money we're raising for my PTSD servicedog <3.My name is Bregje, I'm 41 years old and I live with my two cats in Nieuwegein.

My oldest memories are images of my nightmares. I have PTSD since I was very young and it is a burden ever since. I've seen therapists from my fourteenth till the present time with only a few breaks over the years. During the corona pandemic in 2020 I've had intense trauma therapy for a few months.

My PTSD has gotten worse due to several nasty events in my life. The last trauma in 2017 broke me down completely and made me lose my job. I receive social security benefits since then.

I still experience nightmares every day (or night actually) despite the medication I take for it. Leading a normal life with PTSD is not as naturally as it is for other people. It is an ongoing struggle anticipating on fears, avoidance behavior and making the healthy decisions to get as close as possible to a steady state.

When I first heard of service dogs for PTSD, tears ran down my face! The first thing I read was the possibility of a dog waking me up if I have a nightmare. I realised that that one "trick" would be an indescribable improvement of my quality of life, even if the dog could only do that one thing.
The dog could do so much more however! He/she could sense my stress level way before I notice it's too high and I'll get a signal from the dog. That way I won't cross my lines multiple times a day.
PTSD dogs would also help me on inactive days, while I struggle doing the normal things and rather sit on the couch.

In short: With your donation I'll be able to have a very special helping buddy, one with plenty of unconditional love to give. And I have some catching up to do on that part <3

PS: If I, for some reason, won't raise enough money to fund a service dog and have to cancel the fund raising, I'll donate the raised money to a service dog organisation.

 • Petra Ruiter 
  • €58 
  • 2 d
 • Emma Peters 
  • €5 
  • 26 d
 • Chantal Peters 
  • €15 
  • 26 d
 • Nienke Bouman 
  • €30 
  • 1 mo
 • Dominique Kemper 
  • €70 
  • 1 mo
See all

Organizer

Bregje Verhoef 
Organizer
Nieuwegein, NL
 • #1 fundraising platform

  More people start fundraisers on GoFundMe than on any other platform. Learn more

 • GoFundMe Guarantee

  In the rare case something isn’t right, we will work with you to determine if misuse occurred. Learn more

 • Expert advice, 24/7

  Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more