hulp voor gezinnen in nood

renovatie onbewoonbare woning van een vader en dochtertje
 
Dag iedereen!
ik wil graag een project cadeau doen aan een familie die het verdient.
betreffende de familie Willems bestaande uit vader en dochter.
gescheiden vader heeft na een nieuwe relatie veel problemen, zijn ex vriendin heeft een grote som geld geleend bij de bank op zijn naam en nadien met al het geld gaan lopen, ook heeft zij hem laten beginnen aan renovaties in en rond huis waar geen beginnen meer aan is voor een man alleen, op leeftijd en zonder budget, al het zuurverdiende dat binnenkomt gaat allemaal naar schuldeisers door middel van de rechtbank en budget beheer.
Zijn dochtertje kan niet in deze woning verblijven, dit is onmenselijk.
iedereen heeft recht op een echte thuis, daarom wil ik hem geen geldsom cadeau doen maar ik wil als project zijn woning in woonbare staat te krijgen, hier is heel veel voor nodig maar alle beetjes helpen, elk gezin met kinderen zullen hier begrip voor hebben, dit project komt ook openbaar te staan op youtube als goed doel en social media

Deze collecte is bedoeld om geld in te zamelen om een woning te renoveren waar vader en dochter verblijven. De woning is in onbewoonbare staat en deze zou ik graag een project cadeau doen. alles wat word ingezameld zal rechtstreeks naar bouwmaterialen gaan om het project te laten starten. Ik heb reeds een paar mensen gevonden die belangeloos willen de handen uit de mouwen steken om te helpen deze werken te verrichten, mijn doel is 25000€ op te halen maar alles wat binnenkomt is welkom en iedere euro dat wort opgehaald zal voor vordering zorgen, laat a.u.b. uw goed hart zien en help dit kansarme gezin van hun huis een echte thuis maken.

alvast bedankt voor uw bijdrage!


renovation of an uninhabitable home of a father and daughter

Hello everyone!
I would like to give a project to a family that deserves it.
concerning the Willems family consisting of father and daughter.
Divorced father has a lot of problems after a new relationship, his ex girlfriend has borrowed a large amount of money from the bank in his name and afterwards started walking with all the money, she also let him start renovations in and around the house where no longer started on is for a man alone, aged and without a budget, all the hard-earned that comes in all goes to creditors through court and budget management.
His daughter cannot stay in this house, this is inhumane.
everyone has the right to a real home, that is why I do not want to give him a sum of money as a project, but I want to get his house in a habitable condition as a project, this takes a lot but every little bit helps, every family with children will understand this, this project will also be publicly available on youtube as a charity and social media

This collection is intended to raise money to renovate a house where father and daughter reside. The house is in uninhabitable condition and I would like to give this a project as a present. everything collected will go directly to building materials to start the project. I have already found a few people who selflessly want to roll up their sleeves to help carry out these works, my goal is to collect 25,000 € but everything that comes in is welcome and every euro that is collected will ensure a claim, let Please see your kind heart and help this underprivileged family make their home a real home.

thanks in advance for your contribution!
  • #1 fundraising platform

    People have raised more money on GoFundMe than anywhere else. Learn more

  • GoFundMe Guarantee

    In the rare case that something isn’t right, we will refund your donation. Learn more

  • Expert advice, 24/7

    Contact us with your questions and we’ll answer, day or night. Learn more